Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2017 2601 06

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde uden afdelinger

torsdag den 26. januar 2017

 

Tilstede: Peter Windum, Heidi Liljedahl, Elisa Schjønnemann, Jacob Bertelsen og Tina Folkmann.

 

Vores planlagte bestyrelsesmøde blev aflyst på grund af ringemødet, derfor har Tina bedt om dette møde, da hun synes, at der er nogle vigtige ting, som kræver en drøftelse, inden vi går ud af denne sæson.

 

Inden vi gik i gang med dagsorden, så meddelte Jacob, at han bliver nødt til at prioritere sin tid. Han har valgt, at han kun vil være med i badminton og derfor vil gå ud af hovedbestyrelsen. Det er desværre beklageligt, men forståeligt nok.

 

Elisa og Tina har jo tidligere meddelt, at de ville gå ud af bestyrelsen.

 

Til næste sæson, vil det være Peter og måske Heidi, som fortsætter arbejdet i hovedbestyrelsen.

 

Dagorden:

 

Punkt 1.     Ny hovedkasserer

Hvordan finder vi en ny hovedkasserer?

Det hjælper ikke, at vi skriver i Lokalt Nyt og på facebook. Vi bliver nødt til at spørge direkte.

Der blev lavet en brainstorm på navne, som kunne være aktuelt.

Dette gælder både hovedkasserer og bestyrelsesmedlemmer. Det ville være godt med nye ansigter, som ikke har tilknytning til andre afdelinger end hovedbestyrelsen.

 

Elisa blev bedt om at komme med en arbejdsbeskrivelse af hovedkassererens arbejde. Den sender hun på mandag.

 

Peter og Heidi kontakter personerne, for at høre om de er interesserede i at hjælpe til.

 

Lokalrådet afholder dialogmøde tirsdag dem 31/1. Peter vil fremlægge Idrætsforeningens udfordringer.

                

Punkt 2.     Regnskab

Regnskabet blev gennemgået:

 

Badminton

Har på nuværende tidspunkt et overskud på 9.765,49 kr., men der mangler 3 måneders halleje, så vi ender med et underskud.

Jacob undersøger, om alle medlemmer har betalt kontingent.

 

Fodbold

Der er på nuværende tidspunkt et underskud på 7.922.79 kr., men der mangler stadig 3 måneders halleje, så underskuddet bliver større.

Der er blevet undersøgt med Nikolaj, om medlemmerne har betalt deres kontingent. Der er to, der mangler at betale for indendørs træning.

 

Rulleskøjteafdelingen

Der er et overskud på 193,16 kr. på nuværende tidspunkt. Der mangler en udgift på halleje samt indtægter på de 3 sidste måneder. Vi regner med et overskud, men det er ikke Rulleskøjteafdelingen, som kommer til at dække underskuddet i år, som de har gjort de sidste par år.

 

Gymnastik

Har på nuværende tidspunkt et overskud på 66.807,04 kr. Men der kommer udgifter på halleje og godtgørelser på de sidste 3 måneder på i alt ca. 50.000 kr. Der bliver stadigvæk et overskud på ca. 16.000 kr., hvis alt går godt.

 

Teater

På nuværende tidspunkt har de et underskud på 16.811,23 kr. Men de manglende stadig indtægter på deres forestilling, så alt kan ske her.

 

Tennis

Har på nuværende tidspunkt et overskud på 6.988,38 kr. Men der mangler en halleje på de søndage, som de har booket til skumtennis.

 

Skytterne

Deres tal kan vi ikke regne med på nuværende tidspunkt, da de er kommet til at bogføre forkert, ved at vende om på kredit og debet. Elisa retter op på det.

 

Hovedafdelingen

Der er på nuværende tidspunkt et underskud på 35.820,30 kr., men vi mangler 3. måneders halleje.

 

 

Det ser ikke godt ud. Vi regner med at få et underskud på ca. 130.000 kr., som skal tages fra de midler, vi får fra Støtteforeningen.

 

Der må ikke bruges penge, uden at det er blevet godkendt af Peter.

 

Vedr. halleje, så følger vi skolens ferieplan, så der er ingen træning er i hallen i disse perioder. Tina sender ud til alle afdelinger samt til Betty og Vibeke.

 

Den nye bestyrelse bliver nødt til at drøfte, hvordan man vil håndtere næste sæsons økonomi. Vi kan ikke fortsætte på denne her måde.

 

 

Punkt 3.     Idrætsforeningens fremtid

Tina foreslog, at man ændrede på mødestrukturen. Der bliver holdt alt for mange møder. Hun vil hellere have få men effektive møder. Det var alle enige om. Tina tror, at mange mister lysten til at deltage i møderne. Dagsorden er den samme, og man føler ikke rigtigt man komme nogen vegne.

 

Den nye bestyrelse skal drøfte, hvad der er vigtigt at holde møde om med og uden afdelinger.

 

Der blev talt om at lave en liste over de opgaver, som man gerne vil have løst. Så kunne man byde ind på opgaverne. Dette var en måde, at få folk til at hjælpe til på.

 

 

Vi fortsætter drøftelserne på næste møde, som ligger den 22. februar 2017.

 

              

Tak for et godt møde.

 

 

01-02-2017

Tina Folkmann

Please publish modules in offcanvas position.