Søg på ASGI.DK

Generalforsamling 2013

Alsønderup Skytte-,

Gymnastik- og Idrætsforening

Generalforsamling tirsdag 21. maj 2013.

1. valg af dirigent

Hans Rasmussen blev valgt, og meddelte at generalforsamlingen var lovlig

Referent: Heidi Liljedahl.

2. Aflæggelse af beretning

Formandens beretning:

Velkommen til generalforsamling i ASGI.

Foreningen kunne fejre sin 128. fødselsdag den 29. marts i år.

Kommunerne i Danmark er ifølge folkeoplysningsloven forpligtet til at støtte

aktiviteterne for børn og unge i foreningerne og stille lokaler til rådighed for

aktiviteterne. Men der ikke faste regler for, hvor mange penge kommunerne

skal yde i støtte.

DGI har kigget nærmere på kommunernes udgifter til idræt og fremkom i

februar i år med en opgørelse, der dækker perioden 2007 til 2013. Den viser,

at kommunernes støtte til idræt er faldet markant siden 2010.

Landets 98 kommuner er listet op – Tårnby indtager første pladsen, som

den kommune i landet, der giver mest til idrætten pr. indbygger og Samsø

den, der giver mindst. Hillerød kommune lander på plads nr. 57. Vores

nabokommuner Allerød, Fredensborg og Gribskov ligger på listen som

henholdsvis nr. 11, 32 og 43 og dermed med bedre placeringer end Hillerød

I 2012 skriver Hillerød Kommune i Statusrapport for Kultur-Idræts- og

Fritidsområdet:

”Det er foreningerne og det frivillige engagement, der skaber mulighederne

for, at Hillerøds borgere kan udfolde sig som spejdere, dansere,

elitesvømmere, koncertgæster m.m. Uden foreningerne og alle de frivillige

engagerede mennesker ville kultur-, idræts- og fritidslivet i Hillerød ikke være

så mangfoldigt, dynamisk og spændende, som det er i dag.”

Det er flotte ord og jeg er ganske enig. Det er foreningerne, der kan skabe

mulighederne, men så skal de rette forudsætninger også være til stede.

I 2012 har Hillerød Kommune nedsat vores ekstraordinære tilskud med kr.

40.000. Det medfører, at vi i den kommende sæson er nødt til at skære

ned på vores aktivitets tilbud. Vi kan ikke længere tilbyde badminton

træning til børn om fredagen, ligesom det heller ikke vil være muligt at leje

badmintonbaner på denne dag fremover.

Sidste år prøvede vi at tilgodese vores senior medborgere ved at opstarte

udlejning af badmintonbaner på en hverdags formiddag. Det blev vel

modtaget – men også her må vi trække tilbudet tilbage pga. en anstrengt

Hvilke konsekvenser det får for Kulsviergården, at vi skærer ned i udgifter

til halleje, kan jeg kun gisne om, men med et rigtigt pessimistisk syn, så kan

man forestille sig, at Kulsviergårdens eksistens som selvejende institution i

fremtiden vil være truet.

Sammenlagt med, at Alsønderup Skole nu ikke skal huse eleverne fra 7-

9 klasse mere, hvilket må formodes at koste medlemmer i ASGI, så ser

fremtiden altså dyster ud.

Jeg kan ikke engang komme med løfter om, at nu smøger hovedbestyrelsen

ærmerne op, for de kan ikke komme længere op. Vilkårene for at være

forening og her tænker jeg på de betingelser, som kommunen giver i form af

offentlig støtte er forringet og vi må bare konstatere, at Hillerød Kommune er

ved at trække tæppet væk under os.

Kære borgmester og byrådsmedlemmer – kom nu ind i kampen – grib

visionen om at bringe Hillerød Kommune i top 20 på DGI's liste indenfor den

næste valgperiode.

