Søg på ASGI.DK

HBmøde referat 2010_06

R E F E R A T 

 

fra hovedbestyrelsesmøde d. 10 juni 2010

 

Til stede : Gitte Siezing, Pernille Østergaard, Ulla Lund Nielsen, Inge C. Holding, Martin Frilander (suppl.) og Heidi Liljedahl

 

Fraværende: Ole Hansen (skydning), Peter Windum (rullesk.), og Heidi Rask (gym.) og Gitte Winkler (tennis), Lau Sommerfeldt (fodb.) og Charlotte Hviid (teater)

 

1. Konstituering af formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Formand: Gitte Siezing

Næstformand: Pernille Østergaard

Sekretær: Inge C. Holding

Kasserer: Ulla Lund Nielsen

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 3 maj samt nærværende dagsorden.

Referatet fra d. 3 maj blev godkendt. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 

3.  Repræsentanter til diverse poster.

Støtteforeningen: Gitte Siezing, Ulla Lund Nielsen og Inge C. Holding

Kulsviergårdens bestyrelse og cafeteriaudvalget: Pernille Østergaard (suppleant Heidi Liljedahl)

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI): Gitte Siezing,

Skolekontakt og ”Brug skolen”: Heidi Rask (suppleant Pernille Oxlund)

ASGI repræsentant i Lokal Nyt: Heidi Liljedahl uden arbejdet med annoncesalg (Martin Frilander er suppleant som ASGI repræsentant)

IT og hjemmeside: punktet vil blive sat på dagsordenen til næste HB møde grundet overgang til systemet Convensus

Lokalrådet: Gitte Siezing

 

4.  Opfølgning på generalforsamlingen samt underskrift af revisionsprotokollen.

Revisionsprotokol er allerede underskrevet af de tilstedeværende på aftenens møde. De øvrige repræsentanter i hovedbestyrelsen bedes tage initiativ til at underskrive. Ulla kontakter samtidig snarest for at indhente de sidste underskrifter.

 

5. Fastsættelse af det næste års mødedatoer: 

Mandag d. 16 august 2010

Tirsdag d. 14 september 2010

Onsdag d. 13 oktober 2010

Torsdag d. 25 november (inkl. middag) 2010

Mandag d. 10 januar 2011

Tirsdag d. 8 februar 2011

Onsdag d. 9 marts 2011

Torsdag d. 7 april 2011

Onsdag d. 4 maj 2011


 

Møderne afholdes i Klubhuset og vil starte kl. 19:00 med et forventet sluttidspunkt kl. 21:00

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes 25 maj 2011 (med efterfølgende konstituerende møde)

 

6. Eventuelt

Inge orienterede:

·          Der er kommet 2 henvendelser fra HSI. Det ene omhandlende et fyraftensmøde om Frivilligcenteret. Da indbydelsen ankom samme dag som arrangementet var det ikke muligt for nogen af de tilstedeværende at deltage.

Derudover var der en indbydelse til at se VW på storskærm i SlotsBio til Danmarks kampe.

 

·          Der er kommet en henvendelse fra en forælder i lokalområdet, der tilbyder at tage initiativ til instruktion i kørsel med 1-hjulet cykel. Bestyrelsen synes det er en meget fin idé og aftalte at Inge tager kontakt til vedkommende og inviterer ham til at fremlægge ideen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde (16/8)

 

·          Der er nu 5 medhjælper og 26 tilmeldte til idrætslejren.

 

·          Der har været afholdt evalueringsmøde med redaktionsgruppen fra LokaltNyt. Der vil blive udarbejdet et mødereferat, som rundsendes snarest.

 

Martin Frilander orienterede at han ikke ønsker at fortsætte sit arbejde i redaktionsgruppen på LokaltNyt.

 

Mødet hævet kl.19:55. Herefter blev der serveret ost og vin til ind- og udkitning,

referent: Inge C. Holding

 

 

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes: Mandag d.16 august 2010 kl. 19.00 i klubhuset

 

 

 

Alle ønskes en

rigtig god sommer

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.