Søg på ASGI.DK

Generalforsamling 2014

Referat fra ASGIs ordinære generalforsamling den 20. maj 2015 kl. 19.30.

Valg af dirigent: Hans Rasmussen som konstaterer at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt, da den har været annonceret i Lokalt Nyt i de sidste to numre. Referent: Merete Klem Andersen.

Aflæggelse af formandens beretning af Peter Windum

Velkommen til generalforsamling i ASGI.

Foreningen kunne fejre sin 130. fødselsdag den 29. marts i år. 130 år ! – Et rundt tal. Det vender jeg tilbage til.

I det sidste års tid, mit første år som formand, har vi i bestyrelsen arbejdet med flere forskellige områder.

Noget vi har prøvet at have fokus på – er økonomien i Idrætsforeningen!!

- Vi har fået fjernet en del poster i regnskabet, som var overflødige. - Vi har påbegyndt en større kontrol vedr. brug af timer på Kulsviergården. Det betyder bl.a. at når vi hver måned modtager ASGI’s timeforbrug af hallen samt efterfølgende regning – er halleje blevet kontrolleret af den enkelte afdelinger.   - Til sidst har vi også i HB haft en god dialog med de enkelte afdelinger om, hvad de bruger deres penge på !!

Så det faktum, at de forskellige underafdelinger tilsammen har forbrugt mindre end budgetteret, et mindre forbrug på halleje og et større kommunalt tilskud end budgetteret, har betydet at det samlede regnskab er noget større i år, end budgetteret. 

Det betyder også, at vi kan vende tendensen, som der har været tidligere år – hvor ASGI hævede mere fra støtteforeningen end der blev sat ind !! Til orientering kan jeg nævne, at Støtteforeningens bestyrelse består af 3 medlemmer fra KG samt 3 fra ASGI. Tania, Tina og jeg.

Men Økonomi - Det vil Elisa fortælle meget mere om når vi gennemgår det revidere regnskab.

Det var også i år, at bestyrelsen i vores Lokalråd alle trak sig, efter gen.forsamling hvor deres beretning ikke blev godkendt !!! Der er ingen tvivl om, at vi har brug for et Lokalråd i sognet – så det var dejligt, at Kulsviergården og ASGI i samarbejde kunne få etableret en ekstraordinær generalforsamling i DEC 2014 – hvorefter en ny bestyrelse blev dannet og et nyt konstruktivt og bedre arbejde kunne begynde. Fra ASGI’s side deltager Merete Klem Andersen.

Når vi taler om Lokalrådet, må jeg også gøre opmærksom på debatmøde om Alsønderup Skole der afholdes Tirsdag den 26 Maj kl: 1900-2100 på Skolen. Der er ingen tvivl om, at Skolen og vores daginstitutioner er fundamentet for Idrætsforeningen – så det er vigtigt vi bakker op om skolen og gør hvad vi kan for at bevare den. For selvfølgelig kan vi også mærke i ASGI, at der bliver færre elever på skolen og derfor færre aktive i idrætsforeningen. Traditionen tro, drog omkring 44 børn afsted til sommerens idrætslejr i Tarm i juli måned 2014. Stor tak til de frivillige ledere, som giver en uge af deres sommerferie til glæde for idrætsforeningens yngste medlemmer. Den 29 Juni i år kører bussen af sted igen og jeg er sikker på, at de indtil nu 30 tilmeldte børn vil få en forrygende uge. Personligt vil jeg selv tage med som lejrleder, for første gang. - også her er budgettet lagt og følges stramt, så vi ikke risikerer overskridelser. Det betyder bl.a. at der et max deltagerantal for betalende børn på 40 stk. – Uforudsete udgifter med ekstra busser og lign. ønsker vi ikke at have mere. Det var også i år – efter jul, at HB i samarbejde med Rulleskøjteafdelingen indgik en aftale med Fodboldafdelingen om at drive cafeteriet på Kulsviergården. Wissam – købmand og pizzaejer – men også træner for vores senior 1 hold var den ansvarlige. Aftalen betød, at Rul kunne minimere antallet af hjælpere fra 5 til 3 og samtidig kunne vi tilbyde vores medlemmer, at cafeteriet også var åbent til badminton, gymnastik og lign. arrangementer. Fodboldafdelingen / Wissam drift af cafeteriet var et forsøg / forsøgsordning som vi evaluerer på. Der var både positive og negative oplevelser i løbet af foråret. Når vi er færdige med at evaluere har vi forhåbentlig lavet nogle endnu bedre retningslinjer og en klarere aftale. Jeg forventer, at aftalen bliver fornyet – men det er ikke endeligt bestemt. Klubhus. Vi har i mange år arbejdet på, at kommunen skulle vedligeholde vores klubhus. Vi har holdt møde dem, hvor vi har gennemgået alle de fejl og mangler vi ønsker udbedret. Intet er sket endnu, hvilket ikke er tilfredsstillende, men Torsdag morgen, i morgen kl 0800 har jeg møde med dem i klubhuset – og her vil jeg endnu engang gennemgå vores liste med mangler !! Men alt er ikke skidt fra kommunen – mødet i morgen omhandler renovering af vores badeforhold.  Jeg har i lang tid været rigtig ked af vores badeforhold og nu sker der noget. I denne sommer vil alt blive skiftet i badeområderne.

