Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2015 04

Referat

Hovedbestyrelsesmøde

Mandag den 20. April. 2015

 

Tilstede: Tania Madsen, Tina Folkmann, Heidi Liljedahl, Peter Windum, Merete Andersen, Elisa Shjønemann & Simon Jeppesen

Afbud: Nikolaj Madsen og Birgit sejr

 

1. pkt. Godkendelse af referat fra sidste møde.

- Godkendt

2. pkt. Gennemgang af opgaver/aktioner fra sidste møde (referat).

 

Kontakt til kommune vedr. lys på fodboldbane. AKTION: Heidi

- Tim oplyser at det skrives på skolens byggerenoveringsplan. Der følges op om 3 måneder. AKTION.: Heidi Forsat på til næste møde: AKTION HEIDI. OK uge 27-29

 

Er der udarbejdet kontrakt/aftale med Finn og Birgit vedr. rengøring ? Peter ønsker en kopi.

spørger Gitte Siezing, efterfølgende F & B.  AKTION: Peter

- Peter har ikke fået svar, der skal følges op. AKTION PETER Peter rykker forsat : AKTION PETER. Der tags kontakt til Finn og Birgit. AKTION PETER

 

- Tania oplyser at der kommunikationsproblemer ved bookning af hal og forslår at på næste KG møde forslår AGSI en åben kalender. AKTION PETER . OK

Rulleskøjter:

- Mangler penge for varer lager. AKTION PIA (Tina) AKTION TINA Der er lavet en afbetalings aftale, som der følges op på om 3 måneder AKTION TINA

- Badminton:

- Nøgle til badmintonskab har Lene muligvis, HB kontakter Lene. AKTION PETER Peter rykker for svar: AKTION PETER Lene oplyser hun mener ikke låsen virker, der holdels møde med Lene AKTION TANIA

Indkaldelse af ønsker ifm haltidsfordeling 2015/2016

Alle ønsker til haltidsfordeling skal sendes til Heidi, HB udarbejder en plan for haltidsfordeling. AKTION HEIDI Heidi indkalder AKTION HEIDI Der indkaldes til møde. AKTION HEIDI

 

Fodbolde starter op med conventus  ¼-2015, Der sendes liste til Tina med medlemmer. AKTION Nikolaj OK

Spis til pumpe mangler: AKTION TANIA  Sagen vendes med Kulsviergården AKTION TANIA

ASGI Generalforsamling 20/5-2015

Hans Rasmusen: AKTION HEIDI

Hans Asmussen: AKTION ELISA OK

Finn og Birgit bestiller drikkevarer: AKTION HEIDI OK

 

- ASGI 130 års Jubilæum

Der afholdes 130år Jubilæum ved en familiefest 15/8-2015 ved klubhuset. AKTION.: TANIA, HEIDI OG TINA

Arrangement skal være ved klubhuset med forskellige idræts aktiviteter og spisning i telt kl 19.

 

 

3. pkt. Meddelelser fra,

Formand: Klubliv danmark samarbejder med Nets og vil måske kunne give ASGI penge hvis dankort tilknyttes. Der er møde 22 april kl 16.30 -18 for mere info. AKTION TINA

Kasserer: Gennemgang gik budget

Fodbold skal uddybe 20.000kr til rekvisitter AKTION ELISA

Skydning skal uddybe 3500kr til vedligeholdelse AKTION ELISA

Håndbold færdiggørelse af budget AKTION TINA OG ELISA

Teater skal uddybe et budgetteret underskud på 33.000kr AKTION ELISA

Hundehold mangler at betale kontingent. AKTION PETER

4. pkt. Kort orientering fra afdelinger og udvalg inkl. status på opstart af sæson –

Gymnastik:

Opvisning gik overalt forventning det var en rigtig god dag og med god sjippe underholdning. Der er en ny der har meldt bestyrelsen

Håndbold:

Intet nyt

Fodbold:

Der er generalforsamling for fodbold onsdag 18:30 i næste uge.

Tennis:

Har spørgsmål om hvornår overdækning over udendørsbænke laves, Formanden oplyser der ikke er nogen planer i nu. Tennis oplyser at for den kommende periode er der 2 arrangementer Tøsetraf og en mix turnering.

