Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2014 11

Referat

Hovedbestyrelsesmøde

Mandag den 26. november 2014

 

Tilstede: Tania Madsen, Nikolaj Madsen, Tina Folkmann, Heidi Liljedahl, Peter Windum, Merete Andersen, Birgit sejr & Simon Jeppesen

Afbud: Elisa Shjønemann

 

1. pkt. Godkendelse af referat fra sidste møde.

- Godkendt

2. pkt. Gennemgang af opgaver/aktioner fra sidste møde (referat).

- Heidi søger HSI til næste år.

- Peter indkalder Tina og Heidi til oprydningsmøde til oprydning i lokalet med gamle regnskaber

- Heidi oplyser at hun har snakket med kommunen der gerne vi give maling hvis klubhuset skal males indvendig endvidere oplyser kommunen at enden for 14 dage ligger en afgørelse om renovering af baderum, Angående slut og tænd ur til projektørne på fodboldbanen er der ikke fundet en løsning i nu. Heidi rykker for svar og beder om skriftligbeskæftigelse på at penge bliver refunderet hvis der indkøbes maling.

3. pkt. Meddelelser fra, formand, næstformand, kasserer, sekretær

- Næsteformand oplyser at Kirsten stopper som suppleant

4. pkt. Kort orientering fra afdelinger og udvalg inkl. status på opstart af sæson –

Gymnastik:

- Der serveres æbleskiver for alle hold 18/12-2014

Håndbold:

- Der mangler personer til bestyrelsen. Alle kontingenter er sendt ud

Fodbold:

- Bestyrelsen er udvidet til 3. Fodboldbestyrelsen forventer at alle senior spillerne har betalt kontingent enden udgangen af 2014. Alle børnespillerne har betalt kontingent. Ungdomspillerne holder afslutning den 15/12-2014 senior spillerne holder afslutning 22/12-2014

Tennis:

- Den 7/12-2014 starter skumtennis

- Den 12/12-2014 bliver konstituering af bestyrelsen

Teater:

- Øver øver så de er klar til forestillingen

- Evalueringsmødet: Lejen af tøj depot kan ikke genforhandles, Sminkerum må kun benyttes når der øves, ellers skal det være ryddet

- Børneforestillingerne gik rigtigt godt, teaterinstruktør fortsætter

Rulleskøjter:

- Der er startet nye hjælper.

Badminton:

- Der er nu 2 hold i tidsrummet 16:45 – 18:50 (22 børn på 5 bander)

Skydning:

- Intet nyt

Klubhus:

- Ny fladskærm i klubhus opsættes af

Kulsviergården/cafeteria:

- Heidi har nøglerne. Peter har modtaget samarbejdsaftale der gennemgås på næste møde.

- Evalueringsmøde: Vi tømmer boldkasserne, Kulsviergården rengøre kasserne. Mødet gik godt

Byfestudvalg:

- Referat udsendes

Idrætslejr:

- Der sættes annonce om turen i lokaltnyt i januar 2015

IT/hjemmeside:

- Intet nyt

Banko:

19 Januar 2015 Merete fra kl 18.30 – 22.00

LokaltNyt:

Datoer for Lokalt Nyt 11. årgang 2015

Nr. Deadline Readaktionsmøde Husstandsomdeling

1 Ons. d. 7/1 Tor. d. 8/1 kl. 19:15 (*) Uge 6

2 Ons. d. 18/2 Tor. d. 19/2 kl. 19:15 Uge 12

3 Ons. d. 8/4 Tor. d. 9/4 kl. 19:15 Uge 19

4 Ons. d. 1/7 Tor. d. 2/7 kl. 19:15 Uge 31

5 Ons. d. 12/8 Tor. d. 13/8 kl. 19:15 Uge 37

6 Ons. d. 21/10 Tor. d. 22/10 kl. 19:15 Uge 47

 

HSI/DGI:

- Intet nyt

5. pkt Besparelser

- Drøftelser/gode idéer til fremtidige besparelser i ASGI.

Flyttes til næste møde

6. pkt. Eventuelt

Please publish modules in offcanvas position.