Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2016 06

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

torsdag den 14. januar 2016 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Peter Windum, Heidi Liljedahl, Elisa Schjønnemann, Lotte Voergaard, Nikolaj Lyng Madsen, Merete Klem Andersen og Tina Folkmann.

Afbud: Jacob Bertelsen.

 

 

   1. Godkendelse af referat fra sidste møde

    Ingen kommentarer og hermed godkendt.

     

   2. Gennemgang af personlige aktioner (opgaver) fra sidste møde Kontrakter og aftaler

    Elisa har et skema vedr. udbetaling til opsyn og rengøring af klubhuset. Dette skema kan bruges som kontrakt.

     

    Hvem har nøgler til Kulsviergården?

    Heidi har hørt fra Fodbold, Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen.

    Heidi sender mail ud til Tennis, Badminton, Håndbold og Teater og får styr på, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Derefter skal det videregives til Tina.

     

    Tina: Nanna fra Badminton ønsker en nøgle. Tina skal bede Nanna om, at hun skal kontakte Heidi vedr. dette.

     

    Handicapidræt

    Intet nyt.

     

    Æresmedlemmer

    Peter kan ikke finde retningslinjer for æresmedlemmer.

    Tina kontakter Gitte.

     

    Ledere til Idrætslejr

    Intet nyt.

     

    Kommunen, procedure

    Intet nyt.

     

    Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning

    Peter kontakter formanden for cykelklubben, så de kan blive enige om, hvad der skal gøres.

     

    Rengøring af omklædningsrummene – kommune regi

    Intet nyt.

     

    Maling til klubhuset

    Niels-Ole har meldt tilbage, at han godt kan levere maling. Vi skal bare sige til, hvornår vi skal bruge det. Det er Fodboldafdelingen, som skal stå for at finde hjælpere til at male.

     

    Fanebæresuppleant

    Tina har fået en fanebærer til opvisningen. Har ellers ikke nogen.

     

   3. Meddelelser fra formanden

    Lokalrådet afholder et orienteringsmøde den 26. januar kl. 19.00.

    Der var ingen, som havde mulighed for at deltage. Peter skriver til Lokalrådet og informere at Merete deltager på vegne af ASGI.

     

   4. Meddelelser fra Næstformanden

    Intet.

     

   5. Meddelelser fra kasserer

    Nyt skema til godtgørelse er sendt ud til alle kassererne.

     

    Det er tid til medlemsindberetning. Deadline den 31. januar 2016. Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen mangler. Tina mangler stadig nogle medlemsregistreringer på nogle børnehold. Hun får styr på det i uge 3.

     

    Elisa har bemærket, at Fodboldafdelingen har en udgift på 4.900 kr. på bøder. Det er mange penge.

    Nikolaj: Bøderne er givet for at et hold er meldt fra og mange udeblivelser.

     

   6. Meddelelser fra sekretæren

    Vi skal have pokalerne hjem, så vi kan gøre klar til den kommende generalforsamling. Det drejer sig om:

    Foreningslederpokalen: Birgit og Finn (Mandagsbanko)

    Idrætslederpokalen: Maja Louise Roed (Gymnastik)

    Aktiv pokalen: Lau Sommerfeldt (Tennis)

    Tina sender mail ud til dem, at de skal indlevere pokalen. De får udleveret en lille pokal, som de må beholde.

     

    Husk at det er deadline den 20/1 til indlæg til Lokalt Nyt.

     

   7. Kort orientering fra afdelingerne

     

    Gymnastik

    Gymnastikken har rigtig mange børn på holdene. Her i januar er der stadig indmeldelser, og vi er nu blevet nødt til at sige stop.

    Tina er lidt bekymret, om vi kan håndtere alle disse børn, så hun har søgt efter flere hjælpetrænere.

    Zumba holdet, som startede i januar, har vi måtte sige stop for flere tilmeldinger. Der er ikke plads til flere i gymnastiksalen.

     

    Der skal holdes møde vedr. opvisning i februar måned. Vi har stadig ikke fundet et gæstehold.

     

    Gymnastikkens airtrack er blevet repareret. Hovedbestyrelsen har ellers sagt ok for at betale denne regning, men Tina har besluttet, at Gymnastikken selv betaler denne, da vi har en bedre økonomi end forventet.

     

    Seniorerne ønsker et ekstra skab i depotet på Kulsviergården. Tina sender en mail til Betty, om dette kan lade sig gøre.

     

    Tina har afholdt møde med Ole Caspersen vedr. højtalerne på Kulsviergården. Ole har lavet det sådan, at lyden kommer ud på deres højtalere i loftet. Men der bliver nødt til at bliver sat en omskifter op. Vi skal have et møde, hvor vi får drøftet omkring, hvordan og hvem der må betjene anlægget, så højtalerne ikke bliver ødelagt.

    Peter vil gerne deltage i mødet med Kulsviergården sammen med Tina.

     

    Fodbold

    Wissam har indhentet sponsorpenge for 6.500 kr., som er kommet ind her i januar måned.

