Søg på ASGI.DK

HB generalforsamling 2009_referat

R E F E R A T  

 

fra generalforsamling d. 27 maj 2009

 

 

Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Ane Blom blev valgt til dirigent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Lokalt Nyt nr. 2, der udkom i uge 16. Der var ingen indsigelser mod dette, hvorfor generalforsamlingen blev konstateret for lovlig.

 

2. Aflæggelse af beretning

Hovedbestyrelsens beretning blev aflagt af formand Hans Rasmussen

Den skriftlige beretning udsendes i Lokal Nyt (Nr. 3 – juni 2009)

HR valgte i år i den mundtlige beretning at tale om følgende emner:

 

Ja så er der igen gået et år og set fra idrætsforeningen af har det været det man må kalde et halv skidt år. Der har været mange ting der gør at man nok må have den holdning.

For det første så har Hillerød kommune været meget efter os på flere områder. Det startede med at man ikke ville være med på at bygge en koldhal i Alsønderup til opbevaring af loppeeffekter. Meningen med denne koldhal var jo også at den senere skulle indgå i det projekt der var omkring planerne med baneflytning så de kom ned ved Kulsviergaarden og vi så på den måde kunne få samlet idrætsforeningen. Kommunen meddelte os imidlertid at de ikke havde muligheder for at støtte det projekt, da man i kommunen måtte spare alle de penge de kunne for at få det hele til at hænge sammen.

Det næste vi så fik at oplyst fra kommunen var at de ville skære os i tilskud til hallejen. De ville spare ca. 65.000 kr. på den regning. Igen skulle det går ud over os som så ikke får helt samme gode vilkår som andre idrætsforeninger i kommunen. Det vil sige at vi fra næste år selv skal betale 65.000 kr. mere i halleje.

Martin og jeg holdt et møde med flere folk på kommunen der iblandt borgmester Kirsten Jensen. Det er helt tydeligt at vi ikke har den velvilje i kommunen som vi tidligere havde. Borgmesterens holdning er at siden vi har ca. 1.000 medlemmer er belastningen heraf ikke er så stor for den enkelte.  Vi kan jo hver især skele til kommunens – og hermed byrådets – holdning når der skal sættes kryds ved det kommende kommunevalg. Og på valgflæsk-møderne forud for valget til efteråret er det jo frit for alle at spørge ind til kommunalpolitikernes holding og strategi med henbilk på opbakning af de lokale idrætsforeninger.

 

Så er der jo det tilbage vendende problem nemlig klubhuset. Hovedbestyrelsen har nu gennem de sidste mange måneder forsøgt at få tilskud til vedligeholdelse. Men her løber man også panden mod en meget tyk mur og får kun at vide at ”det er der skam ikke penge til”! - selvom det bliver meget dyrere at skulle lave det når det om nogle år så er rigtigt forfaldet. Det eneste som der kan bevilges penge til er hvis der er ting, der er til fare og ulempe for børn og deres brug af huset.

 

Sidste skud for boven kom så da kommuneplanen blev offentliggjort. Det var meningen at vi skulle have baneoverflytningen med på. Men det kom den ikke da man i byrådet ikke syntes at man havde brug for flere bygge grunde i kommunen for øjeblikket (hvilket var en del af hele projektet). Så var det tilsyneladende meget nemt og bekvemt for kommunen at sige at der ikke var muligheder i loven for at lave fodboldbaner ovre ved Kulsviergaarden. Der henvises til en gammel miljø plan for hvordan man vil udbygge i Nordsjælland i forhold til København. Og det ønskede man så ikke at gå ind og gøre noget ved, så som det ser ud nu må vi nok regne med at baneoverflytningen er en død sild i de næste mange år desværre.

 

Der har været foretaget et skift i klubhusbestyrer. Det er sket efter rigtig mange års arbejde af Knud Brodersen, som i sommer beklageligvis blev ramt af en hjerneblødning. Heldigvis har Knud det godt i dag, men han valgt at stoppe i klubhuset. Jeg vil hermed takke ham for rigtig mange års arbejde med at holde klubhuset rent og i god form. Vi har fået en god afløser i Birgit og Finn, som har påtaget sig fremover at holde rent mm. i klubhuset.

 

Når vi nu snakker om klubhuset så har vi haft ikke mindre en to indbrud i efter året hvor der blev ødelagt nogle dage og løbet med lidt øl. Efterfølgende er der blevet installeret en alarm, så nu håber vi at vi kan undgår flere indbrud der.

