Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2014 03

Referat
Hovedbestyrelsesmøde
Onsdag den 19. marts 2014 i klubhuset


Tilsted: Peter Windum, Tania Wennicke Madsen, Nicolaj Lyng Madsen, Tina folkmann, Heidi Lijedahl, Gitte Siezing og Elisa Schjønnemann

Afbud: Birgitte Hansen, Merete Klem Andersen


1.Godkendelse af referat fra 25. februar 2014
Godkendt

2.Budget 2014 Hovedafdelingen
Mindre tilskud grunde færre medlemmer. Mindre tilskud til halleje til genglæd bruges halen også mindre

3.Indkaldelse af ønsker i forbindelse med haltidsfordeling
Peter sender e-mail ud om måde og indhenter ønsker

4.Generalforsamling & udpegning af årets pokalemner m/begrundelse
I næste lokalblad skrives den korrakte dag ONSDAG den 21 maj 2014
Hvis der afdelinger der ønsker at indstille personer i afdelingen til Idrætslederpokalen, Aktivpokalen eller Foreningslederpokalen skal det senest være i hænderne på HB den 24 april 2014

5. Meddelelser fra
Formand
Der har været forespurgt på Petanquebaner Gitte undersøger hvad en bane koster. Der er 2 fædre til drenge fra årgang 2008 og 2009 der ønsker at der skal opstarts et fodboldhold for deres børns årgang de ønsker ikke selv at være træner, Gitte vil forslå dem at de kan være med i et udvalg der hjælper ungdomshold i gang

Næstformand
Intet nyt

Sekretær
Intet nyt

Kasserer
Intet nyt


6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Gymnastik/løb:
Opvisning den 30 marts 2014

Håndbold:
Mario er forslået at stå for cafeteriet ved håndboldkampe. HB synes det er en god idé.

Fodbold:
Mangler varmt vand i bad efter træning og til kamp 7 april 2014 Gitte henvender sig til Skou gruppen

Tennis,
Intet nyt

Teater:
Intet nyt

Rulleskøjter:
Der er 2 gange tilbage, der er mange børn og det er ikke alle børn der er lige gode til at overholde reglerne.

Badminton:
Intet nyt

Skydning:
Sætter annonce i Hillerød posten da de ikke fik den med i lokalnyt

Klubhus: Gitte, Birgit og Finn har sammen med Skou Gruppen der vedligeholder kommunes bygninger. Skou gruppen bekræfter at de vil sætte skub i vedligeholdelsesplanen

Kulsviergården/cafeteria:
Der er problemer med børn i hallen når der ikke er nogen aktiviteter det er vigtigt at boldrummet låses af efter brug. Der er problem med harpix på håndtag Peter vil forslå at kulsviergården indkøber at indkøbe hånddispenser med anti harpix middel til brug på hænderne

Byfestudvalg:
Banko flyttes ved byfesten til lørdag og teater forestilling droppes

Idrætslejr:
Bus tilbud på 19.500 kr. er hjemtaget. Der er tilmeldt 10 børn der er 1 barn der er betalt for. Der mangler en mandlig voksen til turen.

IT/hjemmeside:
Intet nyt

Banko
Intet nyt

LokaltNyt:
Intet nyt

HSI/DGI
DGI sættes på hold til efter generalforsamlingen

Please publish modules in offcanvas position.