Søg på ASGI.DK

HB Generalforsamling 2015-2016

Referat

 

Hovedbestyrelsens generalforsamling

onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.30

i klubhuset

 

 

1.   Valg af dirigent

Hans Rasmussen blev valgt og han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da den har været annonceret i LokaltNyt i de sidste to numre.

 

2.   Aflæggelse af beretning af Peter

Velkommen til generalforsamling i ASGI.

 

Foreningen kunne fejre sin 131. fødselsdag den 29. marts i år. 131 år – et flot tal.

 

I den sidste års tid, mit andet år som formand, har vi i bestyrelsen arbejdet med flere forskellige områder.

 

Noget vi igen i år har prøvet at have fokus på – er økonomien i Idrætsforeningen.

 

-      Vi har fået fjernet en del poster i regnskabet, som var overflødige.

-      Vi har stadig en større kontrol vedr. brug af timer på Kulsviergården. Det betyder bl.a. at når vi hver måned modtager ASGI’s timeforbrug af hallen samt efterfølgende regning – er halleje blevet kontrolleret af den enkelte afdeling. Primært vedr. forbrug i weekender. 

-      Til sidst har vi også i HB haft en god dialog med de enkelte afdelinger om, hvad de bruger deres penge på. Dette er dog ikke nemt.

 

Jeg vil ikke tale økonomi – men dog påpege en enkelt ting.
Udgifter til halleje. 500.000 kr. - meget høj - for høj.

Især set i lyset af, at vi ikke kan udfylde alle de aftalte timer.

Vi har de sidste måneder gået i dialog med Kulsviergården om dette. Det er endt meget positivt – da jeg netop har fået at vide, at KG vil nedsætte vores halleje pris med - ca. 20 % den kommende sæson.

Men Økonomi - Det vil Hans Asmussen fortælle meget mere om, når vi gennemgår det revidere regnskab.


Der er ingen tvivl om, at skolen og vores daginstitutioner er fundamentet for Idrætsforeningen – så det er vigtigt vi bakker op om skolen, og gør hvad vi kan for at bevare den.
For selvfølgelig kan vi også mærke i ASGI, at der bliver færre elever på skolen og derfor færre aktive i idrætsforeningen.

Vi taler med skolen og laver enkelte aktiviteter i fællesskab – dog vil det helt sikkert være noget både skolen og ASGI bør arbejde meget mere med.

 

Vi har prøvet følgende i denne sæson:

-      Har i år igen haft Floorball

-      Har prøvet Roller Derby

-      Arbejder stadig på Bordtennis

-      Derudover kigger vi på Handicap Idræt

Traditionen tro, drog omkring ca. 40 børn afsted til sommerens idrætslejr i Tarm i juli måned 2015. Stor tak til de frivillige ledere, som giver en uge af deres sommerferie til glæde for idrætsforeningens yngste medlemmer.
Jeg var selv med - Super oplevelse.

 

Igen i år kører bussen af sted igen, og jeg er sikker på, at de tilmeldte børn vil få en forrygende uge. Personligt vil jeg ikke selv tage med som lejrleder, for første gang.
Også her er budgettet lagt og følges stramt, så vi ikke risikerer overskridelser. Det betyder bl.a. at der et max deltagerantal for betalende børn på 40 stk.

Uforudsete udgifter med ekstra busser og lign. ønsker vi ikke at have mere.

Lejrleder i år er Heidi Liljedal – som pt. stadig arbejder på at fremskaffe det allerbedste team af voksne og ungdomshjælpere.

 

Det var også i år, at vi fortsatte samarbejdet med Wissam om at drive cafeteriet. HB i samarbejde med Rulleskøjteafdelingen indgik en aftale med Fodboldafdelingen om at drive cafeteriet på Kulsviergården. Wissam – købmand og pizzaejer – men også træner for vores senior 1 hold var den ansvarlige.
Aftalen betød, at Rulleskøjteafdelingen kunne minimere antallet af hjælpere fra 5 til 3, og samtidig kunne vi tilbyde vores medlemmer at cafeteriet også var åbent til badminton, gymnastik og lign. arrangementer.

Fodboldafdelingen / Wissam drift af cafeteriet var et forsøg / forsøgsordning, som vi evaluerer på, og jeg kan sige, at vi nu går tilbage til gammel ordning i Rulleskøjteafdelingen.

Klubhuset - Vi har i mange år arbejdet på, at kommunen skulle vedligeholde vores klubhus. Vi har holdt møde dem, hvor vi har gennemgået alle de fejl og mangler vi ønsker udbedret. Og det går meget langsomt.

Men alt er ikke skidt fra kommunen.  Kommunen har i år renoveret vores badeforhold. Og i sidste uge har fodboldafdelingen malet væggene i omklædningsrum.

