Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2015 05

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

torsdag den 26. november 2015 kl. 18

hos Peter Windum

 

Tilstede: Peter Windum, Heidi Liljedahl, Jacob Bertelsen, Elisa Schjønnemann, Birgit Sejer Nielsen og Tina Folkmann.

Afbud: Nikolaj Lyng Madsen, Merete Klem Andersen.

 

 

   1. Godkendelse af referat fra sidste møde

    Ingen kommentarer og hermed godkendt.

     

   2. Gennemgang af personlige aktioner (opgaver) fra sidste møde Kontrakter og aftaler

    Vi skal have en kontrakt med Birgit og Finn. Peter har ikke fået kontaktet Birgit endnu.

     

    Hvem har nøgler til Kulsviergården?

    Heidi skal lave en samlet oversigt over, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Alle afdelinger skal spørges.

     

    Leje af hal

    Peter har orienteret Kulsviergården på Evalueringsmødet den 19. november 2015, at ASGI ikke kan udnytte hallen 7 timer hver mandag til torsdag. Vi ønsker et nyt tidsrum: 16.00-23.00. Obligatorisk 5 timer. Kulsviergården vil drøfte det og vende tilbage til os.

     

    Handicapidræt

    Intet nyt.

     

    Æresmedlemmer

    Peter har ikke fået kigget efter retningslinier for æresmedlemmer. Tina har fået liste over æresmedlemmer fra Teater. De har ikke så mange. Vil gennemgå listen med Joan Blom Hansen.

    Børneattester

    Tina har ikke fået fra Kasper (fodbold). Peter rykker.

    Teateret har ikke afleveret noget.

    Tina sender børneattesterne af sted i starten af december.

     

    Støtteforeningen

    Elisa har informeret Betty om, at vi ikke skal have overført penge fra Støtteforeningen. De skal bare stå i banken, indtil vi har brug for dem.

     

    Ledere til Idrætslejr

    Heidi er i gang med at spørge rundt.

     

    Fremlæggelse af regnskab fra Idrætslejr

    Blev fremlagt på mødet. Er vedlagt.

     

    Kommunen, procedure

    Heidi skal rykke for proceduren, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid.

     

    Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning

    Der er ikke gjort noget ved sagen.

     

    Rengøring af omklædningsrummene – kommune regi

    Intet nyt.

     

    Maling til klubhuset

    Peter har sendt Niels-Ole en mail vedr. tilbud på maling til klubhuset.

    Peter har ikke hørt noget endnu.

     

    Fanebæresuppleant

    Tina har fået en fanebærer til opvisningen. Har ellers ikke nogen.

    Tina har sagt til Finn, at hvis han har brug for hjælp, må han kan sige til.

     

   3. Meddelelser fra formanden

    Intet.

     

   4. Meddelelser fra Næstformanden

    Intet.

     

   5. Meddelelser fra kasserer

    Elisa kan ikke være med til generalforsamlingen den 18. maj 2016. Hans Asmussen har lovet at fremlægge regnskabet og Tina har lovet at samle underskrifterne.

     

    Elisa gennemgik tilskud fra kommunen.

     

    Hallejeudgifter blev gennemgået.

     

    Elisa har sendt en mail rundt vedr. kursustilskud. Har kun hørt fra gymnastikken.

    Teateret har noget vedr. workshop. Det skal sendes til Elisa snarest.

     

    Elisa har udsendt regnskab pr. 30/9 ud via mail. Fodbold har ikke fået indtægter ind som de har budgetteret med.

    Der var ingen kommentarer til regnskabet.

     

    Elisa fik ros for det store arbejde, hun gør i foreningen.

     

   6. Meddelelser fra sekretæren

    Tina vil lave en mappe med de vigtigste dokumenter, så som hallejeoversigt, kontrakter m.v. Denne mappe vil være med til møderne. Disse dokumenter vil også ligge i Conventus.

     

   7. Kort orientering fra afdelingerne

    Gymnastik

    Gymnastikken har fået nogle klager over undervisningen på et hold. Bestyrelsen har handlet på dette, og fået en hjælpetræner på holdet, som kan skabe noget ro.

     

    Gymnastikken afholder juleafslutning torsdag den 17/12-15 fra kl. 17.00-19.00.

     

    Tina overvejer at stoppe, da hun bruger rigtig mange timer på foreningsarbejde. Hun er brændt ud og mangler motivation. Håber at mødet med Skjold Skævinge Idrætsforening kan give hende nogle gode råd til at få motivationen tilbage.

     

    Fodbold

    Nikolaj var ikke til stede, men har sendt følgende:

    status omkring kontingenter i fodbold er:

    Årgang 09/10: 10 har betalt og da de har fået tilgang i efteråret forventes 4 yderligere at betale.

    Årgang 07/08: 8 har betalt.

