Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2015 01

ASGI Hovedbestyrelsesmøde

 

Mødedeltagere: Heidi Liljedahl, Elisa Schønnemann, Merete Klem Andersen, Tina Folkmann, Birgit Sejr og

 

Peter Windum (referent ;-).

 

Afbud fra: Nicolaj Lyng Madsen, Tania Wennicke Madsen og Simon Jeppesen

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Referat blev godkendt.

 

2. Opgaver/aktioner fra sidste møde

 

Oprydningsmøde i kontor planlagt til 01.Feb kl: 10.00. AKTION: Peter

 

Kontakt til kommune vedr. klubhus, maling, baderum.  AKTION: Heidi

 

Kontakt til kommune vedr. lys på fodboldbane. AKTION: Heidi

 

Artikel vedr. Idrætslejr klar til næste nummer af Lokalt Nyt. AKTION: Heidi

 

3. Meddelelser fra,

 

Formand.

 

Møde i støtteforening den 17/2 kl: 16.00 på Kulsviergården. Tina og Peter deltager

 

Peter orienterede om Wissam’s overtagelse/drift af cafeteriet samt planer for fælles sportstøj til forening.

 

Kasserer.

 

Elisa gennemgik regnskab for Januar 2015.

 

Har modtaget ”El-regning” fra KG – Slushice maskine !!! AKTION: Peter drøfter med KG.

 

Elisa efterspørger ”udspecificering” af regning fra KG. Hvad er halleje og hvad er rengøring ?? (Vi har evt.

 

mulighed for at få mere i tilskud !!) AKTION: Peter spørger på næste KG møde.

 

Rengøring af klubhus:  ASGI modtager 2x17.000 kr i tilskud fra kommune om året.

 

Rengøring af cafeteria: ASGI betaler KG 2x11.000 om året.

 

Er der udarbejdet kontrakt/aftale med Finn og Birgit vedr. rengøring ? Peter ønsker en kopi.

 

AKTION: Peter spørger Gitte Siezing, efterfølgende F & B.

 

Budget for Idrætslejr 2015 skal laves til næste møde. AKTION: Heidi og Peter

 

Halleje til KG er steget fra 480 til 485 kr. !!

 

Skal ASGI varsles om dette ?? AKTION: Peter undersøger i kontrakt.

 

Elisa spørger om der er udsendt fodboldkontingenter. AKTION: Nikolaj skal iværksætte eller

 

redegøre for status !

 

Fodbold har brugt 10.000 kr over budget til materiel og tøj. AKTION: Nikolaj skal forklare.

 

ASGI betaler Finn & Birgit 2005 kr hver måned for rengøring.

 

Det er et højt beløb !!

 

1

 

Gymnastik.

 

Klargører til stævne den 22 Marts. ”Sjipping” besøg udefra.

 

Tennis.

 

Har haft god sæson, gode baner.

 

Teater.

 

Har haft god forestilling, men mindre godt samarbejde med KG (mad – baren med/uden – rengøring)

 

Problemer med N fra KG. Balkon skulle fjernes !! Samarbejde dårligt.

 

Banko.

 

ASGI hjælpere til banko: 16 Marts Gym.afd. (Tina)

 

18 Maj Håndbold (Karina)

 

20 Juli ??

 

Lokalrådet.

 

Merete fortalte om hendes gode og dårlige deltagelse i første møde.

 

4. Eventuelt

 

Tina ønsker et ”årshjul” – ASGI HB aktiviteter på hvert møde. AKTION: Tina vil lave et udkast, Peter

 

fremsender hans informationer.

 

Tina ønsker, at alle vigtige dokumenter samles i Conventus og der gennemføres undervisning for alle i

 

Conventus. Stor opbakning, der arbejdes videre med idéen.

 

Næste HB møde er den 19 FEBRUAR 2015 kl: 18.00. AKTION: Tina vil sørge for mad.

Please publish modules in offcanvas position.