Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2013 09

Referat
Hovedbestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. september 2013

Tilstede: Peter Windum, Gitte Siezing, Tania Madsen, Elisa Shjønemann, Merete Andersen, Tina Folkmann & Simon Jeppesen.
Afbud: Nikolaj Madsen

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde 26/8-2013
Referat Godkendt dog med rettelse af annonce til artikel i punkt 3, it/hjemmeside

 

Pkt. 2 Meddelelser fra, formand, næstformand, kasserer, sekretær
Formand: 20. januar 2014 kl 17 kommer der en fra DGI og holder et foredrag om faldende medlemstal


Pkt. 3 Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Gymnastik: Yoga går rigtig godt, det går mindre godt for børneholdne og måske skal der lukkes 2 hold.

Håndbold: Generalforsamlingen bliver ved en hjemmekamp, præcis hvilken dato er ikke fastlagt i nu. Peter snakker med kulsviergården om at få fejet efter badminton.

Tennis: Afslutning med pizza var super godt, alle var glade.

Rulleskøjter: Generalforsamling på lørdag 21/9-2013 og opstart 5. oktober og slutter igen marts 2014.

Badminton: Træner Nanna vil gerne træne børn og unge op til 18år. SFOén spiller badminton inden træningen

Klubhus: Jagtforeningen har fået lov at låne klubhuset 18/9-2013. Emnet tags op ved næste møde.

cafeteria: Der holdes møde 3 oktober 2013 (håndbold, rulleskøjter og gymnastik)

Byfestudvalg: Intet nyt

idrætslejr: HB skal overveje hvem der skal være tovholder fra HB for idrætslejeren 2014.

IT/hjemmeside: Der mangler en log ud knap Peter følger op

Banko: Tina havde en god oplevelse som hjælp ved mandags banko

LokaltNyt, Tania vil gerne stå for at involvere flere ungemennesker der kan lave artikler til Lokaltnyt


Pkt. 6 Julefrokost, nedsættelse af udvalg
Julefrokost 27. november 2013 ved Gitte kl 18.00 (Merethe bestiller mad)

 

Pkt. 7 Eventuelt

Oprydning i depot tirsdag den 10/9-2013 gik godt. Peter indkalder til nyt møde om 14 dage

Næste møde 24 oktober 2013 Simon køber mad med

Please publish modules in offcanvas position.