 

Badminton

Mens vi er ved det kedelige så har vi fået at vide at badminton bestyrelsen stort set har trukket sig. Det vil sige at der nu kun sider et medlem tilbage og det er Lene, som varetager ungdomsafdelingen. Resten af bestyrelsen har valgt at stoppe og flytte deres spil til anden klub – primært begrundet i at man ikke var særlig mange, som spillede mere. Det vil afstedkomme at hovedbestyrelsen får mere arbejde, da vi nu må ud og hjælpe til med at får denne afdeling på fode igen. Vi håber at det kan lade sig gøre med at skaffe nogle flere til denne bestyrelse.

Badmintonafdelingen har dog i den forgangne sæson været præget af en positiv udvikling hvad angår udlejning af baner til motionister. Der er dog stadig ledige tider, som kan lejes i næste sæson. Ungdomsafdelingen har trænet 2 gange om ugen, onsdag og fredag eftermiddag. Vi har som sædvanligt haft en ungdomstræner - vi søger dog nye kræfter til den kommende sæson. Afdelingen har haft et veteranhold tilmeldt Dansk Badmintonforbunds veteranturnering (40+, 6 herrer og 4 damer). Resultatet var en fin placering som nr. 4 ud af 10 hold.

 

Gymnastik

Med super kompetente instruktører og hjælpetrænere har gymnastikafdelingen undervist et rekord højt antal børn, unge og voksne og med stor succes.

Igen i år deltog alle instruktører og hjælpetrænere i DGI’s Gymnastikmesse i København. En dag sprængfyldt med inspiration og vidensdeling for alle.

Gymnastikken søgte og fik 30.000 kr af TUBORG-FONDET. Det betød at afdelingen kunne indkøbe en nedspringsmåtte til springgymnastikken og et headsæt til aerobic-pigerne. Checken blev overrakt til afdelingens egen opvisning, hvor der var en pragtfuld stemning. Formanden for TUBORG-FONDET benyttede lejligheden til at nævne, at der ikke havde været et øje tørt, da de læste ansøgningen fra ASGI-gymnastik. Som kronen på værket kom Gymnastikafdelingens opvisning i Amtsavisen med både billede og tekst. Afdelingens opvisning var for første gang udover alle børne- og ungdomsholdene repræsenteret med både M/K-holdet og aerobic-holdet. En sand forløsning og fornøjelse at være enten deltager eller tilskuer til opvisningsdagen. Gymnastikafdelingen fulgte op på sidste års succes med salg af hjemmebagte kager og sandwich, hvilket også i år blev positivt kommenteret af mange. Til Forårsopvisningen i Helsinge deltog afdelingens to springhold og rytmehold.

Gymnastikafdelingen har i år været rigtig god til at skaffe hjælpere til loppekørsel.

Man har i afdelingen brugt rigtig mange penge på nyre redskaber så man har mulighed for at fastholde de mange medlemmer. Men også i denne afdeling mangler man ledere til hold.

Slutteligt vil udvalget beskrive en imponerende personlighed, som takker af i udvalget efter 17 år på posten, som kasserer. Merete Henriksen er en sjælden race. Hun er fascinerende, inspirerende, nærværende, levende og sød. Alt dette og sammen med hendes altid klare meninger og smittende humør formår Merete at have styr på kassen og resten af udvalget. Der vil blive et kæmpe hul efter Merete, men hun har lovet, at der må ringes, når gode råd mangles.

 

Tennis

Tennisafdelingen har oplevet tilbagegang de seneste år. I 2008 var der ca. 80 medlemmer, deraf 12 juniorer. En del af 2008 medlemmerne var nye medlemmer, så det betyder, at man har sagt farvel til en del ”gamle” medlemmer. Heldigvis ser det ud til at 2009 kommer til at betyde et opsving for tennis – en del nye familiemedlemskaber er kommet til.

I august 2008 holdt tennisafdelingen 25 års jubilæum. Det blev fejret på behørig vis. Der var ca. 45 deltagere til morgenbord. Dette var både nuværende tennismedlemmer, samt nogle ”ildsjæle” der havde været aktive i ASGIs tennisafdeling gennem tiden. Der skulle have været spillet tennisturnering i løbet af dagen, men vejruderne ville det anderledes. Inden dagen var omme lå der et vandspejl hen over banerne. Der blev dog grillet pattegris, brugt fadølsanlægget, og de 35 der var til stede til middagen havde en dejlig aften i klubhuset.

Der har været træning ved Niels Sjølin både for juniorer og seniorer i 2008. Der har været stor tilfredshed med Niels og han er startet op med træning igen i maj 2009.

