Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2015 03 PDF Udskriv Email
Skrevet af Simon Jeppesen   

Referat

Hovedbestyrelsesmøde

Mandag den 19. Marts. 2015

 

Tilstede: Birgit sejr, Tania Madsen, Nikolaj Madsen, Tina Folkmann, Heidi Liljedahl, Peter Windum, Merete Andersen, Elisa Shjønemann & Simon Jeppesen

Afbud:

 

1. pkt. Godkendelse af referat fra sidste møde.

- Godkendt

2. pkt. Gennemgang af opgaver/aktioner fra sidste møde (referat).

 

Kontakt til kommune vedr. klubhus, maling, baderum.  AKTION: Heidi

 

Henrik Møllegård har lovet at der delvis bliver skifte klinkere, blandingsbatterier, vandrør og elinstallationer samt at ventilation repareres enden sommerferien. HB vil gerne have en tidsplan.: AKTION Peter

UGE 27-29.ok

 

Kontakt til kommune vedr. lys på fodboldbane. AKTION: Heidi

- Tim oplyser at det skrives på skolens byggerenoveringsplan. Der følges op om 3 måneder. AKTION.: Heidi Forsat på til næste møde: AKTION HEIDI

 

 

Har modtaget ”El-regning” fra KG – Slushice maskine !!! AKTION: Peter drøfter med KG.

- Ok Peter har levet en aftale om ny måling og at regning betales. AKTION PETER.: OK

 

 

Elisa efterspørger ”udspecificering” af regning fra KG. Hvad er halleje og hvad er rengøring ?? (Vi har evt. mulighed for at få mere i tilskud !!) AKTION: Peter spørger på næste KG møde.

- Peter har snakket med KG der oplyser det ligger inden i hal lejen. ASGI skal anmode KG om at tilføje ”INKL. RENGØRINGEN”  af hal leje. AKTION PETER: OK

 

 

Er der udarbejdet kontrakt/aftale med Finn og Birgit vedr. rengøring ? Peter ønsker en kopi.

spørger Gitte Siezing, efterfølgende F & B.  AKTION: Peter

- Peter har ikke fået svar, der skal følges op. AKTION PETER Peter rykker forsvar : AKTION PETER

 

 

 

Elisa spørger om der er udsendt fodboldkontingenter. AKTION: Nikolaj skal iværksætte eller redegøre for status !

- Peter P. kan ikke påstående fod oplyse hvor mange kontingenter der er udsendt eller hvor mange penge der er kommet ind på kontoen. HB skal have oplyst hvor mange giro kort der er udsendt og hvor mange penge henholdsvis UNGDOM, SENIOR og OLDBOYS har indbetalt samt et estimat om hvor mange penge der kommer ind. AKTION PETER P  SOM OPLYSER AT TALENDE FREMSENDES TIL HB ENDEN 26/2-2015

- Nikolaj oplyser:

- 2009: 7 betalt, 2 fri

- 2007/08: 10 betalt, 5 fri

- Senior: 10 betalt 500kr

- Old boys: 8 betalt, 6 fri

- Indendør: 13 + 3 betalt 1 skylder ok

 

 

 

Fodbold har brugt 10.000 kr over budget til materiel og tøj. AKTION: Nikolaj skal forklare.

- Peter P ved ikke pt. Hvad forklaringen er men lover at undersøge det. AKTION PETER P.

- Nikolaj oplyser at senior og puslinge har fået nyt tøj for fodboldsafdelingens penge da der mangler sponser. OK

 

 

Tina ønsker et ”årshjul” – ASGI HB aktiviteter på hvert møde. AKTION: Tina vil lave et udkast, Peter fremsender hans informationer.

- Peter udlever på møde informationen, der laves årshjul når der er plads i Tina´s program (det haster ikke). AKTION TINA Tina udlever årshjul til gennemlæsning : AKTION ALLE

Håndbold:

- Spørg om status på gulv i hal. AKTION PETER Peter oplyser at der laves kasser i sommerferien og der pt ikke på tænkes at der skal ligges ny gulv. OK

- Tania oplyser at der kommunikationsproblemer ved bookning af hal og forslår at på næste KG møde forslår AGSI en åben kalender. AKTION PETER

- Tania vil gerne have at Peter På næste møde med KG gerne må bede KG om at sætte nettende ordenligt fast i målene, samt at indkøbe hvis muligt en hængelås så målene ikke kan vælte. AKTION PETER Er sagt videre. OK

Rulleskøjter:

- Mangler penge for varer lager. AKTION PIA (Tina) AKTION TINA

- Badminton:

- Nøgle til badmintonskab har Lene muligvis, HB kontakter Lene. AKTION PETER Peter rykker for svar: AKTION PETER

- Til sæsonen 2015/2016 kan det være en mulighed at børnespiller 2 x om ugen, HB snakker med trænerne. AKTION PETER Peter har luftet tanken over for trænerne. OK