Byggeperioden vil tage 7 uger. Opstart mandag i uge 22 og aflevering fredag i uge 28. Det er kun i 3 uger, hvor der hverken vil være omklædningsmulighed på skolen eller i klubhuset. I uge 27-29 vil der ikke være omklædningsfaciliteter hverken i klubhuset eller på skolen. Mødet i morgen omhandler det sidste valg af fliser etc. etc.

Det var også i denne sæson, at vi begyndte at få hundetræning på vores fodboldbaner. Jeg blev sidste sommer kontaktet af en hundetræner klub som manglede grønne områder at træne på – også selvfølgelig fik de lov til at bruge vores, når der nu alligevel ikke var så mange der spillede fodbold på vores baner. Samtidig betalte de også et lille symbolsk beløb for at bruge banerne. Da det blev vinter hjalp jeg med at de kunne bruge koldhallen til indendørstræning.

130 års fødselsdag.  ..og så er det i år, at ASGI bliver 130 år !! Vi kan på ingen måde, lave en så god fest som den du stod for som formand, Hans, i 2010 ved 125 års jubilæet. MEN – vi har alligevel nedsat et festudvalg der arbejder på at lave en spændende og sjov dag Lørdag den 15 August 2015. Mere om det på vores hjemmeside…. Festudvalget har fået frie tøjler og består af Tina, Tania og Heidi.  Et sports- og samværsarrangement.

I lighed med tidligere år, vil repræsentanter for de enkelte udvalg selv fremlægge årsberetning.

 

Fodbold.

Alsønderup fodbold har sæsonen igennem bestået af Oldboys, Senior, ny opstartet Årgang 98/99, ny opstartet årgang 02, ny opstartet årgang 09/10, samt årgang 07/08.

Der er sket en del i Alsønderup det seneste år, hvor vi er gået fra to registrerede hold, til seks aktive hold. Med tilgangen af senior, årgang 98/99, årgang 02 og årgang 09/10 er der igen ved komme aktivitet på banerne, hvilket er lækkert at se. Fra bestyrelsen sendes et varmt velkommen til de nye træneransigter. 

Sæsonen 2014 er resultatmæssigt forløbet fornuftigt. Senior holdet er at finde i serie 5, hvor ambitionen er at rykke videre op denne sæson. Oldboys forblev i række 1 og sluttede i den pæne halvdel, hvilket også er målet for 2015 sæsonen. 

For at blive mere synlige i lokalsamfundet, har deltagerne på trænermødet 8/4 2015 besluttet, at hvert hold skal komme med at indlæg til lokal nyt. Vi nåede det lige til denne gang, men det kan godt blive lidt skarpere i fremtiden. Vi håber, at dette kan være med til at skabe yderligere opmærksomhed. 

2014 var også året, hvor kommunen fik øjnene op for vores mangelfulde badefaciliteter, og en total renovering af disse kommer til at ske henover sommeren 2015, så de står klar til efterårssæsonen. Der kommer nye baderum, samt vores ventilationssystem bliver genopfrisket.

Ved banerne ved siden af tennis, hvor mange af de mindre børn spiller, arbejdes der på at få opstillet et hegn foran buske og krat, så børn og voksne ikke hele tiden slår sig på disse. Vi håber at kunne finde en løsning i 2015 sæsonen.

Til sidst kan nævnes, at Senior træner og 02 træner, Wissam og Peter Windum, er gået i gang med at arbejde med en ny sponsor model, samt at finde en ny partner til vores tøj. Arbejdet er i opstartsfasen og det bliver spændende at se, hvad 2015 bringer på den konto.

