Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2015 04

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

torsdag den 22. oktober 2015 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Peter Windum, Heidi Liljedahl, Nikolaj Lyng Madsen, Birgit Sejer Nielsen og Tina Folkmann.

Afbud: Jacob Bertelsen, Elisa Schjønnemann, Merete Klem Andersen.

 

 

   1. Godkendelse af referat fra sidste møde

    Ingen kommentarer og hermed godkendt.

     

   2. Gennemgang af personlige aktioner (opgaver) fra sidste møde

    Hvem har nøgler til Kulsviergården?

    Heidi har kun hørt fra Gymnastikken. Alle afdelinger skal melde tilbage til Heidi hurtigst muligt, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Det drejer som om nøgler til cafeteriet, hoveddøren og depot.

    AKTION: Heidi skal lave en liste, hvem der har nøgler til Kulsviergården, derefter skal opgaven gives videre til Tina.

     

    Hallejeoversigt

    Tina havde sendt rettelser til Kulsviergården vedr. Badminton, som måtte sende en ny rettelse igen, da det viste sig, at Nanna fra Badminton ikke kunne træne om torsdagen. Badminton bibeholder træning for voksne om onsdagen, Tina har undersøgt med Kulsviergården om, der er booket weekend kampe vedr. håndhold, og det er der ikke.

     

    Tekst til infotavler og til folderen

    Tina har ikke modtaget noget. Tina vil gerne have noget respons på dette, så hun får sat noget materiale op på tavlerne, som er rigtigt.

    Tina har brugt teksten, som står på hjemmesiden, og det har hun sat op på tavlerne på Kulsviergården. Hun mangler glasskabene på klubhuset.

     

    Leje af hal

    Vi vil gerne have ændret timeantallet, som vi er forpligtiget til at leje hallen. Peter har ikke fået talt med Kulsviergården om dette endnu, men det vil han gøre på det næste bestyrelsesmøde Kulsviergården afholder.

     

    Kontakt til Skævinge Idrætsforening

    Tina har kontaktet formanden Lasse Petersen, som skulle have kommet i dag. Men da der var mange, som havde meldt afbud til vores møde i dag, blev det aflyst. Tina vil kontakte Lasse igen, og spørge om han har lyst til at komme den 14/1 i stedet for.

     

    Handicapidræt

    Heidi har en veninde, som arbejder indenfor handicapidræt. Hun har foreslået, at man kan tilbyde Handicapidrætsforbund, at de kan bruge hallen til handicapidræt, da de mangler lokaler. Men da det skulle være i ASGI regi, så skal det undersøges nærmere, hvordan vi gør.

    AKTION: Heidi undersøger det nærmere.

     

    Æresmedlemmer

    Tina har efterlyst retningslinjer vedr. æresmedlemmer. Peter har ikke fået kigget på det endnu.

    AKTION: Peter ser efter retningslinjer. Tina kontakter Gitte Hein, fra Teateret om en opdateret liste på æresmedlemmer.

     

    Børneattester

    Tina har modtaget fra Gymnastikken og Nanna fra Badminton. Hun fik udleveret 3 fra fodbold på mødet.

    AKTION: Alle afdelinger, som har med børn at gøre, skal sørge for at der bliver udfyldt børneattester. De skal sendes til Tina Folkmann, Lyngbakken 33, 3400 Hillerød eller afleveres på næste møde 26/11, som er sidste frist, inden de bliver afsendt.

    Det er meget vigtigt, at vi får dem lavet, ellers får vi ikke nogen tilskud af kommunen.

     

    Kontrakter og aftaler

    Vi skal have en kontrakt med Birgit og Finn. Peter har ikke fået kontaktet Birgit endnu.

     

    Lys på banerne

    Heidi har ikke fået informeret fodboldafdelingen om ændringen. Nikolaj informere videre.

    Lyset kan tændes fra 16.00-22.30 i kælderen. Efter kl. 22.30 kan det ikke tændes.

     

     

    Elisa undersøger om vi betaler for opsætning af bander

    NEJ - Vi betaler ikke at få sat banner op.

     

    Spiritusbevilling til Teateret

    Man skal kontakte Politiet, hver gang vi har et arrangement. Så kan vi få en bevilling til salg af øl/vin/vand til dette arrangement.

     

   3. Meddelelser fra formanden

    Vores æresmedlem Jørgen Vang Troelsen er død. ASGI deltog ved begravelsen, hvor der også var indkøbt en bårebuket.

     

    Peter er blevet kontaktet af Alberte (voksen - pædagogstuderende) som er flyttet til Hillerød fra Roskilde. Hun har tidligere dyrket meget Roller Derby, men der er pt. ingen klubber i Nordsjælland. Hun vil gerne starte op i Alsønderup. Hun har været på Kulsviergården, og set på stedet, gulvet og omklædningsrummene Hun vil gerne starte træning op omkring 1. november. Roller Derby er en kontaktsport på rulleskøjter for voksne (i første omgang piger/kvinder). De bruger næsten ingen rekvisitter og skal heller ikke have bander oppe.