     

    Der skal afholdes møde med seniorerne her i januar. Der skal bl.a. tales om kontingenter. Hvis de ikke betaler, så kan deres hold ikke blive tilmeldt.

     

    Seniorerne kan ikke købe noget hos SportsDirect, før økonomien er i orden. I det hele taget kan der ikke bruges penge, så længe at der ikke kommer indtægter ind.

     

    Tennis

    Margit Enevoldsen er blevet formand for Tennis. Bestyrelse består ellers af: Merete Klem Andersen, Charlotte Sommerfeldt og Lis Asmussen.

    Tennis har udarbejdet et spørgeskema, for at finde ud, hvad deres medlemmer forventer af Tennisafdelingen. Dette skal sendes ud til alle medlemmerne med en deadline den 19/2 2016.

     

    Teater

    I maj/juni måned vil Teaterafdelingen lave en revy, som kommer til at foregå over 2 weekender. Den ene dag vil være en fredag, hvor der også vil være fællesspisning.

     

    Dansk Teaterforening kommer og laver workshop på søndag. Dette er blevet afholdt en gang tidligere.

     

    Børneteateret kører videre, som det hidtil har gjort med stor succes.

     

    Rulleskøjter

    Der har været afholdt generalforsamling den 9. december 2015. Det var kun bestyrelsen, som var mødt op.

     

    Badminton

    Jacob var ikke stede.

     

    Skydning

    Intet nyt

     

    Klubhus

    Intet nyt

     

    Kulsviergården/cafeteriet

    Kulsviergården har meldt tilbage, at de har tømt og renset boldkasserne og de er nu helt fine - ingen skimmelsvamp eller lignende. Men bolde og overtræksbluser lugter ikke godt. De to af låsene har de måttet save i stykker. Indholdet af kasserne står i koldhallen.

    Det er sandsynligvis håndboldafdelingens bolde og bluser. Det skal fjernes fra koldhallen.

     

    Byfestudvalg

    Der er blevet sendt mail ud vedr. ringemøde, som går ud på, at skaffe chauffører til afhentning af lopper til vores årlige loppemarked.

    Peter melder tilbage, at vi kan den 1. februar kl. 17.00.

     

    Idrætslejr

    Intet nyt.

     

    It-Hjemmeside

    Intet nyt

     

    Banko

    Hjælp til bankoholdet:

    21. september 2015   Heidi

    16. november 2015    Tina

    18. januar 2016                           Jacob

    21. marts 2016

    16. maj 2016

     

    Vi skal have fundet nogen til at tage vagten den 21/3 og 16/5.

    Ingen meldte sig.

    Merete undersøger om Charlotte eller Margit fra Tennis har mulighed for at hjælpe til.

     

    Lokalt Nyt

    Der afholdes generalforsamling torsdag den 20. januar kl. 19.15 i Smedens Hus.

     

    HSI/DGI

    Intet nyt.

     

    Lokalrådet

    Der er kommet en sti mellem Rævegravvej og Møllehøjvej.

     

    Der skal bygges 20-24 parcelhuse ved Baunetgården i Alsønderup.

     

    Hillerød Kommune har politianmeldt TSG Grusgrav, for ikke at følge kommunens påbud vedr. materialebutikken.

     

    Merete er med i arbejdsgruppen ”Oasen”, hvor der en hel del projekter i gang og med mange møder.

     

   8. Diverse

     

    Hvem tager mad med ved næste møde

    Merete sørger for at mad og drikke til næste møde

     

     

   9. Eventuelt

     

    Næste møde er den 25/2 kl. 18.00 i klubhuset

     

     

     

    På mødet havde vi også besøg af Lasse Petersen fra Idrætsforeningen Skjold Skævinge. Han fortalte om frivillige og foreningsopbygning.

    Det var et fantastisk oplæg han leverede, som vi helt sikkert kan gøre brug af. Peter har sendt hans oplæg videre til deltagerne.

     

    17.01.2016

    Tina Folkmann

     


AKTIONS

 

Emne

Ansvarlig

Start dato

Oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården

Heidi

20.08.2015

 

Handicapidræt

Heidi

20.08.2015

Retningslinjer vedr. æresmedlemmer

Peter/Tina

20.08.2015

Søge om voksne ledere til Idrætslejr

Heidi

17.09.2015

Kommune skal vende tilbage med en procedure, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid

Heidi

17.09.2015

Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning af lokaler

Peter/Heidi

22.10.2015

Rengøring af omklædningsrummene – kommune regi

Heidi

22.10.2015

Fanebæresuppleant

Tina

22.10.2015

Pokaler skal hjemkaldes

Tina

14.01.2016

Male lokaler i klubhus

Nikolaj

14.01.2016

 

 

Afventer svar

 

Emne

Ansvarlig

Start dato

Leje af hal. Ændring af timeantal

Vi afventer svar fra Kulsviergården

Peter

19.11.2015

Please publish modules in offcanvas position.