 

Derudover har vi haft dialog med Hillerød Cykelklub om deres del af klubhus.
Vores plan er, at tennis skal bruge lokalerne sammen med Cykelklubben.

 

I lighed med tidligere år, vil repræsentanter for de enkelte udvalg selv fremlægge årsberetning.

 

Teater - Birgitte

Vi starter med et tilbagekig på året der gik i bagvendt kronologisk orden.

Revy:
Vi er godt i gang med at øve til revyen, som spiller d. 2, 4 og 5 juni. Vi har haft en del udfordringer med at finde en pianist der ville spille, vi troede i lang tid at vi havde fundet en til en god pris, men hun meldte desværre fra og vi måtte lede igen under tidspres. Det endte med at vi har hyret vores ”gamle” kapelmester, men desværre til en højere pris end vi havde forventet.

Billetsalget til revyen går lidt trægt. Vi har pr. i dag solgt 31 billetter fordelt på de tre forestillinger og det er desværre ikke nok til at få det til at løbe rundt. Det er også for lille et antal at spille for. Men der er jo nogle uger til vi slår dørene op og vi har da forhåbninger om, at det nok skal gå alligevel.

Mange af de store grupper der havde efterlyst teater i januar og som har sagt at de var interesseret i revy, har desværre ikke meldt sig på banen og købt billetter.

Voksenteater:
For første gang i mange år var vi nød til at undlade at spille en forestilling i januar som vi plejer. Årsagen skyldes flere ting. For det første var det stykke vi havde valgt at sætte op umuligt at få folk med til. Vi manglede som sædvanligt mænd og flere af vores faste mandlige skuespillere meldte fra til sæsonen. For det andet kom sæsonen for sent i gang, primært pga. de udfordringer vi har haft med Kulsviergården.

Børneteater:

Vi havde en forrygende flot forestilling med Chihiro og heksene. Det var et nyt og ukendt stykke vi havde valgt og jeg tror det tog lidt tid for børnene at sætte sig ind i handlingen. Vi startede sæsonen op allerede før sommerferien, hvor vi lavede teaterlege og børnene fik lov til at lave deres egne masker som skulle anvendes i stykket.

Vi spillede for næsten fulde huse hver forestilling, så alt i alt en rigtig god sæson med børnene.

Teaterekskursion:
Det er efterhånden nogle år siden vi har haft en teater ekskursion, det virker ikke som om der er stemning for det i øjeblikket.

Så lige et hurtigt kig ind i fremtiden:

Børneteater:
Vi ved endnu ikke om vi kan starte børneteater op igen, da vi ikke ved om vi har en instruktør til posten.

Voksenteater:
Vi har ikke helt besluttet hvilket stykke vi sætter op endnu, så snart vi ved det melder vi det ud til alle i foreningen. Vi vil som altid opfordre alle til at sige til, hvis de er interesserede i at deltage i opsætningen, hvad enten det er på scenen eller bag scenen.

Bekymring:
Vi har lidt bekymringer i bestyrelsen. Vores publikumstal er faldende og det bliver sværere at få dækket rollerne, specielt de mandlige. Så vi diskuterer jævnligt hvad der skal til for at få flere aktive medlemmer, så vi har mulighed for lave de store stykker som også tiltrækker flere publikummer. Vi har endnu ikke fundet svaret, men hører gerne fra jer medlemmer hvis I har nogle idéer.

Samtidig har det forgangne år været præget af mange diskussioner med Kulsviergården. Vi har fået kraftige prisstigninger de senere år og det, sammenholdt med faldende publikums- og medlemstal, gør det enormt svært at have en teaterforening med en fornuftig økonomi. Samtidig med at vores priser er steget på Kulsviergården, er serviceniveauet faldet, da der ikke er forpagtere mere, som tidligere har taget sig af det praktiske omkring servering når de store grupper skulle have mad i forbindelse med en forestilling. På grund af disse udfordringer valgte vi at holde en ekstraordinær generalforsamling med overskriften: ”Skal teaterforeningen bestå” Det var overvældende så mange medlemmer der valgte at dukke op denne aften. Vi havde en rigtig god diskussion og alle bakkede op om at selvfølgelig skal vi have teater og størstedelen ville gerne hjælpe med alle de praktiske ting som før lå hos forpagterne. Men efterfølgende var der ca. 12 personer der valgte ikke at forny deres kontingent og når vi beder om hjælp til revyen er der ingen der melder sig. Samtidig har vi udfordringer med at få flere folk i bestyrelsen, alle vi spørger siger nej. Det er derfor med stor bekymring jeg ser på fremtiden for vores teaterafdeling.