 

Floorball.

Gennem sæsonen et fremmøde på omkring 10-12 personer i snit. Alderen svinger fra ca. 30 til 50 år, og vi har det sjovt og får rørt os godt og grundigt. Vi kommer fra mange erhverv og finder en god fællesnævner i Floorball.  Evnerne svinger lidt, men man kommer hurtigt efter det, når man har spillet 2-3 gange.

Der er ikke nogle som har ytret ønske om at træne børn i floorball.

 

Rulleskøjter.

Rulleskøjteafdelingen har igen i denne sæson været en succes, på niveau med de sidste år. I denne sæson har besøgende og salg af sæsonkort været på nogenlunde samme antal som de sidste par år.

I denne sæson har vi prøvet flere nye tiltag, blandt andet: 1. Lavet aftale med fodboldafdelingen, således at de drifter cafeteriet hver Lørdag. Det har betydet, at vi i stedet for altid at skulle have 5 mand på vagt til Rulleskøjteløb, nu kunne nøjes med 3 hver Lørdag. Dette har helt klart gjort arbejdet med at besætte vores vagter, meget nemmere – eftersom der bliver færre og færre frivillige der vil tage vagter om lørdagen..

2. Det var også i denne sæson, vi prøvede at starte sæsonen lidt tidligere og slutte lidt tidligere. Dette var for at kunne følge regnskabsåret. Det var dog ikke den helt store succes og noget vi vil vurdere, om vi skal fortsætte med i den kommende sæson.

3. Tidligere har vi også givet medarbejder gaver (biografbilletter) til alle der hjalp med at tage vagter. For at stramme lidt op og ikke kun få hjælpere der tog én vagt på en hel sæson, indførte vi, at man skulle have mindst tre vagter for at få medhjælpergave. Alle medhjælpere fik dog stadig gratis medlemskort til deres børn. 

Der er ingen tvivl om, at årsagen til vores store succes skyldes udelukkende de mange frivillige hjælpere, som Lørdag efter Lørdag hjælper til på Kulsviergården. I forbindelse med denne beretning, vil jeg gerne videresende en meget stor tak til disse hjælpere – som ene og alene er medvirkende til, at Rulleskøjteafdelingen holder åbent hver Lørdag og er blevet til den store succes, som er tilfældet.

Næsten hver Lørdag har vi afholdt fødselsdag i cafeteriet, der har i gennemsnit været ca. 100 besøgende Vi har været forskånet for skader og samtidigt begynder der at komme flere og flere besøgende langt vejs fra – så det har igen været en rigtig god sæson ;-)

Husk – At vi altid har brug for flere frivillige hjælpere om Lørdagen i tidsrummet 11.00 til 15.00 – unge som gamle.

 

Teater

Vi starter med et tilbagekig på året der gik i bagvendt kronologisk orden.

Teaterafslutning: I år valgte vi at teaterfesten skulle foregå i klubhuset i Alsønderup. Det blev en hyggelig aften med god mad og drikke. 

Voksenteater: Vores første idé til årets stykke var musicalen Ester eller Inden for murene som den også hedder. Vi ville rigtig gerne sætte en stor musical op da det var vores 35 års jubilæum, men det var desværre ikke muligt, da der ikke var nok mænd der ville deltage. Det var rigtig ærgerligt, da det havde været en fantastisk jubilæumsforestilling. Heldigvis fandt vi en god erstatning for Ester. Så årets teaterforestilling blev det gode gamle Holberg stykke Jeppe på Bjerget. Men i en lidt anden udgave end det sædvanlige Holberg stykke. Ud fra folks reaktioner og grin fra salen, er vi slet ikke i tvivl om, at det var helt rigtigt at vælge en crazy komedie, som vores jubilæumsforestilling. 

Vi havde en rigtig god sæson, det var dog stadig svært at få folk til at deltage og det krævede lidt overtalelse, men derudover var det en sæson uden de helt store udfordringer, da vi først var kommet i gang. Samarbejdet afdelingerne imellem forløb rigtig godt også.

Der blev i alt solgt 718 billetter som er ca. 300 billetter mindre end sidste år, vi aflyste flere forestillinger i år. En af årsagerne på det faldende billetsalg kan være at vi som forsøg valgte at have forestillinger om fredagen, vi fandt hurtigt ud af at det var en dårlig idé, da vi ikke solgte nogen billetter til fredagene og derfor måtte aflyse. En anden årsag er at når vi spiller almindelige stykker frem for musicals kommer der altid færre publikummer og sidst så mistede vi en af de faste grupper.