På skolebestyrelsens initiativ er der nedsat en ny ”Lokalgruppe”

med deltagelse af Lokalråd, Idrætsforening, skole, SFO, børnehaver,

Kulsviergården, Skoven og øvrige lokale foreninger. Baggrunden er den nye

skolestruktur efter fraflytningen af 7.-9. klasserne – formålet er at etablere

et samarbejde på tværs, der kan styrke og bevare vores lokale foreninger

og gøre vores landsbyer med alt, hvad de rummer, til et attraktivt sted

at bo. Idrætsforeningen glæder sig over dette nye initiativ og ser frem til

Traditionen tro, drog omkring 60 børn afsted til sommerens idrætslejr i Tarm

i juli måned 2012. Stor tak til de frivillige ledere, som giver en uge af deres

sommerferie til glæde for idrætsforeningens yngste medlemmer. Den 1. juli

i år kører bussen af sted igen og jeg er sikker på, at de indtil nu 28 tilmeldte

børn vil få en forrygende uge.

I marts måned inviterede hovedbestyrelsen til temamøde. Der var

lagt op til dialog omkring emnerne samarbejdet med Kulsviergården,

regnskabsprincipper, trænerløn, fremtiden i idrætsforeningen og meget mere.

Desværre var tilslutningen ikke overvældende, men vi fik da vendt nogle

aktuelle problematikker.

Hovedbestyrelsen har længe haft et ønske om, at etablere en

bordtennisafdeling. Som økonomien tegner sig for det kommende år, er der

desværre ikke plads i vores budget til at udvide med denne aktivitet. Men vi

vil forsøge at få finansieringen på plads ved fondssøgning. Bordtennis kunne

være en aktivitet, der afvikles i koldhallen.

Jeg vil afslutte min beretning med at takke

-hovedbestyrelsens medlemmer for indsatsen, jeg ser frem et godt

samarbejde i det kommende år.

-trænere, ledere, udvalgsmedlemmer for den store indsats I lægger i arbejdet

til gavn for medlemmerne.

-tak til udvalgene bag fastelavn, E-sport og LokaltNyt.

-folkene bag mandagbanko og torsdagsbanko – for jeres fremmøde mandag

efter mandag og torsdag efter torsdag – det er imponerende.

-byfestudvalget og alle de frivillige medhjælpere bag for det flotte resultat.

-Birgit og Finn for driften af klubhuset.

-Kulsviergården for godt samarbejde.

-Tak til vores sponsorer.

-Tak til foreningens medlemmer fordi I vælger at dyrke jeres idræt i ASGI.

Sidst men ikke mindst, kæmpe tak til dig Hans Asmussen for dit store

arbejde med at hjælpe Elisa i gang med kasserer jobbet. I den forbindelse

kan jeg samtidig fortælle, at idrætsforeningen har fået ny ekstern revisor,

Revisionsfirmaet Døssing & Partnere.

I henhold til traditionen skal min årsberetning nu gå over til en beskrivelse af

de enkelte udvalgs gøren og laden i det forgangne år. Det laver vi om på i år

– nu vil udvalgsformændene hver især fortælle, hvordan det er gået i 2012.

Men for skytternes vedkommende, er det mig, der læser, da Ole Hansen er

forhindret i at deltage. Men Ole fortæller, at det ikke er gået så godt som

håbet. Man har svært ved at tiltrække nye medlemmer og i særdeleshed

svært ved at få børnene i området til at gå til skydning. Ole har forhørt sig

rundt i andre skytteforeninger og her er situationen nogenlunde den samme.

Skytteforeningen har annonceret i LokaltNyt uden resultat.

Gymnastikkens beretning:

Gymnastikafdelingen kan igen melde en oplevelsesrig sæson Med dygtige

instruktører og hjælpetrænere har gymnastikafdelingen undervist børn, unge

og voksne med stort engagement.