Tak:
Inden jeg slutter min beretning vil jeg endnu engang takke alle de teatermedlemmer der har brugt timer på den forgangne sæson. Det kræver meget at sætte et teaterstykker op og vi er rigtig glade for at så mange gider bruge tid i Kulsvierscenen år efter år. Derfor en kæmpe tak til alle. Suffli, lyd, lys, regi, instruktion, sminke, kostume, scenografi, smårekvisitter, videoproduktion, tæppetrækkere, skuespil, billetsalg, musikere og dørmænd. Tak til hele bestyrelsen for jeres utrættelige indsats.

Bestyrelsen:
Midt i vores sæson blev vi desværre ramt af et dødsfald i bestyrelsen. Vores regissør gennem mange år Bente Grum Schwendsen gik bort efter at have levet flere år med lungesygdommen KOL. Bente var en fantastisk ressource at have i vores teater. Hun havde sans for alle detaljer og var meget ærekær omkring hendes arbejde. Vi savner hendes gode humør og behagelige væsen. Vi har desværre en del afstikkere i år, nemlig Louise, Birgit, Gitte og mig selv. Jeg er virkelig ked af at så mange har valgt at stoppe på en gang, da alle har gjort en enorm forskel for vores forening. Jeg vil gerne takke jer alle for de mange timer I har lagt i både bestyrelsen og foreningen. Louise du har været med i en del år efterhånden og har de senere år fået godt styr på vores sponsorer. Gitte, du har taget hånd om vores finanser og det er så dejligt når en så kompetent person som dig sidder med den post. Jeg har altid haft ro i maven, for jeg har altid vidst at du har haft styr på det. Ikke nok med det er du også en person der altid melder ind hvis der er opgaver der skal løses, du har er stort engagement når du siger ja til en opgave. Birgit, dig kan vi altid komme til når det drejer sig om bespisning af de store grupper, for det har du fuldstændig styr på, samtidig har du været vores repræsentant i hovedforeningen og har altid haft overblik over hvad der sker i den del af foreningen. Hvad angår mig selv, så har jeg lovet at fortsætte på sidelinjen et års tid endnu.

Jeg kommer selv til at savne vores bestyrelsesmøder, jeg synes det har været enormt lærerigt at være i en bestyrelse og en kæmpe udfordring at få et amatørteater til at fungere.

Tak igen for jeres store indsats. Og tak til jer andre, der har lyst til at fortsætte i bestyrelsen.

 

 

Fodbold - Nikolaj

Oldboys ligger stadig i Oldboys 1 og klarede sidste år en flot 8 plads og ligger samme sted i nuværende turnering. Vi kæmper lidt med at stille hold, men klarer skærene.

 

Senior er rykket op i serie 4, og målsætningen er oprykning, men denne bliver måske svær at klare. Vi kæmper stadig med kontingent inddrivning fra senior, men der arbejdes videre. Vi skal finde en løsning der virker for alle parter omkring de betalinger.

 

Årgang 02 trænet af Windum og Kasper Veje blev i efteråret ved en fejl tilmeldt 11-mands turneringen og de måtte derfor låne lidt spillere rundt omkring. Her i foråret er de så slet ikke blevet tilmeldt, så de har i stedet valgt at træne to gange om ugen.

 

Årgang 07/08 deltager stadig i DGI’s 5 mands turnering nu i D rækken. Denne række føres suverænt, hvorfor det var lidt ærgerligt, at ønsket om række C ikke blev indfriet. Holdet består af 14 spillere pt.

Trænerteamet planlægger aktiviteter med overnatning, fodboldskole samt pizza arrangementer for at fastholde sammenholdet og dermed spillerne.

 

Årgang 09/10 består af 15 friske drenge, der er tilmeldt i DGI’s 5mands og deres 3 mands turnering. Årgang 09 spiller 5 mands og årgang 10 spiller 3 mands.

Holdet deltog også i DGI’s vinter turnering, så der har været fart på gennem hele sæsonen.

Allan har tilmeldt sig som træner på DGI’s (Hillerød) fodboldskole, og flere af spillerne deltager i dette som følge heraf.

Holdet har i løbet af året fået sponsoreret et helt nyt sæt tøj af SFO’en (nu HFO), så holder ser godt ud.

 

Årgang 11/12 er helt nyt hold og starter op her midt i maj med 7-8 nye spiller. Nynne har træneransvaret for holdet og kunne allerede nu godt tænke sig en anden frivillig omkring holdet. Vi skal i løbet af sommeren have fundet spillertøj til holdet, så man efter sommer kan begynde at spille kampe.

 

Klubbens omklædningsrum kom i forgangne år ind i det nye årtusinde, med nye badefaciliteter samt nyt udsugnings system. Mandag i pinsen bliver omklædningsrummene malet og måske en stor oprydning af boldrummet.