Samarbejdet med Kulsviergården var en anelse problematisk, da der var nye folk både på kontoret og i køkkenet. Men vi fik heldigvis styr på det til sidst og endte med at holde en premierefest med lækre platter og gode kager til dessert.

Børneteater:

Vi havde en forrygende flot forestilling med Ali Baba og de fyrretyve røvere. Børnene var glade for det stykke vi havde valgt og var meget entusiastiske omkring forestillingen. Vi spillede for næsten fulde huse hver forestilling. Vi var så heldige at få 10.000 i støtte fra kommunen, hvilket lunede godt i regnskabet.

Så lige et hurtigt kig ind i fremtiden:

Børneteater: Vi er så heldige at Morten Winther Bothe og hans datter Chili har sagt ja til at være instruktør på ungdomsteateret igen til næste år. Vi starter den nye sæson op i slutningen af april med forestillinger i oktober. 

Voksenteater: Vi har ikke helt besluttet hvilket stykke vi sætter op endnu, så snart vi ved det melder vi det ud til alle i foreningen. Vi vil som altid opfordre alle til at sige til, hvis de er interesserede i at deltage i opsætningen, hvadenten det er på scenen eller bag scenen.

Bekymring: Vi har lidt bekymringer i bestyrelsen. Vores publikumstal er faldende og det bliver sværere at få dækket rollerne, specielt de mandlige. Så vi diskuterer jævnligt hvad der skal til for at få flere aktive medlemmer, så vi har mulighed for lave de store stykker som også tiltrækker flere publikummer. Vi har endnu ikke fundet svaret, men hører gerne fra jer medlemmer hvis I har nogle idéer.

Vi kommer til at mangle en lysmand i den kommende sæson og finder vi ikke en lysmand er det begrænset hvad publikum kan se. Jeg håber vi løser problemerne til de kommende sæsoner.

 

Tennis

Tennisafdelingen kører stabilt med nogenlunde samme medlemstal hvert år.

Vi har stadig en gruppe på 10-15 børn, der er glade for at gå til tennistræning, og som har glædet sig til opstart af sommersæsonen.

Seniormedlemmer er for de flestes vedkommende mangeårige medlemmer, men som altid er der et par nye, og enkelte der stopper evt i forbindelse med fraflytning fra området.

De fleste er mest interesseret i ”bare” at have nogle gode baner at spille på, og ønsker ikke turneringer mm. 

Vi har dog alligevel afholdt et par arrangementer: 2 x Tøsetræf, hvor de flere kvinder i klubben deltager, og noget hygge/sæsonafslutning for juniorerne, hvilket børnene er meget glade for. Disse arrangementer gentages i 2015 sæsonen som netop er påbegyndt, og i år vil vi  også holde et fælles arrangement med spisning for alle senior medlemmer.

Vi er stadig glade brugere af Conventus som booking system. Det har givet en stor besparelse,  og såvel tennisudvalget som medlemmerne synes, at det fungerer fint med at bruge Conventus. Det har også givet os mulighed for nemt at sende e-mails til medlemmerne, da det er en e-mail adresse, der fungerer som login til Conventus.   

Træningen for 2014 for juniorer forløb fint med Daniel Lund som træner. Daniel fortsætter også med at træne juniorerne i 2015 sæsonen. 

Senior træningen i 2014 var noget kaotisk. Vores træner fra forrige sæson, Jeppe, mødte kun op få gange. Vi fik anbefalet et par udenlandske trænere, som kom nogle gange. De var rigtig dygtige, men har desværre en timepris, som ASG&I tennis ikke har råd til.

Da der er relativt få nybegyndere i klubben, har vi besluttet, at der ikke tilbydes træning for seniorer i 2015. I stedet for er den en fast ugentlig dag, hvor klubben booker baner og stiller bolde til rådighed, og der kan medlemmer mødes og etablere fælles spil, og forhåbenlig nye spille aftaler. 

Gennem vinter sæsonen havde vi booket Kulsvierhallen to timer på i alt seks søndage. Der var gratis adgang for tennismedlemmer, og en mindre betaling på 20 kr for ikke tennismedlemmer. Deltagerne var en blanding af ikke medlemmer, og tennis udvalget m. familier. Vi har haft nogle gode ”kampe”.