- Kulsviergården/cafeteria:

- Peter har haft møde med KG. Referat rundsendes. AKTION PETER OK

Idrætslejr:

Ved næste møde fremlægges et budget for HB. AKTION HEIDI Budget er rundsendt OK

Banko:

ASGI mangler at besætte vagten den 20. juli 2015, ASGI hører om det er nødvendigt at vi sender en repræsentant da det er i sommerferien. AKTION HEIDI Heidi har snakket med Birgit der er ingen der skal møde op. OK

Indkaldelse af ønsker ifm haltidsfordeling 2015/2016

Alle ønsker til haltidsfordeling skal sendes til Heidi, HB udarbejder en plan for haltidsfordeling. AKTION HEIDI Heidi indkalder AKTION HEIDI

 

- ASGI 130 års Jubilæum

Der afholdes 130år Jubilæum ved en familiefest 15/8-2015 ved klubhuset. AKTION.

: TANIA, HEIDI OG TINA

Arrangement skal være ved klubhuset med forskellige idræts aktiviteter og spisning i telt kl 19.

 

 

3. pkt. Meddelelser fra,

Formand: Peter oplyser at banko gerne vil have hjælp 6. april 2015 til skrivning af hulkort. Peter og Heidi deltager.

Næst formand: ny e-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , Heidi snakker med Gitte om hvad der er aftalt med sparnord

Kasserer: Idrætslejer ændres til 43.500 kr.

4. pkt. Kort orientering fra afdelinger og udvalg inkl. status på opstart af sæson –

Gymnastik: opvisning søndag 22/3-2015. Der vil også udbydes springgymnastik i sæsonen 2015/2016. Der udbydes sommer gymnastik April-juni

Håndbold:

Børnehold stopper

 

Fodbold:

Starter op med conventus  ¼-2015, Der sendes liste til Tina med medlemmer. AKTION Nikolaj

Tennis:

Har haft møde hvor de har vent alle sten for at spare, da der er ned gang i medlemmerne.

Teater:

Er færdig med forstilingerne. Teater afdelingen manglerne lysmand afdelingen. Der ud over håber afdelingen på at der flere forældre fra børneteater der vil hjælpe.

Rulleskøjter:

Evalueringsmøde angående cafeteriet finder snart sted.

Badminton:

DGI var at hjælpe ved børnebadminton det gik godt

Skydning:

Intet nyt

Klubhus:

Intet nyt

Kulsviergården/cafeteria:

Spis til pumpe mangler: AKTION TANIA

Byfestudvalg:

Intet nyt

Idrætslejr:

Budget er fremlagt. PT 12 tilmeldte.

IT/hjemmeside:

Intet nyt

Banko:

Intet nyt

LokaltNyt:

Datoer for Lokalt Nyt 11. årgang 2015

Nr. Deadline Readaktionsmøde Husstandsomdeling

1 Ons. d. 7/1 Tor. d. 8/1 kl. 19:15 (*) Uge 6

2 Ons. d. 18/2 Tor. d. 19/2 kl. 19:15 Uge 12

3 Ons. d. 8/4 Tor. d. 9/4 kl. 19:15 Uge 19

4 Ons. d. 1/7 Tor. d. 2/7 kl. 19:15 Uge 31

5 Ons. d. 12/8 Tor. d. 13/8 kl. 19:15 Uge 37

6 Ons. d. 21/10 Tor. d. 22/10 kl. 19:15 Uge 47

 

HSI/DGI:

Intet nyt

Lokalrådet.

Der er lavet forskellige undergrupper. Referatet ligger på hjemmesiden.

5. pkt Diverse

 

Conventus

Conventus vil blive gennem gået på næste møde

 

ASGI Generalforsamling 20/5-2015

Hans Rasmusen: AKTION HEIDI

Hans Asmussen: AKTION ELISA

Finn og Birgit: AKTION HEIDI

 

 

- Husk Emner til Pokaler

 

Alle afdelinger hvis muligt skal komme med forslag til:

 

Foreningslederpokalen

Pokalen uddeles til den leder, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke arbejde i foreningen til gavn og glæde for foreningen og dens medlemmer.

En leder er et hovedbestyrelses- eller udvalgsmedlem.

 

Idrætslederpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsleder/træner/instruktør, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke trænerarbejde.

En idrætsleder kan også være en hjælpeinstruktør eller holdleder.

Udvalgsmedlemmer, der virker som idrætsleder kan også indstilles.

Pokalen kan endvidere tildeles en gruppe

 

Aktivpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsudøver, der af hovedbestyrelsen skønnes at have medvirket til at fremme foreningens formål og kammeratskab i foreningen gennem sin idrætsudøvelse og optræden.

Pokalen kan også tildeles en gruppe eller et hold.