     

   4. Meddelelser fra Næstformanden

    Cykelklubben

    Heidi har talt med Bjarne fra Cykelklubben. ASGI må gerne overtage lokalerne, hvis de har førsteret til lokalerne, når de har arrangementer. Heidi skal arrangere et møde med Cykelklubben, hvor man i fællesskab skal rydde op i rummene.

     

    Møde med kommunen

    Heidi har haft møde med kommunen. Kommunen vil gerne have tennisskuret samt skuret udfor Cykelklubben revet ned.

    Taget på tennisskuret er lige blev lavet, og faktura vil vi jo gerne have kommune betaler. Det vides endnu ikke, om de vil det, da man ikke må lave noget på klubhuset før kommune har sagt ok for det.

    I første omgang vil man tage døren af tennisskuret, så man ikke kravler op på taget. Hvornår det bliver vides ikke.

     

    Når der sker noget med klubhuset, skal man kontakte Skovgruppen.

    Vi mangler svar på, hvad vi gør, når det er udenfor den daglige arbejdstid. Heidi kontakter kommune.

     

    Der skal laves et andet slags udhæng på klubhuset end det nuværende plastiktag. Der er ikke penge til det nu, så hvornår det bliver vides ikke.

     

    Rengøring

    Det er kun meningen, at Finn og Birgit skal gøre rent i opholdsrummet og køkken. Omklædningsrummene trænger ofte til rengøring. Heidi har fået at vide, at når omklædningsrummene bliver brugt af skolen, kan det komme under kommuneregi. Heidi undersøger det nærmere.

     

    Maling til klubhuset

    Vi har fået lov til at indkøbe maling til baderummene. Det kræver nu, at vi har nogle som vil male. Nikolaj undersøger med fodboldafdelingen, om der er en, som kan have ansvar for dette – Martin er en mulighed.

    Heidi kontakter kommune og fortæller at vi køber maling. Og Peter kontakter Niels-Ole vedr. tilbud på maling.

     

   5. Meddelelser fra kasserer

    Elisa var ikke til stede

     

   6. Meddelelser fra sekretæren

    Tina er utilfreds med at dagsorden kommer så sent ud. Det er svært at få pasningsordning m.v., når den først bliver sendt ud dagen før og derfor melder man afbud (Selvom at datoerne er meldt ud i starten af sæsonen). Bestyrelsesmedlemmerne har heller ikke mulighed for at forberede sig til mødet.

                                       Peter tager dette til efterretning.

     

    Vi har på generalforsamlingen lovet at finde en fanebærersuppleant.

    Tina prøver at skrive ud til Gymnastikken, om der er nogle som har lyst.

     

    Tina har sendt en rettelse til telefonen ”Mostrup”, da der stod forkerte oplysninger – det er nu blevet rettet.

     

   7. Kort orientering fra afdelingerne

    Gymnastik

    Gymnastikken har en god sæson med mange børn og voksne. Vi er på nuværende tidspunkt oppe på 227 medlemmer, hvor der sidste år var 175 medlemmer. Vi er ikke helt slut endnu, så der komme flere på.

     

    Tina har afholdt møde med Sus fra Skolen, som er den idrætsansvarlige. Mødet skulle bruges til at sætte forventninger til hinanden om lån af redskaber og oprydning. Det blev aftalt, at skolen sørger for at rydde op, så der kom mere struktur på. Gymnastikken vil også sætte en dag af til at få ryddet ud og få sat tingene i orden. Oprydning vil Inger, Joan og Tina stå for.

     

    Tina er ved at arrangere et kursus for instruktører og hjælpetrænere efter eget ønske. Tina har kontaktet Gym Danmark.

     

    Tina har sendt den ene airtrach af sted til Jylland til reparation. Det vil koste 15.000 kr., som HB har lovet at betale. Den anden kan det ikke betale sig at reparere. Vi har fået et lappesæt til den, så må den holde, så længe den kan.

     

     

    Der bliver lavet en fælles juleafslutning for alle børnehold torsdag den 17/12 kl. 17-19, hvor der bliver leget og hygget med æbleskiver m.v.

     

    Fodbold

    Manglende betaling af kontingenter vedr. fodbold er et stort problem. Det blev igen diskuteret.

    Der bliver ikke udleveret spillercerfikat, før man har betalt.

    Wissam har bedt spillerne om at betale inden 1. november.

    Der bliver stoppet for al indkøb på seniorholdet.

    Seniorholdet skal muligvis rykke op i serie 4. Der skal betales kontingent, hvis de skal det.

     

    Hjørneflag mangler – efterlyses.

     

    Nikolaj har spurgt Gymnastikken om, de vil rykke jeres træning en ½ om tirsdagen, så de træner fra 18.00-19.00. Det undersøges.

     

    Tennis

    Merete var ikke til stede, men de har afholdt generalforsamling og

    Lisbeth Hjorth er gået af som formand. Hvem der overtager formandsposten vides ikke på nuværende tidspunkt.