Tennisbestyrelsen har været uændret igennem nogle år, men i oktober 2014 trådte Gitte Winkler ud, og med kom Margit Enevoldsen. De øvrige udvalgsmedlemmer er stadig  Merete Klem, Lis Asmussen, Charlotte Sommerfeldt, og Lisbeth Hjorth. 

 

Badminton – Jacob.

Badminton har været en stor succes med i alt 27 børn. Vi har derfor fordelt børnene på to hold så alle får mest muligt ud af træningen.

Hold 1 spiller fra 16:45 – 18:00 (op til 11 år)

Hold 2 spiller fra 17:40 – 19:00

Der er lavet et overlap så de store opvarmer imens de mindre spiller, hvilket har fungeret meget fint.

Vi har afholdt mindre tuneringer og enkelte har også været tilmeldt DGI stævne i Frederiksværk. For næste sæson er det planen at vi i samarbejde med DGI vil lave nogle træningskampe med de nærliggende badmintons klubber i Nordsjælland.

Voksen er startet op med at spille torsdag aften hvor det primært er for motion. Har kan alle deltage og det kræver ikke at man har en fast makker. En del har benyttet sig af tilbuddet, men vi håber der kommer flere til i den kommende sæson.

 

Gymnastik – Tina.

Gymnastikafdelingen har igen kunnet mærke medlemsfald. Sidste år havde vi 270 medlemmer. I år har vi 172 medlemmer.

Vi har måttet lukke ned for vores mor og barn gymnastik denne sæson, da vi havde for lidt tilmeldinger. Derimod har vi haft rigtig mange børn fra 3-7 årige, og vi har desværre været nødt til at sige nej til en del børn, da vi ikke havde plads på holdene til dem. 

Vores Spring 2 og spring 3 har været pænt besøgt, men det kunne godt være bedre. Vores dansehold D-Girls har virkelig manglet børn.  Alle vores voksne hold har det godt! Der har været fremgang på GYMFIT, som har hold både om foråret og efteråret. Vores hold for seniorer har ligeledes fuldt hus, og de bliver flere for hvert år, der går. 

Næste hele bestyrelsen gik af sidste sæson, så vi har kun været 2 personer i bestyrelsen hele denne her sæson. Det har været svært både at drifte og lave nye tiltag, når vi er så få.

Vi har haft en annonce i Hillerød Posten, for at prøve via den vej at få nye medlemmer. Dette havde ikke nogen virkning umiddelbart.

Vi har også søgt penge til redskaber forskellige steder og det lykkedes at få 20.000 kr. hos Tuborg Fonden.

Instruktører stopper

En stor tak, skal der lyde til Zenia og Kimmie, for den kæmpe indsats I har gjort for ASGI’s gymnastikafdeling. Begge to stopper for denne der sæson.

Opvisningen

Gymnastikafdelingens forårsopvisning var en dejlig dag, hvor rigtig mange blev til udmarchen. Tusind tak for det.

En stor tak skal der lyde til alle instruktører og gymnaster, som gjorde denne opvisning til en dejlig oplevelse og samvær. Vi havde også gæstebesøg af et hold fra Rope skippere fra Lillerød, som var rigtig gode til at slippe. Fantastisk show.

Et kæmpe tillykke skal der lyde til vores 5 års medalje gymnast og ikke mindst til årets fighter i gymnastikafdelingen, som i år gik til Sofie Enghardt fra Spring 3.

Næste sæson

Vi prøver at finde på nye tiltag, som kan have interesse for de unge. Vi vil forsøge os med yoga for børn til næste år. GYMFIT til børn var også en mulighed, men vi mangler en træner.

Vi har været så heldige, at vi har fået en, som gerne vil være med i vores bestyrelse og måske også i træningen. Velkommen til Pia Høier. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Gymnastikken har brug for flere instruktører og medhjælpere til at tage en tørn for fællesskabet i vores forening. Og jeg har været heldig, at jeg har hørt fra nogle stykker, som er interesseret i at træne de små børn, og dem har vi rigtig mange af. Tusind tak for det.

Vores mål med gymnastikken er, at få noget motion sammen med at vi får noget hyggeligt samvær.

Børnene får en god start - får nogle gode venskaber og de får rørt sig, Vi ved godt, at vi ikke at holde på børnene, når de bliver større, men de får noget med sig, som de kan bruge andre steder. 

 

Banko - Birgit

Mandagsbanko har haft et godt år. Vi har givet Støtteforeningen 255.000,00 kr. for  1/7-14 til 30/6-2015.
Der har været 10.620 gæster mod 10.142 sidste år. Vi er meget glad for Jeres hjælp hver anden måned, og for at Heidi har lovet at komme og råbe op, hvis Finn er forhindret.

