Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2014 01

Referat
Hovedbestyrelsesmøde
Mandag den 20. januar 2014 kl. 18
i klubhuset

1. Godkendelse af referat fra 27/11-13
Godkendt
2. Gennemgang af 3/4 års regnskab (Hvis Elisa kan nå det)
HB regnskab: Der er brugt mere på forplejning ind budgetteret, grunde er at der har været holdt et møde om fremtidens ASGI med mad som er lagt ind på forplejningskontoen. Heidi oplyser at hun gerne vil stå på forplejningen så der max bruges 250kr pr HB møde.
Kørselsgodtgørelse Gitte snakker med Hans Asmussen om hvilke aftaler der ligger.
Gitte søger sparnord om penge til idrætslejer
Teater regnskab: Gennemgås på næste møde
Nanna og Poul Erik vil gerne se bilag på musikeren fra præmieren forestillingen
Fodbold regnskab: Gennemgås på næste møde
Skytternes regnskab: Ser fornuftigt ud
Tennis regnskab: Ser fornuft ud Nana har et enkelt spørgsmål som Marete vender det med kasserer i tennis afdelingen

Gennerelle Råd fra Nanna og Poul Erik
Alle bilag skal havde en underskrift og en dato
Der mangler resultat opgørelse på balancen

Nanna vil gerne for at hjælpe ASGI holde et regnskabsmøde for kasserer i afdelingerne/HB så det kan blive mere ens.
Hvor blandt andet udbetaling af løn, budget og opbygning af regnskabet vil blive gennemgået.
Regnskabsmøde 1. er den 8 marts 2014 fra 9-12
Regnskabsmøde 2. er den 22 marts 2014 fra 9-12


3. Generalforsamling
4. Meddelelser fra
Formand: Gitte skriver til alle formænd så de kan underskrive et dokument der gør at kontoerne i Danske bank opsiges.
Næstformand: Peter skal til møde med lokalgruppen 28/1-2014 hvor der vil være mad og rulleskøjteløb for børn.
Sekretær: Der mangler børneattester fra skytterne, fodbold og håndbold
Kasserer: Har ¾ års regnskab med der gennemgås

5. Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Gymnastik/løb: Der er desværre flere instruktører der har oplyst at de vil stoppe når denne sæson er slut,
Håndbold: Intet nyt
Fodbold: Nikolaj skal snakke med Hans om hvor mange baner der kridtes i den nye sæson.
Tennis: Der har været møde angående den komme sæson.
Teater: Der er solgt mange billetter til weekend forestillingerne desværre ser det ikke lige så godt ud for hverdags biletterne. Rulleskøjter: Har svært ved at få hjælper. Der er fastsat Floorball kontingent på 350 kr. Floorball drenge ønsker et skab Peter skriver til Tina
Badminton: Intet nyt
Skydning: Fremgang i medlemsantallet
Klubhus: Gitte har skrevet til kommunen om fejl og mangler på klubhuset
Kulsviergården/cafeteria: Der skal skrives til HB hvis en afdelingen vil låne cafeteria
Byfestudvalg: Der er ringemøde 22/1-2014
Idrætslejr: Nanna kender en der måske gerne vil give et tilbud på bus turen frem og tilbage til idrætslejren
IT/hjemmeside: Intet nyt
Banko: Tordags banko er stoppet
LokaltNyt: Der mangler en annonceansvarlig. Fra 2015 opsætte kontingent med 5%, Forside, bagside, side 2 og næst sidste side vil fremover komme i farver.
HSI/DGI: Intet nyt
6. Eventuelt
Der rundsende aftalte om udlån af hus rævegravevej ti HB medlemmer der kan komme med input

Please publish modules in offcanvas position.