 


Rulleskøjter - Peter

Rulleskøjteafdelingen slutter igen med pænt økonomisk overskud, men sæson kan ikke betegnes at være en succes, som tidligere år.
I denne sæson har besøgende og salg af sæsonkort været færre end sidste år.

 

Vi har indenfor kontingenter tjent 30.000 kr. mindre end sidste sæson, men ender dog med et samlet overskud på 47.000 kr.

 

I denne sæson har vi fortsat nogle tiltag, vi startede sidste sæson, blandt andet:

1. Lavet aftale med fodboldafdelingen, således at de drifter cafeteriet hver lørdag. Det er Wissam.
Det har betydet, at vi i stedet for altid at skulle have 5 mand på vagt til Rulleskøjteløb, nu kunne nøjes med 3 hver lørdag. Dette har helt klart gjort arbejdet med at besætte vores vagter, meget nemmere – eftersom der bliver færre og færre frivillige, der vil tage vagter om lørdagen. MEN – store problemer med udvalget, rengøringen, åbningstiderne, engagementet etc.

 

I forbindelse med ovenstående, blev det på sidste bestyrelsesmøde vedtaget, at vi i den kommende sæson, igen prøver selv at drive cafeteriet. Ansvarlig for dette er Pia, vagtbesætning vil blive på 4 personer, der i højere grad end tidligere cirkulerer rundt mellem opgaver. Måske en mindre varesortiment.
Grænsen for, hvornår man må hjælpe til bag ved ”kassen” forblev uændret – folkeskole elever må ikke, ældre må gerne.

 

I den kommende sæson vil vi også ændre konceptet ved fødselsdage. Indgang skal selvfølgelig betales for alle, ingen regler

for hvad der må medbringes, ingen mulighed for at reservere borde.

På sidste bestyrelsesmøde blev der endvidere også besluttet følgende:

-      Der kigges på et nyt vagtplanlægningssystem.

-      Opstart af ny sæson bliver den 3. september 2016.

-      Der holdes lukket i efterårsferien – 15/10 + 22/10

-      Der holdes lukket ved jul & nytår. Sidste gang før jul er 17/12, første gang efter bliver den 7/1.

-      Der holdes vinterferie lukket – 11/2 + 18/2

-      Sidste åbning i den kommende sæson bliver den 25/3.

-      Opstartsmøde er fastsat til den 20/8 kl: 12.00 hvor socialt samvær, klargøring af skøjter & cafeteriet samt pizza & rødvin vil være temaet.

-      Generalforsamling bliver den 15 Maj kl: 19.00 2017

 

Det var også i denne sæson, vi fortsatte med at holde at starte sæsonen lidt tidligere og slutte lidt tidligere. Dette var for at kunne følge regnskabsåret. Det var dog ikke den helt store succes og noget vi vil vurdere, om vi skal fortsætte med i den kommende sæson.

 

Tidligere har vi også givet medarbejder gaver (biografbilletter) til alle der hjalp med at tage vagter. For at stramme lidt op og ikke kun få hjælpere der tog én vagt på en hel sæson, indførte vi, at man skulle have mindst tre vagter for at få medhjælpergave. Alle medhjælpere fik dog stadig gratis medlemskort til deres børn.

 

Der er ingen tvivl om, at årsagen til vores ”store succes” skyldes udelukkende de mange frivillige hjælpere, som lørdag efter lørdag hjælper til på Kulsviergården. I forbindelse med denne beretning, vil jeg gerne videresende en meget stor tak til disse hjælpere – som ene og alene er medvirkende til, at Rulleskøjteafdelingen holder åbent hver lørdag og er blevet til den store succes, som er tilfældet.

 

Vi holder stadigvæk hver lørdag ofte fødselsdag i cafeteriet.

 

Vi har været forskånet for skader og samtidigt kommer der stadig besøgende langt vejs fra – så det har igen været en OK sæson.

 


Skydning

Vi har ikke modtaget nogen beretning fra afdelingen.

 


Banko – Birgit

Ved bankospillet efter loppemarkedet var der ikke så mange spillere, som sidste år. Der var hjælp fra Byfestudvalget – tak for det.

 

Der har ikke været så mange spillere i denne sæson, som sidste år, men regner alligevel med at kunne overfører ca. 200.000 kr. til Støtteforeningen.

 

Banko har brug for hjælpere – mistede 2 af jeres hjælpere denne sæson.

 


Tennis – Merete

Tennisafdelingen kører stabilt med nogenlunde samme medlemstal hvert år voksne: 47 Børn: 15 2015. Vi har ikke det fulde medlemstal for 2016 endnu.

 

De unge er glade for at gå til tennistræning, og som har glædet sig til opstart af sommersæsonen.

 

Seniormedlemmer er for de flestes vedkommende mangeårige medlemmer, men som altid er der et par nye, og enkelte der stopper evt. i forbindelse med fraflytning fra området.

