Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2014 10

Referat
Hovedbestyrelsesmøde
Mandag den 20. oktober 2014

Tilstede:Tania Madsen, Elisa Shjønemann, Tina Folkmann, Heidi Lijedahl, Peter Windum, Merete Andersen, Birgit sejr & Simon Jeppesen
Afbud: Nikolaj Madsen

1. pkt. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

2. pkt. Gennemgang af opgaver/aktioner fra sidste møde (referat).
- Peter indkalder Tina og Heidi til oprydningsmøde til oprydning i lokalet med gamle regnskaber
- Heidi oplyser at hun har snakket med kommunen der gerne vi give maling hvis klubhuset skal males indvendig endvidere oplyser kommunen at enden for 14 dage ligger en afgørelse om renovering af baderum, Angående slut og tænd ur til projektørne på fodboldbanen er der ikke fundet en løsning i nu. Heidi rykker for svar og beder om skriftligbeskæftigelse på at penge bliver refunderet hvis der indkøbes maling.
- Simon oplyser at han skal bruge e-mail som har bestilt rubrik i den grønne vejviser før den kan rettes.

3. pkt. Meddelelser fra, formand, næstformand, kasserer, sekretær
Formand: Peter oplyser han har fået forespørgsel fra kulsviregård på lån af Cafeteriet 1. maj 2015 grunde mange konfirmationer. Peter vil foreslå at vi kan bytte med lån af hal en lørdag i januar hvor der så vil blive afholdt et e-sport arrangement.
18. November er der evalueringsmøde på kulsviergården, Peter vil gerne have så mange med som muligt og gerne en mail på hvad der kunne blive bedre.
31. Oktober er sidste frist for at indsende ønskeseddel til HSI. Heidi vil søge om anlægning af petanquebane endvidere drøfter hun med Merete om hvilke ønsker tennis har f.eks. tennisskur, nyt tag til terrasse mm.
Næstformand: se punkt 2
Kassere: Elisa har modtaget en regning fra kulsviergården på 43.000kr efter gennemgang skal Elisa kun betale for 13½ time håndbold og 4 timer floorball 2 af timerne uden boldbander. Der opfordres på det kraftigste at hvis der er træning/kampe der aflyses og der ikke skal betales for hal leje at Elisa får besked.
Gennemgang af ½ årsregnskab
Teater: Elisa har spørgsmål til: Kontingent, Aktivitetstilskud, Halleje, Børneteater, Rollehæfter, Programmer, Kostumer og leje af Kulsviergård. (Spørgsmål er sendt til kassere i teater afdeling Elisa venter svar)
Rulleskøjter: Ingen Kommentar
HB: Elisa har spørgsmål til Kommunalt tilskud.
Håndbold: Elisa har spørgsmål til kontingent (Tania oplyser at der er lukket et Herre hold)
Fodbold: Elisa har spørgsmål til sponsorindtægter og rekvisitter.
Skydning: Ingen kommentar
Gymnastik: Ingen Kommentar fra Elisa (Tina kan oplyse at hun ikke regner med budgettet holder)
Badminton: Ingen kommentar

4. pkt. Kort orientering fra afdelinger og udvalg inkl. status på opstart af sæson –
Gymnastik:
Tina oplyser at der er 153 medlemmer nogen hold er der mange på, hvor andre hold er knap så fyldte.
Håndbold:
Tania oplyser at hun vil indkalde til bestyrelsesmøde da det er langtid siden der sidst er blevet holdt et bestyrelsesmøde i håndbold afdelingen hun håber der er nye der har lyst til at være med i bestyrelsen da de kun er 2 og hvis der ikke er andre der vil give en hånd med bestyrelsesarbejde kan det få konsekvenser.
Fodbold:
Senior afdelingen kører rigtig godt
Tennis:
Merete oplyser at der er generalforsamling 28/10-2014 kl 19.00 pt. Er der 4 i bestyrelsen hvor en ikke har ønske genvalg men der er fundet en der kan tag over.
Teater:
Birgit oplyser at der er børneforestilling 7,8,9/11-2014. Der er indgået mad aftale med Catering firma.
Rulleskøjter:
Peter og Tina oplyser at der har været problemer med at få hjælper i starten hvilket kan skyldes at rulleskøjter starte tidligere end de plejet i år. Pt ser det bedre ud med bemandingen
Badminton:
Peter oplyser at badminton ønsker fremover at have en ½ time mere så de fremover 17-1830 Peter tag over og kigge med seddel om kontingent på onsdag 22/10-2014.
Skydning:
Intet nyt
Klubhus:
Senior fodbold træneren ønsker at friske klubhuset op,
Kulsviergården/cafeteria:
Se punkt 3
Byfestudvalg:
Intet nyt
Idrætslejr:
Idrætslejer er bestilt i uge 27 og der er kommet tilbud på bus, Heidi indrykker annonce i Lokaltnyt
IT/hjemmeside:
Der er flere der kan benytte hjemmesiden til kontingent betaling dog skal Tina rykke penge rundt når de går ind på kontoen da der kun er en konto tilknytte hjemmesiden
Banko:
18 maj 2015 hjælper Karina fra Håndbold
19 Januar 2015 mangler der en hjælper
LokaltNyt:
Fremtidige ønsker om udgivelses tidspunkter sendes til Simon
HSI/DGI:
Se punkt 2
5. pkt. Idrætslejr:
- Gennemgang af regnskab fra 2014 (Elisa medbringer).: Der er brugt ca. 11.000kr mere end der budgetteret Tania og Heidi snakke med sparnord om hvornår de overføre 10.000kr som de har lovet foreningen.
- Bestilling, sted og dato for 2015. (se punkt 4)
- Fremtidsudsigter for ASGI Idrætslejr.: Birgit snakker med efterskole om de vi leje stedt ud. Det står alle der har lyst til at finde noget alternativt
6. pkt. Klubhus- Besøg af Dan Jørgensen
Dan udeblev
7. pkt. Eventuelt
Der er generalforsamling i Lokalrådet 29/10-2013 kl 19.00, Simon Har ikke mulighed for at deltage Hans Henrik vil gerne have der er en anden der daltager fra idrætsforeningen og vil samtidig hører om hvad vores holdning er uændret med henhold til flytning af boldbaner over til Kulsviergården.
HB er enige om at det vision idrætsforeningen har men at alle ved at den ligger langt ude i fremtiden. Peter tag til generalforsamling.

PETER!!! HUSK AT SÆTTE BESPARELSER PÅ NÆSTE DAGSORDEN

Please publish modules in offcanvas position.