Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2015 02

Referat

Hovedbestyrelsesmøde

Mandag den 19. Februar. 2015

Tilstede: Tania Madsen, Peter Petersen, Tina Folkmann, Heidi Liljedahl, Peter Windum, Merete Andersen, Elisa Shjønemann & Simon Jeppesen

Afbud: Birgit sejr

1. pkt. Godkendelse af referat fra sidste møde.

- Godkendt

2. pkt. Gennemgang af opgaver/aktioner fra sidste møde (referat).

Oprydningsmøde i kontor planlagt til 01.Feb kl: 10.00. AKTION: Peter

Ok. Alt blev stor set smit ud

Kontakt til kommune vedr. klubhus, maling, baderum.  AKTION: Heidi

Henrik Møllegård har lovet at der delvis bliver skifte klinkere, blandingsbatterier, vandrør og elinstallationer samt at ventilation repareres enden sommerferien. HB svil gerne have en tidsplan.: AKTION Peter

Kontakt til kommune vedr. lys på fodboldbane. AKTION: Heidi

- Tim oplyser at det skrives på skolens byggerenoveringsplan. Der følges op om 3 måneder. AKTION.: Heidi

Artikel vedr. Idrætslejr klar til næste nummer af Lokalt Nyt. AKTION: Heidi

- Ok er skrevet

Har modtaget ”El-regning” fra KG – Slushice maskine !!! AKTION: Peter drøfter med KG.

- Ok Peter har levet en aftale om ny måling og at regning betales. AKTION PETER

Elisa efterspørger ”udspecificering” af regning fra KG. Hvad er halleje og hvad er rengøring ?? (Vi har evt. mulighed for at få mere i tilskud !!) AKTION: Peter spørger på næste KG møde.

- Peter har snakket med KG der oplyser det ligger inden i hal lejen. ASGI skal anmode KG om at tilføje ”INKL. RENGØRINGEN”  af hal leje. AKTION PETER

Er der udarbejdet kontrakt/aftale med Finn og Birgit vedr. rengøring ? Peter ønsker en kopi.

spørger Gitte Siezing, efterfølgende F & B.  AKTION: Peter

- Peter har ikke fået svar, der skal følges op. AKTION PETER

Elisa spørger om der er udsendt fodboldkontingenter. AKTION: Nikolaj skal iværksætte eller redegøre for status !

- Peter P. kan ikke påstående fod oplyse hvor mange kontingenter der er udsendt eller hvor mange penge der er kommet ind på kontoen. HB skal have oplyst hvor mange giro kort der er udsendt og hvor mange penge henholdsvis UNGDOM, SENIOR og OLDBOYS har indbetalt samt et estimat om hvor mange penge der kommer ind. AKTION PETER P  SOM OPLYSER AT TALENDE FREMSENDES TIL HB ENDEN 26/2-2015

Fodbold har brugt 10.000 kr over budget til materiel og tøj. AKTION: Nikolaj skal forklare.

- Peter P ved ikke pt. Hvad forklaringen er men lover at undersøge det. AKTION PETER P.

Tina ønsker et ”årshjul” – ASGI HB aktiviteter på hvert møde. AKTION: Tina vil lave et udkast, Peter fremsender hans informationer.

- Peter udlever på møde informationen, der laves årshjul når der er plads i Tina´s program (det haster ikke). AKTION TINA

3. pkt. Meddelelser fra,

Formand: Tina og Peter har været til møde med støtteforeningen og fået et overblik over hvordan støtteforeningen er bygget op. PT hæver ASGI for mange penge.