 

Jeg vil afslutte min beretning med at takke -hovedbestyrelsens medlemmer for indsatsen det sidste år, jeg ser frem et godt samarbejde i det kommende år. Jeg har masser af idéer til nye tiltag og jeg glæder mig til det kommende arbejde.

-trænere, ledere, udvalgsmedlemmer for den store frivillige indsats I lægger i arbejdet til gavn for medlemmerne. - Stor tak til udvalget bag Mandagsbanko – det er imponerende.

- tak til udvalget bag LokaltNyt.

- stor tak til byfestudvalget og alle de frivillige medhjælpere 

- Birgit og Finn for driften af klubhuset.

- Kulsviergården for godt samarbejde.

- Tak til Hans Asmussen for at hjælpe Elisa.

-Tak til vores sponsorer.

-Tak til foreningens medlemmer fordi I vælger at dyrke jeres idræt i ASGI.

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab: Ved Kassereren Elisa. Regnskabet godkendes efter gennemgangen.

 

Indkomne forslag: Der er ikke kommet nogle forslag.

 

Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive medlemmer: Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingent forbliver uændret på 10 kr, til passive medlemmer. ( passive medlemmer er primært Banko folk.)

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Peter Windum er på valg og genopstiller, bliver valgt.

Simon Jeppesen er på valg og genopstiller ikke.

Hovedbestyrelsen vil gerne foreslå Tina Folkmann som nyt bestyrelsesmedlem, hun bliver valgt.

 

Valg af bestyrelsessuppleant:

Kirsten Gottlieb er på valg og genopstiller ikke. Hovedbestyrelsen vil gerne foreslå Jacob Bertelsen, som bliver valgt.

 

Valg af revisor:

Poul Erik Sandholdt er villig til genvalg og bliver valgt.

 

Valg af revisorsuppleant:

Linda Lyng Madsen er villig til genvalg og bliver valgt.

 

Valg af fanebærer:

Finn Petersen er villig til genvalg og bliver valgt.

 

Valg af fanebærersuppleant:

Sidste Generalforsamling fik bestyrelsen bemyndigelse til at finde en ny, er ikke gjort!!

 

Eventuelt:

Uddeling af indstillede pokaler:

 

Aktiv pokalen – Lau Sommerfeldt.

Lau går meget op i sit tennisspillet og er god. Han spiller med stor iver og interesse for spillet. Han lærer gerne fra sig og er god til det. Han træder gerne ind når en træner er forhindret i at komme og det er prisværdigt.  Han har en god tålmodighed og det glæder nye spillere. Er også meget social og bakker op om Tennisklubbens arrangementer. Det er derfor han er årets spiller.

Idrætsleder pokalen – Maja Louise Roed.

Gymnastikafdelingen indstiller hermed Maja Louise Roed, til Idrætslederpokalen 2015.

Maja gør et kæmpe stykke arbejde med springholdene, og tager stort ansvar for de opgaver der ligger heri. Hun er altid velforberedt og har tingene i orden.

Hun er altid frisk på at lave forandringer. Maja er bestemt ikke en arbejdssky kvinde, men derimod en ildsjæl.  Maja er en yderst stærk ressource for ASGI’s foreningsliv.

Foreningslederpokalen – Mandagsbanko

Dette års foreningslederpokal går til en forening, som har eksisteret i rigtig mange år.

Det er den med det størst antal medlemmer i ASGI.

Det er ikke så meget motion medlemmerne får selvom man møder op uge efter uge. Men nogle kan da være rigtig uheldig at får en tennisalbue, forhøjet blodtryk, adrenalin kick og måske ondt i halsen hvis man ikke holder sin mund …..

Vi vil med denne pokal gerne have lov til at sige en stor tak til ”trænere” og ”hjælpere” for deres ernorme indsats. 

Dette års foreningslederpokal går til alle de - der er med til at få liv i Kulsviergården hver mandag aften fra kl. 19-22, nemlig Mandagsbanko.

 

 

Hans Henrik Mortensen minder om at Lokalrådet har inviteret til et debatmøde om skolen den 26/5 -15.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og viderebringer hovedbestyrelsens invitation til efterfølgende ost og vin arrangement.

 

Der var mødt 15 op til generalforsamlingen.

 

Referent: MKA.

Please publish modules in offcanvas position.