Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2013 11

Referat
Hovedbestyrelsesmøde
onsdag den 27. november 2013

Tilsted: Peter Windum, Tania Wennicke Madsen, Merete Klem Andersen, Nicolaj Lyng Madsen, Tina folkmann, Heidi Lijedahl, Elisa Schjønnemann, Gitte Siezing og Simon Jeppesen
Afbud: Birgitte Hansen


1. Godkendelse af referat fra 24. oktober 2013.
Godkendt


2. Meddelelser fra formand: Har skrevet mail til kommende borgemester Dorte Meldgaard angående tilskud. Dorte har svaret hun vil kigge på det. Gitte har et forslag med om fitnees fodbold som fodbold afdelingen kan overveje


Næstformand: Gennemgik referat fra lokalgruppens møde ” Bordet rundt drøftelse af, om det stadig er en god idé at afholde en konference i det format, vi tidligere har lagt op til eller om vi skal justere og i stedet byde ind til en drøftelse af, hvordan vi mere konkret kan etablere et samarbejde?
Idé om at der udarbejdes et katalog, hvor man beskriver ønsker om samarbejde med de respektive foreninger med flere.
Derefter indbydes foreningerne til en inspirationsaften den 28. januar kl. 17.00, hvor muligheden for samarbejde drøftes.
Idrætsforeningen sørger for pasning af børn og tilbyder aktiviteter. Mødet starter med spisning kl. 17.00-
18.00. Kl. 18.00- 20.00 er der program med evt. underholdning fra kl. 19.30.
Næste møde i arbejdsgruppen er 9. december kl. 16.30. Afbud sendes til Torben.
Skolen har kataloget klar til udsendelse med invitationen i uge 3.

På mødet oplyste Susan fra SFOén at de havde redskaber stående der ikke blev brugt, Gitte snakker med Susan 9/12-2013 om en evt. overdragelse til ASGI

 

Kasserer: Gennemgang af regnskab af 30/9-2013. De enkelte af delinger skal nedskrive løsøropgørelse, Elisa udarbejder et skema der kan bruges til formålet.

 

Sekretær: Oplyser at mulighed for afholdelse af fastelavn på kulsviergården er videregivet til FDF.

 

4. Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Gymnastik: Holder kursus på lørdag den 30/11-2013. Nyt bootcamp hold starter i januar

 

Håndbold: Holder genrealforsamling på søndag 1/12-2013

 

Fodbold: Der er 2 hold i nu.

 

Tennis: Har holdt genrealforsamling hvor det blev tilbudt at lave overdækning der er huler i, hvis materialerne bliver betalt.

 

Teater: Har fået faktura på 15.000kr. for leje af rum til opbevaring af kostumer, Gitte undersøger sagen.

 

Rulleskøjter: Har lavet hovedrengøring af køkkenet, samt rep af rulleskøjter. Floorball er godt i gang med ca 10 personer, der er indkøbt redskaber for 2000kr. Floorball holdet ønsker et skab til udstyr, Peter undersøger muligheden.

 

Badminton: Der er ca. 10 personer der spiller. Kontingentet er sat til 700kr

 

Klubhus: Der er hul i taget, Gitte sender mail til kommunen og sætter borgmesteren på som CC

 

Kulsviergården/cafeteria: Tania gennem gik referat fra evalueringsmødet 26 novmber 2013:
Da det kun var Tania der var mødt op fra idrætten, bliver evalueringen vedr. ASG&I lidt mangelfuld, da Tania repræsenterer ”håndbolden”.
Håndbold er blevet gjort opmærksom på fra dommere, at gulvafstribningen i hallen er mangelfuld.
Midterlinjen, der hvor gulvet er repareret, er ikke ordentlig synlig – derudover mangles streger til ”coach-fri zone” ved dommerbordet ( 3 meter til begge sider fra midterlinjen) Stregerne skal gå fra banen og UDAF.
Der er konstateret skimmelsvamp i boldkasserne.
Der vil fra KG’s side følges op på, om de kan gøre rene, og behandles. Derudover bores lufthuller eller indsættes riste (GDA-servicemedarbejder).
Ellers må findes anden løsning på opbevaring af bolde.
Boldkasserne (skolens) i depotet er defekte – mangler hjul og er derfor svære at flytte rundt på.
(Tina sender mail til skole om at få det ordnet).
Håndbold, især herrerne, er meget obs på gulvvaskningen….
Det er svært at holde gulvet fri for harpiks, servicemedarbejder er meget obs på, at det ikke bliver slemt igen.
Der opfordres til at benytte harpiksfjerner til hænder – så døre, håndtag og blandingsbatterier på toiletterne ikke bliver smurt ind.
Et stort ønske, er nyt gulv i hallen.
Idrætten /håndbold stiller gerne op til at lægge plader på ved AF, da det slider rigtig meget på gulvet.
Når der er bander oppe om tirsdagen, må håndbold ikke pille dem ned, uden selv at sætte dem op igen, da der efterfølgende kommer Floorball tirsdag aften.
Teaterfolket var også mødt op.
Der blev stillet spørgsmålstegn til regning på leje af Koldhallen – hvilket blev henvist til drøftelse i egen hovedbestyrelse.
Hemsen i Koldhallen er lavet efter aftale med idrætten.
Inden den overhovedet var lavet, lå der aftale om, at Teateret havde brug for den og var interesseret. Der har været problemer med lys i Koldhallen – som går ud, når man opholder sig i længere tid på hemsen.
Lyset er lyd og censor styret – så det handler om at klappe eller råbe J før man bevæger sig ned ad trappen…. Så vil der blive LYS”

Vibeked ønsker at hendes tlf nr. ligges på AGSI hjemmeside og facebook, Peter tag aktion

 

Idrætslejr: Heidi har booket idrætslejeren 2014 og er ved at undersøge hvordan de deltage børns cpr nr. bedst samles.

 

Banko: 20/1-2013 har vi møde og kan desværre ikke hjælpe. 17/3-2013 hjælper Gitte. 19/5-2013 er der ikke fundet nogen hjælper til.

 

LokaltNyt: Næste deadline 8/1-2013


5. Klubhus, retningslinier for udlån.
Hvilket udgifter vi har ved udlån af klubhus undersøges til mødet 12/12-2013

 

6. Eventuelt


Agenda til regnskabsmøde 12/12-2013

Retningsliner/forventninger for HB kasserer og Afdelingernes kasserer

- Hvem står for opdateringer og videregivelse regler og lovgivning

- Hvilket kursus skal nye kasserer have

- Retningsliner for bilag, her under godkendelse af bilag

- Retningsliner for inddragelse af kontingenter

Peter inviterer Ulla

Please publish modules in offcanvas position.