Springholdene har igen i år været fyldt godt op, men også på vores Voice

Dance hold har interessen været stor. Børneholdene har stadig mange børn,

men ventelisterne er ikke så lange som tidligere. Vores Zumba hold har stadig

vind i sejlene. I år har flere af vores dansere ønsket en klippekortsordning

som betaling, hvilket vi har imødekommet. En god og stabil rygvind er der hos

vores Seniorer, hvor Merete melder om fuldt hus. Ligeledes er vores M/K hold

og 50 + også booket med energiske gymnaster.

En stor tak, skal der lyde til Ulrik og Grethe, som stopper som trænere i ASGI.

En kæmpe indsats har de gjort for ASGI’s gymnastikafdeling.

Ligeledes en kæmpe tak til Lone for hendes altid meget positive og

imponerende viden om gymnastikkens verden, som hun glædeligt deler ud af

på vores udvalgsmøder. Lone stopper som udvalgsmedlem.

Til sidst en kort status fra Løbeklubben, som ligger under

gymnastikafdelingen. Løbeklubben havde ikke den store tilslutning i år, dog

løb vi hver mandag med hele tre hold. Vi har talt om eventuelt at reklamere

bredere end Lokalt Nyt til næste sæson eksempelvis Hillerød Posten.

Gymnastikafdelingens forårsopvisning var en fantastisk dag. En stor tak skal

der lyde til alle instruktører og gymnaster, som gjorde denne opvisning til et

ramasjang af oplevelser og samvær.

I år havde afdelingen et super samarbejde med Kulsviergården om salg

af mad og drikkelse ved opvisningen. Hvilket var en succes for både os og

vores gæster. Ligeledes havde Kulsviergården gjort hallen klar til vores store

opvisningsdag med borde, stole og duge, der var lagt på bordene samt rene

toiletter. En sand fornøjelse at opleve.

Et kæmpe tillykke skal der lyde til vores 5 og 10 års medalje gymnaster og ikke

mindst til årets fighter i gymnastikafdelingen, Ragnhild Jensen.

I sæson 13-14 mangler vi 1 instruktører til vores ene springhold. Vi er i gang

med at spørge rundt og har samtidig ansøgt på hjemmesiden om hjælp.

Vildbasserne og Mandagsbanditterne vil fra næste sæson blive undervist af

Camilla, som har sagt ja til at overtage instruktørgerningen efter Grethe.

Vi har to nye hold fra næste sæson. Afdelingen udvider Voice Dance med

endnu et hold og som noget helt nyt i afdelingen, vil vi kunne tilbyde Yoga

undervisning for voksne hver torsdag i skolens gymnastiksal ved instruktør

Marianne Thing.

Og netop gymnastiksalen har gymnastikafdelingen valgt at benytte til flere

hold i år. Dette gør vi dels pga. færre gymnaster, men også for at have færre

udgifter til halleje. Børneholdene, Voice Dance og Zumba vil fra næste sæson

flytte lokale til gymnastiksalen.

Sæson 13-14 vil blive min sidste sæson. Jeg bliver nødt til at fravælge nogle

kasketter i mit liv, da jeg desværre må erkende, at jeg ikke kan nå det hele.

Det bliver med bankende hjerte, men jeg er sikker på, at der findes nye

superkræfter derude -klar til at videreføre stafetten.

Teaters beretning:

Marie Louise Rødbro påtog sig jobbet endnu engang som instruktør på

vores børne og voksenteater. Vi valgte at spille den traditionsrige Emil fra

Lønneberg et stykke som de fleste børn kender, hvilket vi også kunne se på

billetsalget som var på 280 billetter.

Årets teaterforestilling var den traditionsrige musikal The Sound of Music. Vi

havde en rigtig god sæson uden de helt store udfordringer.

Billetsalget gik rigtig godt i starten, derefter var der stilstand i december,

hvilket gjorde at vi aflyste en forestilling. I januar kom der godt gang i

billetsalget igen og vi spillede for fulde huse til stort set alle forestillinger. Der

blev i alt solgt 1225 billetter som svarer til en belægning på 83% og ca 500

billetter mere end sidste år.