     

    Teater

    Der bliver desværre ikke voksne teater i år. Det var meningen, at man ville udfører ”Den grønne elevator”. Men det er ikke lykkedes at få skuespillere nok.

    Man vil i stedet for lave workshop, som vil starte i november.

    Børneteater har premiere slut oktober.

     

    Rulleskøjter

    Der bliver afholdt generalforsamling onsdag den 9. december kl. 19.30.

    Afdelingen mangler hjælpere, så vi sætte indlæg i Lokalt Nyt om dette.

     

    Tina kontakter Wissam vedr. en snak om kontrakten og afholdelse af denne.

     

    Badminton

    Intet

     

    Skydning

    Intet

     

    Klubhus

    Intet

     

    Kulsviergården/cafeteriet

    Peter vil på det næste bestyrelsesmøde på Kulsviergården tage ændring af timeantallet samt vandskaden op mødet.

     

    Byfestudvalg

    Ikke aktuelt

     

    Idrætslejr

    Der skal laves et indlæg om Idrætslejren 2016 i Lokalt Nyt. Det skal Heidi sørger for at det bliver sendt til Lokalt Nyt senest på lørdag.

    Der skal endvidere søges efter voksne ledere. Hvordan man vil gøre, vides på nuværende tidspunkt ikke.

     

    Der skal fremlægges et regnskab for dette års Idrætslejr på næste møde.

     

    It-Hjemmeside

    Intet nyt

     

    Banko

    Peter har modtaget regnskab fra Banko, som gives videre til Elisa.

     

    Hjælp til bankoholdet:

    21. september 2015   Heidi

    16. november 2015    Tina

    18. januar 2016                           Jacob

    21. marts 2016

    16. maj 2016

     

    Lokalt Nyt

    Der var deadline i onsdags for indlæg til Lokalt Nyt. Men man har en allersidste chance på lørdag, hvis man skal have noget med.

     

    Der kommer noget fra gymnastik, Rulleskøjteafdelingen og Teater.

     

    HSI/DGI

    DGI har fået nye lokaler i Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød.

     

    Lokalrådet

    Merete var ikke til stede.

     

    Husk der er generalforsamling i Lokalrådet på tirsdag den 27/10 kl. 19.00 på Kulsviergården

     

    ASGI folder

    Tina har intet hørt. Nikolaj kom med rettelser til denne under mødet, som vil blive rettet. Det gælder også materialet som hænger på tavlerne.

     

   8. Diverse

    Conventus gennemgang

    Hvis der er nogen, som har behov for at få fortalt og vist noget om Conventus, så vil Tina gerne gøre det. På nuværende tidspunkt, kan alle kassererne finansdelen og nogle kan også medlemsdelen. Gymnastikafdelingens instruktører kan medlemsdelen. Peter kan også gå ind i Conventus.

     

    Hvem tager mad med ved næste møde

    Peter sørger for at mad og drikke til julefrokostmødet.

     

   9. Eventuelt

    Bestyrelsen vil gerne have, at Elisa får uspecificeret, hvad vi får af tilskud til leje af lokaler fra kommunen. Det er pga. at Teater betaler meget for at leje lokaler på Kulsviergården.

     

    Højtalerne på Kulsviergården er meget dårlige. De tilhører ASGI. Kulsviergården har deres egne. Dem kan man evt. låne til Gymnastikkens opvisning.

     

    Birgit kender en, som har forstand på lyd. Hun taler med ham, om at komme med et tilbud på nye højtalere.

     

    Næste møde er den 26/11 kl. 18.00, og det er julefrokostmøde.

    Mødet bliver afholdt hjemme hos Peter, Lyngbakken nr. 1.

    Alle skal medbringe 2 gaver af 25 kr., som vi skal spille om.

     

    25.10.2015

    Tina Folkmann

     


AKTIONS

 

Emne

Ansvarlig

Start dato

Kontrakt med Birgit og Finn vedr. Klubhuset

Peter

17.06.2015

Oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården

Heidi

20.08.2015

 

Kontakte Kulsviergården vedr. ændring af timeantallet

Peter

20.08.2015

Handicapidræt

Heidi

20.08.2015

Retningslinier vedr. æresmedlemmer

Peter

20.08.2015

Børneattester

Tina

20.08.2015

Opdateret liste over æresmedlemmer

Tina

17.09.2015

Elisa skal kontakte Betty, at vi ikke skal have overført penge fra Støtteforeningen

Elisa

17.09.2015

Søge om voksne ledere til Idrætslejr

Heidi

17.09.2015

Fremlæggelse af regnskab fra Idrætslejr i sommers på næste møde 26/10-15

Peter/Heidi

17.09.2015

Kommune skal vende tilbage med en procedure, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid

Heidi

17.09.2015

Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning af lokaler

Heidi

22.10.2015

Rengøring af omklædningsrummene – kommune regi

Heidi

22.10.2015

Kontakt til kommune vedr. indkøb af maling

Heidi

22.10.2015

Kontakt til Niels-Ole vedr. tilbud på maling

Peter

22.10.2015

Fanebæresuppleant

Tina

22.10.2015

 

Please publish modules in offcanvas position.