 

De fleste er mest interesseret i ”bare” at have nogle gode baner at spille på, og ønsker ikke turneringer mm.

 

Vi har dog alligevel afholdt et par arrangementer: 2 x Tøsetræf, hvor de flere kvinder i klubben deltager, og noget hygge/sæsonafslutning for juniorerne, hvilket børnene er meget glade for. Disse arrangementer gentages i 2015 sæsonen som netop er påbegyndt, og i år vil vi også holde et fælles arrangement med spisning for alle senior medlemmer.

 

Vi er stadig glade brugere af Conventus som booking system. Det har givet en stor besparelse, og såvel tennisudvalget som medlemmerne synes, at det fungerer fint med at bruge Conventus. Det har også givet os mulighed for nemt at sende e-mails til medlemmerne, da det er en e-mail adresse, der fungerer som login til Conventus.  

 

Træningen for 2015 for juniorer forløb fint med Daniel Lund som træner. Daniel fortsætter også med at træne juniorerne i 2016 sæsonen. Han vil også lave tennis aktiviteter for de unge selv om de ikke kan spille på grund af regn.

 

Senior træningen har vi valgt at ikke have for at tage hensyn til økonomien, færre medlemmer færre penge i kassen. Vi prioriterer hver en krone der bliver brugt. Lis er en rigtig god kasserer med et godt overblik og sans for tal.

 

Vi har haft succes med tøsetræf x 2 2015 og gentager det i 2016. Der er en rejemad og hvidvin og hygge efter spillet.

 

Da der er relativt få nybegyndere i klubben, har vi besluttet, at der ikke tilbydes træning for seniorer i 2015. Vi må tage hensyn til økonomien, færre medlemmer færre penge i kassen.

 

Så der tilbydes selvtræning hver tirsdag hvor alle er velkomne til at møde op. De to baner er bookede til dette. Margit og Charlotte vil være tilstede hver gang og hjælpe i gang, samt spille.

 

Tennisbestyrelsen har været uændret igennem nogle år, men ved Generalforsamlingen i efteråret 2015 trådte Lisbeth Hjorth ud af tennisbestyrelsen.

Formand er nu Margit Enevoldsen. De øvrige udvalgsmedlemmer er stadig Lis Asmussen Kasserer, Charlotte Sommerfeldt, og Merete Klem Andersen (HB + Lokalrådet).

 

På et af vores første møder efter Generalforsamlingen, drøftede vi årsagen det dalende medlemstal og hvad vi kunne gøre ved det. Vi besluttede at sende et spørgeskema ud til medlemmerne. Følgende spørgsmål blev stillet:

 

Hvilke aktiviteter har du behov for i tennisklubben?

Har du ideer til hvordan vi kan få nye medlemmer?

Har du behov for arrangering af klubmesterskaber?

Er du interesseret i at der kommer en træner udefra?

Er du tilfreds med tennisbanerne?

Har du ideer til nye aktiviteter?

Er du interesseret i at deltage i de aktiviteter, som tennis afdelingen arrangerer?

 

Der kom kun 7 svar og det er svært at udlede noget ud af så få svar. Langt de fleste er tilfredse med bestyrelsens arbejde. De vil bare have gode baner at spille på.

 

Vi har haft Tennissportens dag den 30/4. Det er et landsdækkende arrangement hvor tennisbanerne er åbne for alle der er interesserede i at prøve at spille tennis. Vi var været rundt i lokalområdet Alsønderup og Tulstrup hvor vi har delt flyveres ud hos købmændene, Pizzeriaet, Campingpladsen og skolen, samt delt ud i postkasserne. Der kom ikke så mange som håbet men det gav et familiemedlemsskab.

 

 

Så er der Projektet Bevæg dig for livet der køres i samarbejde med DGI og Skolen, der deltager 80 børn i alt. DGI har sørget for en træner og det bliver den 17/5 + 23/5 + 24/5.

 

Tennisafdelingen følger så op med at invitere til en familiedag den 12/6.

 

Vores aktiviteter i 2016:

 

Standerhejsning: Den 1. maj med morgenbrød og kaffe, tennisspil og hyggesnak. Vi var 14.

 

Fællesspil: Hver tirsdag kl. 18 – 20. Formålet med arrangementet er, at få spillet med andre end de vante og nye medlemmer kan få mulighed for at træffe aftaler om et spil tennis med andre.

Tovholdere er Margit og Charlotte.

 

Spil og spis: Den 17.maj + den 9. august.

 

Tøsetræf: Den 1. juni kl.18.

 

Familietennis: Søndag den 12. juni, kl. 9.30 – 12.00.

