Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2015 01

Hovedbestyrelsesmøde

onsdag den 17. juni 2015 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Peter Windum, Tania W. Madsen, Karina Andersen, Jacob Bertelsen, Lotte Voergaard, Birgit Sejr Nielsen, Heidi Liljedahl, Elisa Schjønnemann og Tina Folkmann.

Afbud: Merete Klem Andersen og Nicolaj Lyng Madsen

 

Konstituering:
- Formand:          Peter Windum
- Næstformand:   Heidi Liljedahl
- Kasserer:           Elisa Schjønnemann
- Sekretær:          Tina Folkmann
- Suppleant:         Jacob Bertelsen

 

Efter konstitueringen blev hovedbestyrelsesmøde afholdt.

 

   1. Gennemgang af ny konstituering

    Peter gennemgik konstitueringen og fortalte kort om møderne og hvem der deltager i disse møder.

     

    Ændring i deltagelse fra afdelingerne; fra håndbold deltager fremover Karina. Tania er gravid og vil gradvis forlade bestyrelsen.

    Fra teater vil enten Birgit og/eller Lotte deltage.

     

   1. Fastsættelse af det næste års mødedatoer

    Torsdag den 20. august kl. 18.00

    Torsdag den 17. september kl. 18.00

    Torsdag den 22. oktober kl. 18.00

    Torsdag den 26. november kl. 18.00 (Julefrokost)

    Torsdag den 14. januar kl. 18.00

    Torsdag den 25. februar kl. 18.00

    Torsdag den 17. marts kl. 18.00

    Torsdag den 14. april kl. 18.00

    Onsdag den 18. maj kl. 19.30 (Generalforsamling)

    Onsdag den 15. juni kl. 18.00

     

    På møderne vil der være mad og drikke. Man skiftes til at tage mad med. AKTION: Elisa melder ud, hvad maden må koste.

     

   2. Repræsentant for diverse poster

    Kulsviergårdens bestyrelse:  Peter Windum

    Cafeterieudvalg:                  Tina Folkmann

    Støtteforeningen:                 Peter Windum, Tania W. Madsen og Tina

                                               Folkmann

    DGI:                                     Elisa Schjønnemann

    HSI:                                     -

    Skolekontakt:                      Heidi Liljedahl

    Lokalt Nyt:                          Tina Folkmann

    Internet/IT:                         Peter Windum

    Lokalrådet:                          Merete Klem Andersen

    Idrætslejr:                           Heidi Liljedahl

     

    AKTION: Heidi ønsker at diskutere den økonomiske fordeling i forbindelse med Lokalt Nyt.

     

   3. Status på Idrætslejr

    27 er tilmeldt. Økonomisk vil det ikke skabe problemer, at der ikke er flere, men det ville være sjovere, at der var lidt flere.

    Derfor vil der blive skrevet ud til Ålholmskolens 4., 5. og 6. klasser og tilbyder dem at deltage i idrætslejren. De behøver ikke at være medlemmer af idrætsforeningen.

   4. Status på Sport og samværsarrangement den 15/8

    Festudvalget bestående af Tania, Heidi og Tina har udsendt brev til alle grundejerforeninger. Det står også på hjemmesiden. Arrangementet vil foregå i og rundt om klubhuset. Der vil være grundejerfodbold og der vil være muligt at prøve tennis, floorball, yoga, GYMFIT. Teater vil også lave noget gadeteater. Man har mulighed for at købe mad og drikke i løbet af dagen. Dagen vil slutte af med fælles spisning og musik.

    Jacob foreslår, at skolen bliver brugt til evt. spisning.

    Der skal reklames meget mere om dette arrangement; evt. ved sedler hos købmændene, børnehaverne, skoler m.v. AKTION: Udvalget holder møde i næste uge og følger op på dette. Der er fejl i doodlen (tilmeldingen), som er lagt på hjemmesiden. Tania sender linket til Tina, så hun kan få rettet på hjemmesiden.

     

   5. Nyt fra afdelingerne

    Teater: Diskutere i øjeblikket om, hvad de skal spille. De har store udfordringer med Kulsviergården. De har fået en mail fra Kulsviergården, at de selv skal stå for forplejningen, og de skal betale husleje til forestillingerne. De afventer svar vedr. pris på huslejen.

    Kulsviergården står uden forpagter. Det er en meget svær situation for begge parter, men der må prøves at finde en løsning. Peter følger op på dette.

     

    Gymnastik: Lægger sidste hånd på den næste sæson.

     

    Badminton: AKTION: Datoer og pris til ny sæson skal sendes til Tina, så hun kan lægge tilmelding på hjemmesiden.

     

    Håndbold: Mangler træner.

    Husk tilmelding skal ske via hjemmeside, meld ind med tider og pris til Tina.

     

    Peter og Heidi vil gerne låne håndbolde og badmintonketsjere til Idrætslejren. AKTION: Karina og Jacob sørger for dette.

     

   6. Forplejning til næste møde

    Birgit sørger for mad til mødet den 20. august kl. 18.00

     

     

     

     

    17/6-15

    Tina Folkmann

Please publish modules in offcanvas position.