Vi har desværre haft udfordringer i forhold til forpagterne af Kulsviergården.

Ting er blevet misforstået hvilket også gik ud over nogle gæsters oplevelse af

premierefesten med manglende mad og det er ikke i orden at man betaler for

middag og fest og så mangler der mad. Fra bestyrelsens side har vi taget en

snak med Kulsviergårdens forpagtere og bestyrelse så vi undgår den slags ting

Revyen sidste år gik godt, på trods af udfordringer med bemandingen af

instruktørposten. Men vi fik en flot revy der blev vel modtaget.

Så lige et hurtigt kig ind i fremtiden:

Revyfolkene er i fuld gang på trods af at vi aldrig har fået svar fra Alsønderup

Fester om de ønsker en revy, men vi kunne konstatere i Lokalt Nyt at revyen

bliver annonceret. I bestyrelsen savner vi mere effektiv kontakt med både

Alsønderup Fester og Kulsviergårdens bestyrelse, så vi har en dialog omkring

de ting vi deltager i, både når det gælder revyen og vores øvrige aktiviteter.

Vi ved ikke på nuværende tidspunkt om vi kan starte børneteater op igen. Vi

mangler en instruktør, da Marie Louise ikke kan fortsætte p.g.a. nyt arbejde.

Vi leder med lys og lygte og håber at annoncer i Lokalt Nyt kan få nogen til at

Til næste år bliver det formentlig den gamle klassiker Oliver Twist op, igen i år

kan vi tage børn fra børneteatret med i voksenforestillingen. Vi vil som altid

opfordre alle til at sige til, hvis de er interesserede i at deltage i opsætningen,

hvadenten det er på scenen eller bag scenen. Instruktørposten bliver delt

mellem Janik og Bente, jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med

en forestilling vi aldrig før har sat op på Kulsvierscenen.

Inden jeg slutter min beretning vil jeg endnu engang takke alle de

teatermedlemmer der har brugt timer på den forgangne sæson.

Vi har et par afstikkere i år, nemlig Mads og Susanne. Jeg vil gerne takke jer

begge for alle de timer I har lagt i bestyrelsen.

Fodboldens beretning:

Antallet af medlemmer i ungdom var i 2012 94 personer, hvoraf 17 er stoppet

i sommerferien. Årgang 05/06 er stoppet til efteråret og i turneringer. Årgang

02 deltager i DM til juni. Pigeholdet har været forsøgt, men er stoppet igen.

Senior holdet spillet i 2012, men er blevet lukket igen. Oldboys spillede i 2012

og igen i 2013. Veteran holdet er trukket fra turneringen, men træner videre

og håber at kunne starte op igen til efteråret.

Klubberne i Hillerød fik endelig skaffet penge til Kunstgræs banerne ved HGI.

Fodbold udvalget mangler fortsat medlemmer, og det er ligesom sidst svært

at skaffe nye trænere.

Til sidst en stor tak til alle der har hjulpet og ydet er stor indsats.

Håndboldens beretning:

Sæsonen startede meget ambitiøst med et mix U6-hold, U10 og 12 piger, U12

drenge, herrer og 2 dame hold, derudover var der trille-trolle bold for de helt

små, når der var hjemmekampe i hallen.

Hold mix U6 mødte der 2 drenge op og hos U12 pigerne var der desværre kun

6 piger, så begge hold lukkede ned ved efterårsferien.

De øvrige hold bestod til sæsonens udgang, hvor også U12 drengene lukkede

D. 6. oktober blev der afhold generalforsamling.

I november trækker Louise Rixen sig som formand for afdelingen. Der er pt.

ingen formand.

På det sportslige plan:

U10 piger: Pigerne deltog i en masse stævner, hvor der blev skabte store

sociale relationen men ikke resultater.

U12 drenge: Var meldt til i nogle rækker, hvor de andres holds niveau lå noget

Begge hold deltog i i Skive cup i påsken.