I sæsonen 2015 er det kun junioren der får træner. Tirsdag er der fælles træning for de voksne.

Teater:

Har holdt generalforsamling

Rulleskøjter:

Holdt møde i uge 16 hvor cafeteriadriften blev evalueret. Der gives gavekort til biografen i år til hjælper der har hjulpet mere end 3 gange

Badminton:

Intet nyt

Skydning:

Intet nyt

Klubhus:

Intet nyt

Kulsviergården/cafeteria:

Intet nyt

Byfestudvalg:

Intet nyt

IT/hjemmeside:

Der ny hjemmeside på vej

Banko:

18. maj hjælper Karina AKTION TANIA

LokaltNyt:

Datoer for Lokalt Nyt 11. årgang 2015

Nr. Deadline Readaktionsmøde Husstandsomdeling

1 Ons. d. 7/1 Tor. d. 8/1 kl. 19:15 (*) Uge 6

2 Ons. d. 18/2 Tor. d. 19/2 kl. 19:15 Uge 12

3 Ons. d. 8/4 Tor. d. 9/4 kl. 19:15 Uge 19

4 Ons. d. 1/7 Tor. d. 2/7 kl. 19:15 Uge 31

5 Ons. d. 12/8 Tor. d. 13/8 kl. 19:15 Uge 37

6 Ons. d. 21/10 Tor. d. 22/10 kl. 19:15 Uge 47

 

HSI/DGI:

Intet nyt

Lokalrådet.

Har været til møde om visioner med kommunen og andre lokalråd, det positive ved dette møde, var at møde med de andre lokalråd hvor der måske kan komme et samarbejde.

Merete sidder i udvalgt ”den grønesløjfe” hvor først mål er et fælles projekt om at få bygget en ny legeplads på skolen

 

5. pkt Diverse

 

- Opgaver ifm Alsønderup Fester (alle bestyrelsesmedlemmer der kan)

Torsdag, den 14. maj 2015 kl. 15.00 efter loppemarked

Idrætsforeningens bestyrelse, Kulsviergårdens bestyrelse og byfestudvalget rydder op efter loppemarkedet og opsætter borde i hallen til aftenens medhjælperfest.

 

Fredag, den 15. maj 2015 kl. 10

Byfestudvalget mødes og rydder op efter medhjælperfesten.

 

Lørdag, den 16. maj 2015 fra kl. 9.00 til 12.00

Begge foreningers bestyrelser samt byfestudvalget mødes til oprydning og rengøring inde og ude samt opsætning af borde i teatersalen til mandagens bankospil.

 

Derudover er I alle MEGET velkomne til at hjælpe til ved ”indflytning” af

lopper, lørdag den 9. maj 2015 kl. 8.00 på Kulsviergården.

 

 

- Tilbagemeldinger vedr. ASGI årshjul (sendt via mail af Tina)

Der er et par rettelse, der rets til enlige årshjul der rundsendes og gemmes i Conventus.  AKTION TINA

 

 

- Status på Idrætslejr

Der udarbejdes et brev der kan gives til mulige sponsorer. AKTION PETER

De 4 voksne er fundet, i den kommende tid vil ungdoms hjælper findes.

Der er 20 april tilmeldt 23 børn

Der indkaldes til lejermøde for de voksne. AKTION PETER

 

 

- Conventus gennemgang

Udsættes til næste bestyrelsesmøde

 

ASGI Generalforsamling 20/5-2015

Referent. AKTION MERETE

Peter genopstiller

Simon genopstiller ikke

Indkøb af rødvin til gaver. AKTION MERETE

Bestilling af mad. AKTION TINA

Afdelingerne skal for fremlæggelsen af deres årsberetning. Beretningen sendes enden mødet til Peter og Merete. AKTION TINA, BIRGIT, TANIA, NIKOLAJ, PETER & MERETE

 

 

 

- Emner til Pokaler

Er fundet navne indgraveres i pokalerne og der laves 2 små pokaler til sidste års vindere. AKTION SIMON

 

Please publish modules in offcanvas position.