    Årgang 02: 7 har betalt.

    For alle gælder, at der ud over disse også er trænerbørn på holdene, der ikke skal betale kontingent.

    Senior: 7 har betalt.

    Old boys: 7 har betalt og 6 skal ikke betale på grund af træner eller bestyrelsesarbejde.

    Tvivlsom om seniorerne kommer til at betale, men vi får kontingent ind for indendørs for et hold + nogle veteraner.

     

    Tennis

    Merete var ikke til stede.

     

    Teater

    Børneteateret forestilling er gået rigtigt godt.

     

    Dansk Teaterforening kommer og laver workshop. 1. gang for 14 dage siden og der skal være igen på søndag.

     

    Der er 19 voksne tilmeldt teateret. 12 har udmeldt sig.

     

    Rulleskøjter

    Der skal laves en ansøgning til fødevarestyrelsen. Elisa og Tina sætter sig sammen og laver ansøgningen.

     

    Der er generalforsamling den 9. december 2015 kl. 19.30.

     

    Badminton

    Det går godt.

     

    Skydning

    Intet

     

    Klubhus

    Intet

     

    Kulsviergården/cafeteriet

    Bestyrelsesmøde den 11/11

    Tina deltog på mødet i stedet for Peter.

     

    Kulsviergårdens bestyrelse kunne ikke lide vores tone i forbindelse med vandskaden. De var ikke meget for at indrømme, at der ikke var fulgt op på det. I fremtiden, hvis der sker ting, som kræver en hurtig henvendelse, sender Kulsviergården til 3 personer i ASGI, Peter, Heidi og Tina.

    Instruktørerne i Gymnastikken har sagt ok for redskaberne, som var blevet skadet i forbindelse med vandskaden. Kulsviergården har gjort dem rene.

    Ole har tilbudt at hjælpe gymnastikken med at søge midler til redskaber.

     

    Ole foreslår også, at gymnastikken kunne komme på Kulsviergårdens højtalere, da ASGI´s højtalere i hallen er dårlige. Ole undersøger nærmere, hvad det kræver.

     

     

    Betty efterlyser nøgle til håndboldafdelingens skab i Cafeteriet. Peter har fået nøgler fra Karina.

     

    Tina har lovet at følge op på, at der findes en logbog i cafeteriet omkring rengøring af diverse ting.

     

    Evalueringsmøde med den 19/11

    Boksene i hallen skal tømmes inden juleferien, så de kan blive lavet.

     

    Betty vil undersøge om der findes nøgler til skabene i depotet.

     

    Tina skal følge op, om Sluch-ice maskinen bliver lukket ned efter brug, som den skal.

     

    Peter orienterede om timeantallet, som nævnt tidligere i referatet.

     

    Byfestudvalg

    Ikke aktuelt

     

    Idrætslejr

    Info i Lokalt Nyt

     

    It-Hjemmeside

    Intet nyt

     

    Banko

    Hjælp til bankoholdet:

    21. september 2015   Heidi

    16. november 2015    Tina

    18. januar 2016                           Jacob

    21. marts 2016

    16. maj 2016

     

    Lokalt Nyt

    Intet

     

    HSI/DGI

    Intet

     

    Lokalrådet

    Merete var ikke til stede.

     

     

   8. Diverse

     

    Hvem tager mad med ved næste møde

    Tina sørger for at mad og drikke til næste møde

     

     

   9. Eventuelt

     

    Næste møde er den 14/1 kl. 18.00 i klubhuset

    Husk at vi har besøg af Idrætsforeningen Skjold Skævinge, Lasse Petersen. Han kommer kl. 19.30.

     

    07.12.2015

    Tina Folkmann

     


AKTIONS

 

Emne

Ansvarlig

Start dato

Kontrakt med Birgit og Finn vedr. Klubhuset

Peter

17.06.2015

Oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården

Heidi

20.08.2015

 

Handicapidræt

Heidi

20.08.2015

Retningslinier vedr. æresmedlemmer

Peter

20.08.2015

Opdateret liste over æresmedlemmer

Tina

17.09.2015

Søge om voksne ledere til Idrætslejr

Heidi

17.09.2015

Kommune skal vende tilbage med en procedure, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid

Heidi

17.09.2015

Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning af lokaler

Heidi

22.10.2015

Rengøring af omklædningsrummene – kommune regi

Heidi

22.10.2015

Kontakt til Niels-Ole vedr. tilbud på maling

Peter

22.10.2015

Fanebæresuppleant

Tina

22.10.2015

Ansøgning til fødevarestyrelsen vedr. cafeteriet

Tina

26.12.2015

Logbog i cafeteriet

Tina

26.12.2015

Check om slush-ice maskinen bliver rigtigt lukket ned

Tina

26.12.2015

 

Please publish modules in offcanvas position.