Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2011 05

R  E  F  E  R  A  T

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 4. maj 2011

 

Til stede : Gitte Siezing (form),) Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Heidi Rask (gym) og Heidi Liljedahl (rep for håndbold)

 

Fraværende:, Gitte Winkler (tennis), Pernille Østergaard (næstform) Martin Frilander (suppleant), Helle Rasmussen (teat), Ole Hansen (skyd), og Peter Windum (rulleskøjter),

 

1. Godkendelse af referat fra d.  7 april 2010 og nærværende dagsorden.

Referatet blev godkendt og dagsordenen blev godkendt

  

 

2. Fremlæggelse af årsregnskab

Ulla fremlagde årsregnskabet.

 

3. Planlægning af generalforsamlingen herunder emner til ny hovedbestyrelse

Nanna modtager genvalg som revisor, Dorthe Sørensen er revisorsuppleant og hun vil blive spurgt om hun vil acceptere genvalg (Ulla aktionerer)

Mange emner er blevet spurgt, men desværre er det meget svært at få tilsagn om frivillige til at indtræde i bestyrelsesarbejdet.

Forplejning til generalforsamlingen bestilles hos klubhusansvarlig Birgit Pedersen

 

4. Idrætslejr  

Der har desværre ikke kommet nogen reaktioner på artiklen i LokaltNyt. Det blev aftalt at Heidi Rask vil kontakte Torben Larsen (viceinspektør) for at forhøre om skolen vil lægge et kort indlæg ind på intranettet for 4, 5 og 6 klasses årgange.

 

5. Løbeklub  

Heidi påtænker at lave en lille stand på den kommende ”Alsønderup Fester” arrangement for at få flere med i arbejdet.

 

8. Emner til idrætsledere fra alle afdelinger

De forskellige emner blev diskuteret og årets tildelinger blev besluttet.

 

9. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formanden havde følgende meddelelser:

Erindringsskrivelse fra Nordsjællands Politi om at klubhusets alkohol bevilling er udløbet. Den er af gammel dato og ikke relevant mere.

 

Næstformanden deltog ikke i aftenens møde.

 

Sekretæren orienterede om at der er sket ændringer til børneattesten idet der er lavet en tallon nederst. Den nye version kan hentes på www.politi.dk/da/borgerservice/blanketter  og bedes benyttet ved fremtidf´dige indhentelser af børneattester. Derforuden er det nu er muligt at udfylde børneattesterne elektronisk. Hovedbestyrelsen minder om at der er taget beslutning om at børneattester skal indhentes hvert år. Proceduren for behandling af de underskrevne blanketter er uændret: blanketten udprintes af afdelingerne og gives til sekretæren i underskrevet stand.

 

Kassereren: Afdelingernes opfordrer til at komme med ønsker til træner pleje.

 

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg

 

Uni-cykling: intet nyt

 

Badminton: intet nyt

 

Fodbold: intet nyt

 

Gymnastik: Generalforsamling forløb fint. Afdelingsbestyrelsens sammensætning er uændret

 

Håndbold: Oldboys starter op. Nye udvalgsmedlemmer er indtrådt.

 

Skydning: intet nyt

 

Teater: Generalforsamling er afholdt – ny bestyrelse tiltræder i juni

Tennis: Vi starter tennistræning op torsdag den 5. maj. Vi sidder og tager imod tilmelding fra juniorerne fra kl. 16 til 18. Standerhejsning lørdag den 7/5 - desværre kun 14-15 tilmeldte.
Året program er sendt ud i påsken.

Til Ulla: Banerne er ikke så gode - muligvis manglende vand og tromling.

Rulleskøjter: Sæson afsluttet med et tilfredsstillende resultat. Nye rulleskøjter er indkøbt. Medlemsregistreringen bliver lagt om til næste sæson.

 

Klubhus: Gitte har modtaget en mangel/defektlister fra Birgit ang. Klubhuset. Den sendes videre til kommunen.

 

Kulsviergården/Cafeteria. Bestyrelsesmøde i sidste uge: Rengøringsituationen blev diskuteret. Heidi bedes forespørge til en kopi af retningslinier om opstilling i hallen og de forskellige aftaler omkring oprydning efter arrangement.

 

Byfestudvalget: Invitation til medhjælp til loppemarkedet rundsendes af Gitte.

 

 

HSI: Intet nyt

 

Banko: det nye Magic Banko giver stadig underskud (hvad der er forventeligt i en opstartfase).

Det er besluttet at det kører frem til sommerferien hvor der vil blive foretaget en evaluering. Der forespørges til et regnskab?

 

IT/hjemmeside: intet nyt

 

Conventus: Tina Folkmann (gymnastik) er pt på kursus i systemet

 

Lokalt Nyt: Førstkommende deadline er d. 17 maj med udgivelse i uge 24.

 

Støtteforeningen: intet nyt

 

Lokalrådet: Formanden har modtaget invitation fra Lokalrådsmøde d.17 maj, hvor også borgmesteren deltager. Emnet er landsbyvisioner.

 

7. Eventuelt:

 

Mødet hævet kl.: 21:10

referent: sekretær Inge C. Holding.

 

 

HUSK generalforsamling onsdag d. 25 maj kl. 19:30 i klubhuset

efterfulgt af konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen

 

 

Please publish modules in offcanvas position.