 


Badminton

Vi har haft mange børn på vores to hold. Det fungerer godt med opdeling af de yngste og en ældre gruppe hvor vi leger og chatter mere med de små og kræver noget mere at de ældste med slag øvelse, benarbejde og taktik.

Den ældste gruppe fik lov at prøve deres evner af mod Fredensborg badminton klub da vi en onsdag tog til deres hal og med hjælp fra Lars DGI fik sammensat en lille turnering og andre gode kampe. Det var nogle super sjove timer og godt at spille mod nogle andre end dem man er vant til. Det vil vi prøve at gøre mere til næste sæson.

Vi har ca. 26 elever på de to hold.

Om torsdagen til voksentræning er vi i gennemsnit 8 spillere og flere kommer til og er interesserede. Der er plads til alle. Niveauet er meget forskelligt, men vi sætter nogle forskellige gold og får altid nogle gode kampe.

 


Gymnastik – Tina

Gymnastikafdelingen har haft en god sæson i år. Vi har haft 283 medlemmer. Sidste år havde vi 175 medlemmer.

 

Vi har haft rigtig mange børn på vores hold:

På ”Mor og barn” holdet har vi haft 12 børn, Tumlespring 49 børn, Spring 1 39 børn, Spring 2 23 børn. På vores D-Girls (dansehold) har der været 12 danseglæde piger.

 

Voksenholdene har været meget stabile. M/K holdet ligger fast på 24-25 medlemmer og det har de gjort så længe jeg kan huske. Det er meget imponerede. Vores hold ”Motion for seniorer” vokser fra hvert år. De er nu oppe på 39 medlemmer. Meget flot.

Zumba startede op i januar efter en pause sidste år. Og det var en succes. Der var 29 tilmeldte og vi måtte sige stop for flere tilmeldinger, da der ikke var plads til flere i gymnastiksalen.

GYMFIT er delt op i efterår og forår. Holdet har haft et godt efterår med 16 tilmeldte, men kun 8 i foråret.

Yoga har der været 13 tilmeldt, men der har ikke været så mange, som har mødt op til undervisningen hver gang.

 

Bestyrelse

Bestyrelsen har haft nogle udfordringer i starten af sæsonen.

 

Der havde været vandskade i depotet på Kulsviergården i starten af sæsonen. Det gik ud over nogle redskaber. Men med fælles hjælp fra Vibeke (Kulsviergården) og instruktører og hjælpetrænere, fik vi vasket redskaber nogle gange, så de kunne bruges igen.

 

Vi havde en udfordring på ”Mor og barn” holdet. Vi havde modtaget nogle klager over undervisningen. Dem fik vi hurtigt løst ved at sætte en hjælpetræner på.

 

Vi havde også lidt udfordringer med at skaffe hjælpetrænere nok, da Tumlespring og Spring 1 havde så mange børn, at det krævede mere hjælp end planlagt. Men det fik vi også hurtigt løst.

 

Bestyrelsen har bestået af 3 personer. 2 instruktører Pia og Mette, som har sørget for børneholdene har kørt, som de skulle og været med til planlægning af møder og juleafslutning m.v. og jeg har sørget for det administrative arbejde; formand og kasserer arbejde.

 

Instruktører/hjælpetrænere stopper

Vi har desværre haft en del, som stoppede i denne her sæson. 6 hjælpetrænere/instruktør på børneholdene; Louise, Julie, Katrine, Margith, Sofie, Caroline. Vores instruktør Marianne på Yoga og Daisy fra ”Mor og barnet” holdet stoppede også.

Vores instruktør Martin overvejer at stoppe, med mindre at han kan oprette et hold, som skal tiltrække de lidt store teenagere.

 

Opvisningen

Gymnastikafdelingens forårsopvisning blev afholdt den 10. april. Det var en dejlig dag. Vi havde besøg af 243 betalende gæster (sidste år 175 gæster).

 

Der var mange forældre, som havde sponseret kage til vores opvisning, som blev solgt sammen med kaffe og sodavand. Endvidere var der nogle forældre, som hjælp til ved salg af billetter, i baren og med redskaber. Tusind tak for det.

 

Der blev givet 6 5 års medalje og 2 10 års medaljer og Fighterpokalen blev givet til Sofie Haarby fra spring 2. Et kæmpe tillykke til dem alle.

 

Vi havde også gæstebesøg af Triple team (springhold) fra HGI, som lavede et SUPER flot show.

 

En stor tak skal der lyde til alle instruktører, hjælpetræner og gymnaster, som gjorde denne opvisning til en dejlig oplevelse.

 

Næste sæson

Bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på næste sæson. Vi har været heldige, at vi har hørt fra en, som er interesseret i at træne danseholdet. Tusind tak for det.  Vi har muligvis også en til ”Mor og barn” holdet.

 

Vi har jo mistet rigtig mange af vores faste hjælpetrænere, men vi har været heldige, at vi har fået en hel del nye til næste sæson.

