Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2013 08

Referat
Hovedbestyrelsesmøde
Mandag den 26. august 2013

Tilstede: Peter Windum, Gitte Siezing, Tania Madsen, Elisa Shjønemann, Birgitte Hansen, Tina Folkmann & Simon Jeppesen.
Afbud: Nikolaj Madsen

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra konstituerende møde
Referat Godkendt

Pkt. 2 Meddelelser fra, formand, næstformand, kasserer, sekretær
Formand: Har sendt brev primo august 2013 til borgemester og byrådet og forklaret at nedskæringen i tilskud kan have store konsekvenser for et lille lokalsamfund

Kasserer: Har haft problemer med web hotel one.com da vi ikke har et dankort i foreningen. Der er brugt flere penge til idrætslejeren inde budgetteret, Gitte gennemgår rengskab fra idrætslejen.

Sekretær: Sender børneattester til politiet, og sender link til børneattester sammen med referat. http://www.dgi.dk/Forening/raadgivningen/videnbank/B%C3%B8rneattester_og_overgreb_mod_b%C3%B8rn_%5ba10803%5d.aspx

Pkt. 3 Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Gymnastik: Opstarter 2. september 2013 og har opstartsmøde for træner 27 august 2013 der er ikke så mange børn tilmeldt i nu, men Tina håber de kommer når træningen starter. Tina foreslår at annoncering bliver bredere og ikke kun i
Lokaltnyt

Håndbold: I øjeblikket er der 3 i bestyrelsen, Tanja håber der kommer flere efter generalforsamlingen i Håndboldafdelingen. Dato for generalforsamlingen vil komme i Lokalnyt. Håndbold afdelingen har 4 tuneringshold, 1 børnehold, 2 damehold & 1 herrehold.

Fodbold: Der er atter nedgang i fodboldafdelingen på nuværende tidspunkt er der 1 børnehold og 1 oldboys hold

Tennis: Intet nyt

Teater: Mange børn er startet, kontingentet er sat lidt op, så det nu koster 200kr for børn/seniorer og 250 for voksen. Birgitte arbejder på et møde 3. september 2013 mellem teater og bestyrelsen fra kulsviergården, så de kan evaluere sidste år, så de fremadrette kan få et endnu bedre sammenarbejde.

Rulleskøjter: Opstart 1. uge i oktober og slutter igen marts 2014.

Badminton: Gitte har kontakt til 2 nye træner

Skydning Intet nyt

Klubhus: Den 27.11.2013 hold HB møde om hvem der fremadrette kan benytte klubhuset.

Kulsviergården/cafeteria, Tina indkalder cafeteriaudvalgt til møde i september. Peter indkalder de respektive afdelinger der bruger boldrummet samt skolen/sfo til oprydningsmøde. Der er kommet en forespørgsel på fest for unge mennesker 10-16år i cafeteriet på Kulsviergården, på udvalgte fredage. HB synes godt om idéen men har ikke penge til at invester i det

Byfestudvalg: Intet nyt

idrætslejr: Der er afholdt evalueringsmøde med mad hvilket var super godt. Der er mange gode tilkendegivelser om en god tur, trods uheldet i svømmehalen. Til næste år skal der laves en plan for aflevering af bolde og andre sportsredskaber så de enkelte afdelinger ikke mangler dem ved opstart.

IT/hjemmeside: Alle afdelinger skal selv søger for opdatering af hjemmeside, hvis der er nogen der skal oprettes som bruger/redigere af hjemmeside skal Peter kontaktes. (Peter vil også kunne fremsende en pixi om oprettelse af annoncer på hjemmeside)

Banko: Tina hjælper 30. september 2013

LokaltNyt, Næste deadline 17. september 2013

HSI/DGI: Intet nyt

Pkt. 4 Fokusområder og målsætning for årets arbejde
Gitte prøver at skaffe en fra DGI der kan holde oplæg om nye veje i idrætsforeninger 20. januar 2014


Pkt. 5 Eventuelt
Da Birgitte og Finn gør mere ind rigeligt for idrætsforeningen påtag HB selv at indkøbe en sandwich. Gitte indkøber til næste møde den 17. september 2013 kl. 18.00

 

Peter oplyser at lokalgruppen om et attraktivt lokalområde holder cafémøde 4. september 2013 hvor alle er velkommen og dets flere fremmødte dets bedre.

Please publish modules in offcanvas position.