De havde en dejlig tur og vandt DSB's førstepræmie, fordi de var bedst til at

rydde op efter sig.

Serie 4 dame: havde en god sæson med både sejre og nederlag. De udvikler

Serie 2 damer: Måtte nok indse at unge under 25 løber en del hurtigere end

dem på +33, så vi tager en tur i serie 3 i næste sæson.

Herreholdet: sluttede sidste sæson af med en sølvmedalje til SM for oldboys.

De valgte at stille op i seniorrækken for at være attraktive for yngre spillere,

hvilket der også kom.

De startede i serie 4B, rykkede op i Serie 4BA, de endte sæsonen med en 2

plads i deres række.

Niels Lyng Andersen, træner for damerne, sluttede som træner ved sæsonens

ny træner for damerne bliver Jess Hedman.

Vi takker Niels for 3 fantastiske sæsoner og ønsker ham alt det bedste.

Rulleskøjters beretning:

Rulleskøjteafdelingen har igen i denne sæson været en stor succes. Der

har været rigtig mange besøgende og udover alle vores lokale besøgende,

kommer der flere og flere udenbys fra.

På trods af, at vi ikke har haft nogle prisstigninger og vores cafeteriapriser er

meget lave - har vi aligevel formået at skabe et overskud.

Årsagen til den store succes skyldes udelukkende de mange frivillige hjælpere,

som Lørdag efter Lørdag hjælper til på Kulsviergården. I forbindelse med

denne beretning, vil jeg gerne videresende en meget stor tak til disse

hjælpere – som ene og alene er medvirkende til, at Rulleskøjteafdelingen

holder åbent hver Lørdag og er blevet til den store succes, som er tilfældet.

Næsten hver Lørdag har vi - afholdt fødselsdag i cafeteriet, haft besøg af i

gennemsnit ca. 100 besøgende og der har været omkring 5 frivillige hjælpere

Vi har været forskånet for de store skader og samtidigt har vi haft et godt

samarbejde med skolen, som har lånt vores rulleskøjter ved flere lejligheder -

så det har været en rigtig god sæson ;-)

Husk – At vi altid har brug for flere frivillige hjælpere om lørdagen i

tidsrummet 11.00 til 15.00 – unge som gamle.

Tennis beretning:

Tennisafdelingen kører stabilt med nogenlunde samme medlemstal hvert år.

Børnene er stadig meget entusiastiske og de fleste har glædet sig til ny

sæsonopstart i maj 2013. Børnene er også meget glade for de arrangementer

vi holder for dem, men som altid kniber det lidt med, at deres forældre får

dem meldt til, hvis der er sat tilmeldings dato på.

Arrangementer for seniormedlemmerne har der ikke været så mange af, da vi

mangler medlemstilslutning. Men et par stykker blev det dog til i 2012. Bl.a.

tøsetræf, og tarzan træf. Disse arrangementer gentages i 2013.

Pga at vinteren trak ud, var banerne ikke helt klar til at spille på til

Standerhejsningen St Bededag. Vi var dog en lille flok, der mødtes til

morgenmad og åbning af banerne.

Vi er stadig glade brugere af Conventus som booking system. Det har givet

en stor besparelse, og såvel tennisudvalget som medlemmerne synes, at det

fungerer fint med at bruge Conventus. Det har også givet os mulighed for

nemt at sende e-mails til medlemmerne, da det er en e-mail adresse, der

fungerer som login til Conventus.

I efteråret 2012 måtte vi desværre tage afsked med vores træner gennem

mange år, Niels Schølin. Han blev alvorligt syg, og døde i oktober. I 2013 har vi

fået en ny, ung træner, Jeppe Bloch, og vi glæder os til at starte op med ham.

Der er træning hver onsdag, både for juniorer og seniorer.

