Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2016 1506 01

 

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

onsdag den 15. juni 2016 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Peter Windum, Heidi Liljedahl, Elisa Schjønnemann og Tina Folkmann.

Afbud: Merete Klem Andersen, Nicolaj Lyng Madsen, Jacob Bertelsen, Birgitte Enghave

 

Konstituering:
- Formand:          Peter Windum
- Næstformand:   Heidi Liljedahl
- Hovedkasserer: Elisa Schjønnemann
- Sekretær:          Tina Folkmann
- Suppleant:         Jacob Bertelsen

 

Alle afdelingerne havde meldt fra til dette møde, så det blev et kort møde.

 

 

1.   Fastsættelse af det næste års mødedatoer

Torsdag den 25. august 2016 kl. 18.00

Onsdag den 28. september 2016 kl. 18.00

Mandag den 24. oktober 2016 kl. 18.00

Torsdag den 1. december 2016 kl. 18.00 (Julefrokost hos Peter)

Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 18.00

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 18.00

Mandag den 27. marts 2017 kl. 18.00

Onsdag den 19. april 2017 kl. 18.00

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.30 (Generalforsamling)

Torsdag den 15. juni 2017 kl. 18.00

 

På møderne vil der være mad og drikke. Man skiftes til at tage mad med.

 

 

2.                            Repræsentant for diverse poster

Kulsviergårdens bestyrelse:  Peter Windum (Heidi Liljedahl)

Cafeterieudvalg:                  Nedlagt

                                           Vi har kun Rulleskøjteafdelingen, som bruger cafeteriet på nuværende tidspunkt.

Støtteforeningen:                 Peter Windum, Heidi Liljedahl og Tina

                                           Folkmann

DGI:                                     Afdelingerne

HSI:                                     Peter Windum

Skolekontakt:                      Heidi Liljedahl

Lokalt Nyt:                          Tina Folkmann

Internet/IT:                         Peter Windum

Lokalrådet:                          Merete Klem Andersen

Idrætslejr:                           Heidi Liljedahl og Jacob Bertelsen

Kommunen:                          Heidi Liljedahl

Byfestudvalget:                    Jacob Bertelsen

 

Idrætsforeningen vil gerne have en repræsentant med i Byfestudvalget. Peter kontakter Rasmus Mortensen.

 

 

3.                            Nyt fra sekretæren

Tina foreslog, at ”Pølsebordet” til HB´s generalforsamlinger blev sløjfet. Der møder ikke mange op til mødet og vi har ikke råd til det. Man kan evt. tilbyde chips og drikkelse, som man kan nyde under mødet.

Alle var enige og det blev besluttet, at man ikke tilbyder ”Pølsebordet” mere til generalsamlinger.

 

I forbindelse med at vi har talt om manglende hjælp og personer med for mange kasketter på, så har Tina fået Rulleskøjteafdelingen og Gymnastikken til at deltage på møderne i stedet for Peter og Tina, som allerede sidder der.

 

Vi mangler en fra Badminton, som kan deltage i møderne.

 

Vi har også brug for folk til at søge midler fra fonde. Midler som kan bruges til idrætslejr og diverse arrangementer.

 

Da Elisa har ytret ønske om at gå af som Hovedkasserer om et år, skal der findes en ny. Da det er svært at få nogle til at tage dette job, så foreslog Tina, at man var 2 personer til at varetage denne opgave.

 

Tina vil gerne hjælpe Elisa i næste sæson og få lavet en mulig arbejdsfordeling. Tina går af næste år, men hvis Elisa havde mulighed for at sidde 1 år mere, så kunne vi måske få en til at tage jobbet, så man var 2.

 

De to kasserer skulle sidde for 2 år ad gangen, men forskudt af hinanden, så viden/erfaringer hele tiden var til stede.

 

Elisa og resten af holdet overvejer denne ide til næste bestyrelsesmøde.

 

Tina synes, at det er utilfredsstillende, at Skydning aldrig møder op på vores møder. Peter kontakter dem.

 

Tina var ikke klar over, at vi godkendte budgettet for næste sæson på vores generalforsamling. HB har faktisk ikke godkendt det, da der var nogen ting, som ikke var i orden, f.eks. har Skydning et underskud.

HB skal være obs. på det til næste år, og bliver nødt til at følge budgetterne nøje i den kommende sæson.

 

 

4.                            Idrætslejren

Heidi fortalte kort om Idrætslejren. Voksen- og børnetrænere er på plads. Omkring 30 børn skal med på turen.

 

HB har en stor udgift til denne idrætslejr, og man bliver nødt til at sætte prisen op til næste år – ca. 1.600-1.700 kr. per. Person.

 

 

5.                            Punkter til næste møde

-      Ny(e) hovedkasserer

-      Fanebærer

-      Søge midler fra fonde

 

 

6.                            Forplejning til næste møde

Nikolaj sørger for mad til mødet den 25. august kl. 18.00

Husk at købe mælk til kaffen.

 

 

 

 

19/6-15

Tina Folkmann

 

Please publish modules in offcanvas position.