Kasserer: Drift tilskud er søgt og gået igennem. Elisa skal bruge navn på alle ASGI´s medlemmer der er under 25år, Elisa rykker selv afdelingerne

4. pkt. Kort orientering fra afdelinger og udvalg inkl. status på opstart af sæson –

Gymnastik:

Planlægningsmøde for afslutning den 22/3-2015 er afholdt

Håndbold:

Spørg om status på gulv i hal. AKTION PETER

Tania oplyser at der kommunikationsproblemer ved bookning af hal og forslår at på næste KG møde forslår AGSI en åben kalender. AKTION PETER

Tania vil gerne have at Peter På næste møde med KG gerne må bede KG om at sætte nettende ordenligt fast i målene, samt at indkøbe hvis muligt en hængelås så målene ikke kan vælte. AKTION PETER

Fodbold:

Intet nyt

Tennis:

Møde i næste uge hvor sommersæsonen planlægges

Teater:

Holder fest i klubhuset lørdag. Teater har selv kontaktet vagtselvskabet så vi ikke risikere et udrykningsgebyr på 1500kr

Rulleskøjter:

Mangler penge for varer lager. AKTION PIA (Tina)

Badminton:

Nøgle til badmintonskab har Lene muligvis, HB kontakter Lene. AKTION PETER

Der opstarter voksenhold den 26/2-2015 mellem kl 20.30- 22.00

Til sæsonen 2015/2016 kan det være en mulighed at børnespiller 2 x om ugen, HB snakker med trænerne. AKTION PETER

Skydning:

- Intet nyt

Klubhus:

Peter oplyser at Dan sætter fladskærm op hvor det gamle fjernsyn sider.

Kulsviergården/cafeteria:

Peter har haft møde med KG. Referat rundsendes. AKTION PETER

Byfestudvalg:

Intet nyt

Idrætslejr:

Ved næste møde fremlægges et budget for HB. AKTION HEIDI

IT/hjemmeside:

- Intet nyt

Banko:

ASGI mangler at besætte vagten den 20. juli 2015, ASGI hører om det er nødvendigt at vi sender en repræsentant da det er i sommerferien. AKTION HEIDI

LokaltNyt:

Datoer for Lokalt Nyt 11. årgang 2015

Nr. Deadline Readaktionsmøde Husstandsomdeling

1 Ons. d. 7/1 Tor. d. 8/1 kl. 19:15 (*) Uge 6

2 Ons. d. 18/2 Tor. d. 19/2 kl. 19:15 Uge 12

3 Ons. d. 8/4 Tor. d. 9/4 kl. 19:15 Uge 19

4 Ons. d. 1/7 Tor. d. 2/7 kl. 19:15 Uge 31

5 Ons. d. 12/8 Tor. d. 13/8 kl. 19:15 Uge 37

6 Ons. d. 21/10 Tor. d. 22/10 kl. 19:15 Uge 47

HSI/DGI:

Intet nyt

Lokalrådet.

Ny hjemmeside: http://joa.alsonderup.dk/

5. pkt Diverse

- Emner til Pokaler

Alle afdelinger hvis muligt skal komme med forslag til:

Foreningslederpokalen

Pokalen uddeles til den leder, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke arbejde i foreningen til gavn og glæde for foreningen og dens medlemmer.

En leder er et hovedbestyrelses- eller udvalgsmedlem.

Idrætslederpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsleder/træner/instruktør, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke trænerarbejde.

En idrætsleder kan også være en hjælpeinstruktør eller holdleder.

Udvalgsmedlemmer, der virker som idrætsleder kan også indstilles.

Pokalen kan endvidere tildeles en gruppe

Aktivpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsudøver, der af hovedbestyrelsen skønnes at have medvirket til at fremme foreningens formål og kammeratskab i foreningen gennem sin idrætsudøvelse og optræden.

Pokalen kan også tildeles en gruppe eller et hold.

- Indkaldelse af ønsker ifm haltidsfordeling 2015/2016

Alle ønsker til haltidsfordeling skal sendes til Heidi, HB udarbejder en plan for haltidsfordeling. AKTION HEIDI

- ASGI 130 års Jubilæum

Der afholdes 130år Jubilæum ved en familiefest 15/8-2015 ved klubhuset. AKTION.

: TANIA, HEIDI OG TINA

6. pkt. Eventuelt

Mad til mødet 19/3-2015 (Tania)

 

Please publish modules in offcanvas position.