Vores hjælpetrænere skal på kursus i august måned, og jeg er ved at få arrangeret et kursus for børneholdene, som omhandler kvalitet i børnegymnastikken. Det bliver afholdt en lørdag i oktober måned.

 

Vi er også heldige, at der er en, som har sagt ja til at sidde i bestyrelsen. Hun hedder Helle Nielsen. Gymnastikken afholder generalforsamling den 19/5, hvor vi håber på at flere vil være med.

 

Vi skal have et møde med skolen omkring august måned, hvor vi skal gennemgå depotet i gymnastiksalen. Vi skal have smidt ting ud, som vi ikke bruger og have ryddet op. Vi kan evt. søge midler sammen til nye ting.

 

Gymnastikkens redskaber på Kulsviergården trænger også til udskiftning. Det kræver at vi skal søge midlerne til dette. Jeg har fået nogle penge til dette tidligere, men det kræver ressourcer, som vi ikke har på nuværende tidspunkt. Hvis vi får flere ind i bestyrelsen, kan det være at man kan bruge noget tid til dette.

 

Jeg vil fortsætte en sæson mere, og så stopper jeg i Gymnastikken, Rulleskøjteafdelingen og som sekretær i Hovedbestyrelsen.

 

Vi ser frem til ny og spændende sæson med forhåbentlig mange medlemmer.

 

Slut fra afdelingerne

 

Jeg vil afslutte min beretning med at takke hovedbestyrelsens medlemmer for indsatsen det sidste år - jeg ser frem et godt samarbejde i det kommende år.

Arbejdet er ikke altid let.

Svært at arbejde i HB – og uddelegere opgaver. De samme mennesker der sidder der - Gymnastik, Rulleskøjteløb, ingen fra Skydning, ingen fra badminton, ingen håndbold…

Mit ønske er, at vi arbejder hen i mod at flere afdelinger er repræsenteret sammen med de 4 personer fra HB.

Dette hårde arbejde har bl.a. medført, at Tina og Elisa har meldt ud, at de kun fortsætter et år mere.

Jeg vil også gerne takke trænere, ledere, udvalgsmedlemmer for den store frivillige indsats, som I lægger i arbejdet til gavn for medlemmerne.

Stor tak til udvalget bag Mandagsbanko – det er imponerende.

 

Tak til udvalget bag LokaltNyt.

 

Stor tak til byfestudvalget og alle de frivillige medhjælpere

 

Stor tak til Birgit og Finn for driften af klubhuset.

 

Tak til Kulsviergården for godt samarbejde.

 

Tak til Hans Asmussen for at hjælpe Elisa.

 

Tak til vores sponsorer.

 

Tak til foreningens medlemmer, fordi I vælger at dyrke jeres idræt i ASGI.

 

Der kom efterfølgende spørgsmål:

Finn: Vil anbefale at skuret ved Cykelskuret bliver revet ned først.

Peter: Det skal det også, men vi må ikke selv gøre det, det skal kommunen.

Finn: Cykelklubben skal sørge for at fjerne deres ting, inden nedrivning.

 

Merete: Skal Tennisskuret også rives ned?

Heidi: Kommune har informeret om, at de i første omgang tager døren af, indtil man finder penge til at rive det ned.

 

Linda: Hvor meget må vi selv gøre i klubhuset?

Peter: Vi må gøre rigtigt meget selv, bare vi informere kommune derom og vi kan evt. få materialer betalt.

 

Finn: Nye aktiviteter kunne være en petanquebane.

Peter: Det har været fremme før og HB bakker op om det Hvis der er nogen, som vil gå ind i det og søge midler til dette, så der det ok for HB.

 

Merete: Lokalrådet har nogle arbejdsgrupper, som kigger på arealerne ved Kulsviergården og skolen. Der er mange ideer, men det kræver mange penge, som man skal søge midler til via fonde.

 

Finn: Taget er utæt, og skal repareres – det haster.

Heidi: Kontakter kommunen snarest.

 

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev gennemgået af Hans Asmussen på vegne af Elisa Schjønnemann, som var forhindret i at være til stede. Regnskabet blev godkendt efter gennemgangen.

 

4.   Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

5.   Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive medlemmer

Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingentet forbliver uændret på 10 kr. til passive medlemmer. (passive medlemmer er primært Banko folk)

 

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

Heidi liljedahl er på valg og genopstiller. Hun blev valgt.

Elisa Schjønnemann er på valg, men genopstiller kun for 1 år. Hun blev valgt for 1 år.

 

Til næste generalforsamling skal der findes en, som skal sidde for 1 år.

 

-      valg af bestyrelsessuppleant

Jacob Bertelsen genopstiller. Han blev valgt.