Gennem vintersæsonen havde tennis booket Kulsvierhallen 2 timer på i alt 6 søndage. Der var gratis adgang for tennismedlemmer og en mindre betaling på 20 kr for ikke tennismedlemmer. Deltagerne var en blanding af ikke medlemmer og tennisudvalget m. familier. Det er dog besluttet at fortsætte med denne aktivitet i den kommende vinter, da der er kommet nye medlemmer via disse arrangementer.

Foruden tennisarrangementerne er der en anden ting, der har præget tennisafdelingen, og tennis udvalgets arbejde. Det er desværre af de mere kedelige. Det er nemlig hærværk. Tennis har været udsat for disse ting: Indbrud i tennisskuret, hvorfra øl/vand pengekassen blev stjålet, blomster er gentagne gang blevet hevet op, det har været holdt fester på området og der ryddes ikke op bagefter, tennisopslagstavle er blevet smadret og dugen revet i stykker, der blev knækket en tændstik i låsen til indhegningen, så vi måtte tilkalde en låsesmed for at reparere det. Alt sammen ærgerlige penge for afdelingen og ærgrelse og tidsspilde for tennisudvalget.

Tennisbanerne åbnede St. Bededag i år, hvor ca. 20 deltagere deltog i den traditionsrige standerhejsning. Den 12. maj var sæsonstart for juniorer og det var et stort tilløbs stykke. Over 30 børn i alderen 8-15 år mødte op til tennisspil og spisning. Der var mange glade og entusiastiske børn, og langt de fleste ville gerne være medlem.

 

Rulleskøjte

Rulleskøjteafdelingen har i denne sæson været en endnu større succes, end de forrige år. I denne sæson har der været flere besøgende og der er solgt flere sæsonkort end nogen sinde før.

Årsagen til den store succes skyldes udelukkende de mange frivillige hjælpere, som lørdag efter lørdag hjælper til på Kulsviergården. I forbindelse med denne beretning videresendes en meget stor tak til disse hjælpere – som ene og alene er medvirkende til, at Rulleskøjteafdelingen holder åbent hver lørdag og er blevet til den store succes, som er tilfældet.

Næsten hver lørdag har der været afholdt fødselsdag i cafeteriet, der har i gennemsnit været ca. 100 besøgende og der har været omkring 5 frivillige hjælpere på vagt. Der er indkøbt nye rulleskøjter og rulleskøjter har været forskånet for skader og samtidigt begynder der at komme flere og flere besøgende langt vejs fra – så det har været en rigtig god sæson.

I denne sæson har vi endvidere for 2.gang gennemført rulleskøjtestævne i samarbejde med Dansk Rulleskøjte Union og stævnet blev en stor succes med mange lokale løbere, der deltog gratis, samt stor ros fra de mange gæstende rulleskøjteklubber.

Rulleskøjter minder om at der altid er brug for flere frivillige hjælpere om lørdagen i tidsrummet 11.00 til 15.00 – unge som gamle.

 

Håndbold

Ja vi har så i år fået startet håndbold op igen med et børnehold på initiativ fra nogle forældre som selv stod for træningen. Så der er ca. 20 børn som træner en gang om ugen og som syntes det er sjovt. Så stor tak til de nye folk bag håndbolden. Nu mangler bare nogle frivillige, der måtte ønske at indgå i en bestyrelse så håndboldafdelingen kan genskabes.

 

Skydning.

Skydning har kørt ufortrødent videre med ca. samme antal skytte. Der har været vandskade på skydeklubhuset og der har været kontakt til kommunen om hvad der kunne gøres ved de oversvømmelser, der har været på skydebanen (noget med rørføring og/eller brønde). Men der er ikke komme noget færdigt ud af dette, og det skyldes nok at kommunen ikke har nogen midler til at gøre noget med. Skydning har også været ude og investere i nye baner som de har erhvervet billigt fra Hanebjerg skydecenter. Og det forlyder at det fungerer rigtig godt.

 

Fodbold.

Fodboldafdelingen har fået rigtig mange børn og der er en dejlig aktivitet på banerne hele sommeren. De voksne hold fik ny træner omkring sommerferien og det gik ikke helt som spillerne ville i kampene, så fodboldafdelingen besluttede at stoppe samarbejdet med træneren og tre personer fra afdelingen ville så stå for træningen resten af sæsonen. Det lader til at det funger bedre.

 

125 års jubilæet

Det kommende år er jo i 125 års jubilæet som bliver festligholdt d. 27 marts den 27. En aktiv arbejdsgruppe er nedsat og vi været så heldige at et par forhenværende seniorHB medlemmer har givet tilsagn om at hjælpe til med at få arrangementet på skinner.  Husk allerede nu at reservere lørdag den 27 mart 2010 for at være en del af den spændende festligholdelse.

