Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2014 09

Referat
Hovedbestyrelsesmøde
Mandag den 17. september 2014

Tilstede: Peter Windum, Tina Folkmann, Nikolaj Madsen, Heidi Liljedahl, Birgit Sejr & Simon Jeppesen
Afbud: Merete klem Andersen, Tania Madsen og Elisa Shjønemann

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra konstituerende møde
Godkendt

Pkt. 2 Opfølgning på opgaver fra sidste møde (referat)
Heidi har ikke kunne komme i kontakt med kommunen angående lamper baderum og baderum, men har hørt rygter om at baderum laves. Heidi prøver at få fat i kommunen igen for at hører en status på alle 3 områder

Pkt. 3 Meddelelser fra, formand, næstformand, kasserer, sekretær
Formand: Hundeforeningen er op startet på fodboldbanen, og betaler ved hver træning 50kr pr hold. Angående hundeforeningen i koldhal undersøges muligheden i nu. Peter oplyser at han byder den nye revisor suppleant velkommen.
Næstformand: Mangler årsberetninger før referat fra generalforsamling at blive skrævet færdigt
Kasserer: Intet nyt (Elisa tag regnskab med fra de forrige idrætslejere til næste HB møde)
Sekretær: Intet nyt

Pkt. 4 Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Gymnastik:
Der er 2 i bestyrelsen, ved opstartsmødet blev lederne fortalt hvad der forventes af dem. Juleafslutningen vil i år blive holdt sammen.
Tina har søgt midler til nye redskaber hvilket har gjort at gymnastik har fået tildelt 20.000kr af Tuborg fondet til indkøb af nye redskaber 
Håndbold:
Intet nyt

Fodbold:
Det ny op starte seniorhold har ca. 20 spillere og flere ungdomsspillere er kommet til, det går fint med indkrævning af kontingent. Nikolaj snakker med kulsviergården om nøgle til skab med pumpespids.
Der er indkøbt nyt spilletøj og bolde til seniorholdet
Tennis:
Intet nyt

Teater:
Er i kontakt med cateting firm der kan stå for maden til teaterforestillingerne

Rulleskøjter:
Der er problem med bemandingen lørdag mellem 10.30-15.00.
På nuværende tidspunkt er der solgt 80 medlemskort

Badminton:
Nana er træner og det går godt der er 10+ betalende medlemmer

Skydning:
Intet nyt

Klubhus:
Fodbolds senior træner ønsker at op starte slikbod/udsalgssted op i klubhus
Dan ønsker at lave billardklub m.m. i klubhuset, Peter invitere Dan til næste møde så han kan fortælle om ombygningsplanerne.
Birgit og Finn ønsker at der bliver ryddet op i lokalet med gamle regnskaber, Peter kalder Tina og Heidi ind til oprydningsdag.

Kulsviergården/cafeteria:
Peter snakker med kulsviergården om hav time/dagsprisen er for at låne koldhalen samt om hvad de tænker der kan gøres ved det nedslidte gulv i hal.

Byfestudvalg:
Peter har været til middag med byfest udvalget hvor han havde lejlighed for at give en tak for den gode støtte de giver foreningen

idrætslejr:


IT/hjemmeside:
Peter indkalder Simon til møde om redigering af HB fanblad på hjemmeside

Banko:
Tina hjælper 17/11-2014 Nikolaj hjælper 16/3-2015 ubesatte måneder Januar og Maj

5. Fokusområder og målesætning
Brug af koldhal


6. Nedsættelse af julefrokostudvalg
Julefrokost holdes ved Peter. Heidi og Tina står for mad og div.

7. Eventuelt
Simon undersøger muligheden for at få rette oplysningerne om ASGI i ”Den Røde Lokalbog og Den grønne vejviser”

Please publish modules in offcanvas position.