 

-      valg af revisor

Poul Erik Sandholdt er villig til genvalg og bliver valgt.

 

-      valg af revisorsuppleant

Linda Lyng Madsen er villig til genvalg og bliver valgt.

 

-      valg af fanebærer

Finn Petersen ønsker ikke genvalg.

 

-      valg af fanebærersuppleant

Der findes ingen på nuværende tidspunkt.

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 2 nye. 

 

 

7.   Eventuelt

Der kom nedenstående spørgsmål:

 

Torben: Vedr. den dyre halleje, kunne man så ikke blive fritaget for 1 dag mere?

Peter: HB har drøftet det meget, og der har været tale om at få det ned fra 7 timer til 5 timer om dagen. Men vi får tilskud af kommune efter hvor mange timer vi har, derfor var det en bedre løsning at få prisen ned i stedet for.

 

Finn: Der mangler hjælpere til mandagsbanko. Der mangler en opråber til 27/6, hvis vi ikke kan få nogen, så må vi aflyse. Det betyder at vi mister penge, som kunne gå til støtteforeningen.

 

Linda: Der er kommet en ny forening; ”Borgerforeningen Alsønderup Sogn”. De findes på facebook. De kan være behjælpelige med at finde frivillige, som kan hjælpe til rundt i sognet, hvor der er brug for hjælp.

 

Finn: Vedr. afhentning af lopper, så har der været problemer med kørslen i år, fordi folk har meldt afbud eller ikke kommet. Det skal man være mere opmærksom på til næste år.

 

Linda: Mange børnefamilier synes, at det er svært at komme ind i foreningslivet.

 

Merete: Lokalrådet vil gerne byde nye borgere velkommen, men man kan ikke få adgang til at se, når der komme nye.

Men det kan være svært at komme ind. Men hvis man gerne vil hjælpe, må man også gøre noget selv.

 

Uddeling af indstillede pokaler:

 

Aktiv pokalen

Pokalen uddeles til den idrætsudøver, der af hovedbestyrelsen skønnes at have medvirket til at fremme foreningens formål og kammeratskab i foreningen gennem sin idrætsudøvelse og optræden. Pokalen kan også tildeles en gruppe eller et hold.

 

I år gives Aktiv pokalen til Torben Hansen med nedenstående begrundelse:

Gymnastikafdelingen indstiller hermed Torben Hansen, til Aktivpokalen 2016.

 

Han er vores handyman i gymnastiksalen. Hvis vi har et problem eller en ide, så kan vi være sikker på, at Torben Hansen fikser det. Så går han og brummer lidt, kikker en ekstra gang, og næste gang så kommer han med et forslag eller at ideen er udført.

 

Han har bl.a. lavet en lukket kasse til vores håndvægte. Dørtrin til redskabsrummet, så vi lettere kan få redskaber ud og ind i redskabsrummet. Et hejseværk, så vi kan hejse boldene op under loftet (så de ikke fylder i skabet). En ny snor til den store blå måtte, så den står sikkert.

 

Udover hans hjælpsomhed som handyman er han også en flittig gymnast og det er også ham som sørger for øl, vand til 3. halvleg.

 

Idrætslederpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsleder/træner/instruktør, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke trænerarbejde. En idrætsleder kan også være en hjælpeinstruktør eller holdleder. Udvalgsmedlemmer, der virker som idrætsleder kan også indstilles. Pokalen kan endvidere tildeles en gruppe.

 

I år gives Idrætslederpokalen til Kasper Veje med begrundelsen:

Peter Windum indstiller Kasper Veje til pokalen. Kasper har været træner og holdleder for disse drenge i 7 år.

Efter nedlukning af holdet for 1½ år siden, har han været drivkraften bag opstart af holdet igen for ca. et år siden.  Kasper står for træningen, koordinering, turnering og har netop tilbudt at træne drengene 2 gange om ugen. Han er meget vellidt blandt alle spillerne samt forældre til holdet og er et oplagt valg til at modtage dette års Idrætslederpris.

Foreningslederpokalen

Pokalen uddeles til den leder, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke arbejde i foreningen til gavn og glæde for foreningen og dens medlemmer. En leder er et hovedbestyrelses- eller udvalgsmedlem.

 

I år gives Foreningslederpokalen til Tina Folkmann med begrundelsen:

Dorthe Henriksen indstiller Tina Folkmann til pokalen, da hun gør et fantastisk stort arbejde på mange fronter - regnskaber, medlemslister, mailkorrespondance med medlemmer og instruktører, deltagelse i bestyrelsesarbejde og repræsentation osv.

 

 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

Der var efterfølgende pølse og øl/vin arrangement.

 

Der var mødt 13 op til generalforsamlingen.

 

 

1. juni 2016

Tina Folkmann

Please publish modules in offcanvas position.