 

Så er der også lige alle de andre arrangementer der har været i løbet af år. Her kan nævnes: Idrætslejren som igen i år har været et tilløbs stykke for de små årgange, og jeg kan på nuværende tidspunkt fortælle at der er udsolgt til den kommende lejr. 44 børn og 5 voksne sætter kurs mod Tarm idrætscenter i uge 27,

Vi har i et par år forsøgt at få en idrætslejr op og stå for de store årgange. men vi har hvert år måttet aflyse, da der hverken har været interesse fra de ungens side – ej heller har der ikke været nogen voksne som ønskede at stå for det. Nu er det prøvet og vi må sige at fremover som det ser ud nu bliver der kun en tur for 4, 5 og 6 kl. årgange.

Så har der været fastelavnsfest som vi nu laver samme med kirken og spejderne. Det var i år igen et stort tilløbs stykke.

Alsønderup Fester har lige været afholdt og som vi alle sikkert ved blev det jo et godt år med masser af mennesker og en meget fin omsætning. Så det må siges at vi herfra kun kan være glade og taknemlige for det gode resultat.

Så har vi jo også et bankoudvalg som gør et kæmpe stykke arbejde hver mandag hele året rundt. Og det se også lidt lyser ud for dem end det måske har gjort, det ser ud som om der er lidt tilgang af spiller som så kan aflæse på bundlinjerne.

 

Til slut i denne beretning skal der også lyde en stor tak til Alsønderup Skole for det gode samarbejde i årets løb, og tak til de mange sponsorer som støtter os i vort daglige arbejde i foreningen. Tak til Kulsviergården for året der er gået, og for det gode samarbejde vi har haft i det forgangne år. Der skal også lyde en tor tak til banko udvalget for det stor arbejde de gør med at lave banko hver mandag året rundt

Der skal også lyde en tor tak til byfestudvalget og alle de frivillige som får byfesten til at fungere. Uden disse to ting i vores lokal samfund var der nok ikke meget idrætsforening. Til sidst en stor tak til alle trænere, hjælpetrænere, udvalgsmedlemmer og frivillige hjælpere igennem den seneste sæson - det er dejligt at så mange vil være med til at gøre en forskel

 

 

Spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen:

  • Spørgsmål: Teater har ikke haft et indlæg i beretningen.

Svar: Formanden måtte være svar skyldig. Han vil undersøge om han har modtaget noget fra teaterafdelingen og i positivt fald sørge for at få det med i den skriftlige beretning.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

3.  Forlæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet omdeltes på mødet. Kassereren gennemgik regnskabet i detaljer og det blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer

Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingent forbliver uændret på kr. 10,- til passive medlemmer. Dette blev godkendt

 

6. Valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ulla Nielsen blev genvalgt for 2 år

Pernille Østergaard blev valgt for 2 år

 

Valg af bestyrelsessuppleant

Martin Frilander blev valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år

 

Valg af revisor

Nanna Jensen er valgt for 2 år som revisor.

 

Valg af revisorsuppleant

Dorthe Sørensen er genvalgt for 1 år som revisorsuppleant

 

Valg af fanebærer/ fanebærersuppleant

Finn Pedersen blev genvalgt for 1 år som fanebærer

Mia Nørby Larsen genvalgt for 1 år som fanebærersuppleant

 

7. Eventuelt

 

Banko oplyser at der allerede er solgt ca 660 passive medlemmerskaber og at der er et overskud på 229.000 kr. pr 30 april - og der er stadig 2 måneder tilbage i regnskabsåret. Resultatet fik rosende ord med fra de tilstedværende.

 

Finn opfordrer til at der ikke stilles større emballage ved skraldespandene. Skraldemændene tager dem ikke med. Der er flere stykker affald, der burde fjernes

 

Formanden informerer, at der har været indstillinger til alle tre pokaler i år:

·         Foreningslederpokalen tildeles Martin Frilander for hans indsats i hovedbestyrelsen

·         Idrætslederpokalen tildeles Inger Petersen for hendes indsats i gymnastikafdelingen

·         Aktivpokalen tildeles Tore Brynaa for hans indsats for rulleskøjter

·         Tak til Flemming Petersen (Ming) for hans arbejde som suppleant de sidste 2 år.

·         Et par flasker vin blev givet til formanden som anerkendelse for hans ihærdig indsats for at få kommunen i tale både angående koldhal, flytning af baner, loppeopbevaring og vedligeholdelse af klubhuset. Rosende ord tilflød også formanden for at komme med nytænkning i form af etablering af foreningsfitness.

 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                      ______________________________                                                         

         Dirigent, Ane Blom                                                             Sekretær, Inge C. Holding

 

 

Please publish modules in offcanvas position.