Gennem vinter sæsonen havde vi booket Kulsvier hallen to timer på i alt

seks søndage. Der var gratis adgang for tennismedlemmer, og en mindre

betaling på 20 kr for ikke tennismedlemmer. Deltagerne var en blanding af

ikke medlemmer, og tennis udvalget m. familier. Vi fik også nogle af de unge

med i Kulsvierhallen, og har haft nogle gode ”kampe”.

Tennisbestyrelsen har siden september 2011 bestået af Gitte Winkler, Merete

Klem, Lis Asmussen, Charlotte Sommerfeldt, og Lisbeth Hjorth.

Spørgsmål til pkt.2

Hvad siger Kulsviergården til at ASGI ikke vil bruge hallen om fredagen

Sv: Kulsviergården vil måske selv leje banerne ud til badminton, det er okay

for ASGI da vi ikke selv kommer til at kunne tilbyde baneudlejning.

Har skolen ikke 3 bordtennisborde som er ASGI’s?

Sv: Det vil vi lige undersøge da der ingen i hovedbestyrelsen der vidste noget

Finn Pedersen fortæller at vedligeholdelsen af klubhuset ikke er for god.

Pt. har han 10 punkter som skal ordnes af kommunen, som skulle have været

ordnet de sidste 2 år. Kommunen har sagt at det kun er de livsfarlige ting som

3. Forelæggelse af revideret regnskab

Se vedhæftet fil.

Spørgsmål/kommentar til pkt.3

Bilag på kr.20.000,00 fra bussen til idrætslejren 2011 mangler

stadig. Dette bliver der orden på hurtigst muligt.

Mandagsbanko oplyser at de har indbetalt kr. 125.000,00 til

støtteforeningen. Man skal ikke regne med at der kommer flere ind i

år, da der ikke kommer så mange spillere til banko som sidste år.

Mandagsbanko vil gerne have at man deler regnskabet op mellem

mandags og torsdagsbanko, så de får hver deres selvstændige

regnskab til støtteforeningen.

4. Indkommende forslag

Der er ikke kommet nogle.

5. Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive

Det forbliver uændret på kr. 10,00.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Peter Windum er på valg og genopstiller. Peter blev genvalgtfor den

Heidi Liljedahl er på valg og genopstiller ikke.

Simon Jeppesen opstiller og bliver valgt for den næste 2 år.

Valg af bestyrelsessuppleant

Ingen stiller op som suppleant, og hovedbestyrelsen beder om

bemyndigelse til selv at finde en suppleant. Generalforsamlingen

giver bemyndigelse til dette.

Valg af revisor

Nanna Jensen er på valg og genopstiller. Nanna bliver valgt.

Valg af revisorsuppleant

Dorthe Sørensen er på valg og genopstiller. Dorthe bliver valgt.

Valg af fanebærer

Finn Pedersen er på valg og genopstiller. Finn bliver valgt.

Valg af fanebærer suppleant

Christina Jensen er på valg og genopstiller. Christina bliver valgt.

Der bliver stillet følgende spørgsmål:

Er der en der ved hvornår fanen skal ud? Til forskellige

arrangementer. Så som jubilæum, bryllupper og begravelser mm.

Hvor mange timer skal ASGI betale for at bruge hallen på

Kulsviergården?

Støtteforeningen hvem står for den?

Svar på ovenstående spørgsmål:

Hovedbestyrelsen har bedt underudvalgene i ASGI om selv at sende

kort mm. til deres medlemmer. HB tager spørgsmålet op på næste

hovedbestyrelsesmøde, om der er en der vil varetage opgaven som

tovholder til de forskellige arrangementer hvor fanen skal ud.

ASGI har hallen i næste sæson i 7 timer dagligt mandag til torsdag

Der sidder 6 personer i bestyrelse i støtteforeningen. Det er 3 fra

ASGI bestyrelse og 3 fra Kulsviergårdens bestyrelse.

Hans Rasmussen takkede for god ro og orden.

Pokaler for 2013.

Foreningslederpokalen gik til Tina Folkmann.

Aktivpokalen gik til Marianne Thorup.

Please publish modules in offcanvas position.