Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2017 1603 07 PDF Udskriv Email
Skrevet af Tina Folkmann   

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

tirsdag den 14. marts 2017 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Peter Windum (HB), Heidi Liljedahl (HB), Margit Enevoldsen (Tennis), Nicolaj Lyng Madsen (Fodbold), Jacob Bertelsen (Badminton + HB), Rikke Jensbøl (Rulleskøjteafd.), Lise Lausten Frederiksen (Gymnastik), Susanne Andreasen (Teater) og Tina Folkmann (HB).

Afbud: Elisa Schjønnemann (HB)

 

 

Der er blevet ændret på den dagsorden, som Peter har sendt ud på mail.

 

Dagorden ser ud som nedenstående

 

Punkt 1.  Generalforsamling

Punkt 2.  Drøftelse om ASGI´s fremtid og præsentation af nye tiltag

Punkt 3.  Idrætslejr

Punkt 4.  Kontingenter

Punkt 5.  Banko

Punkt 6.  Dialogmøde

Punkt 7.  Orientering fra afdelingerne

Punkt 8.  Eventuelt

 

1.   Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 17. maj 2017.

 

Der er 3 som fortsætter i HB og 2 der stopper. Elisa og Jacob ønsker at træde ud af bestyrelsen. Tina har meldt ud for længe siden, at hun ville stoppe, men har overvejet situationen og melder nu ud, at hun gerne vil fortsætte. Tina stopper i gymnastikken og Rulleskøjteafdelingen som planlagt.

 

HB skal have nogle nye ind i bestyrelse. HB har nogle navne, som muligvis vil med i bestyrelsen. Udnævnelse af disse vil foregå på generalforsamlingen.

 

2.   Drøftelse af ASGI´s fremtid og præsentation af nye tiltag

 

ASGI står overfor nogle store udfordringer i fremtiden. Det er både økonomiske udfordringer, men også udfordringer med at få hjælp til at løse foreningens mange opgaver.

 

HB har derfor drøftet, hvordan vi kan løse disse udfordringer, og kommet med følgende forslag:

 

Ny mødestruktur

Der bliver afholdt alt for mange møder – især HB møder, som ikke får den effekt, som man kunne ønske sig. Vi vil derfor foreslå, at der bliver afholdt 4 møder med afdelinger om året.

 

1.   møde ultimo august måned

2.   møde ultimo november måned

3.   møde ultimo februar måned

4.   møde ultimo april måned

 

Møderne vil starte kl. 18.00 og slutte kl. 21.00. Der vil fortsat være forplejning under mødet.

 

Vi håber, at vi får en større deltagelse i møderne.

 

Møderne vil have fokus på afdelingerne, og hvordan vi kan hjælpe hinanden.

 

HB vil holder møder efter behov eller via mail.

 

HB vil gerne have folk ind i bestyrelsen, som ikke har tilknytning til nogen afdeling, men som vil arbejde primært for hovedbestyrelsen og støtte op om afdelingerne.

 

Dette er Tennis´s bestyrelse ikke meget for. De er bange for, at det kan blive politisk at sidde i bestyrelsen. Det forstår HB godt, og det er man heller ikke interesseret i. Men hvis folk har nogle kompetencer HB kan bruge, og som har lyst til arbejde i HB, så vil vi rigtig gerne have dem ind. Heidi sidder i HB, og hun har ingen tilknytning til nogen afdeling.

 

Der blev talt om, at HB kunne udsende nyhedsbreve ud en gang i mellem med info om nye tiltag, økonomi m.v.

 

Afdelingerne vil gerne have meget mere info på hjemmesiden, Facebook og mere reklame for ASGI.

 

Der var positiv feedback fra alle mødedeltagerne til tiltagene. Tak for det.

 

 

 

Hovedkasserer funktionen

Elisa har valgt at stoppe, og det er vi jo kede af. HB har haft meget svært ved at finde en ny kasserer.

 

Tina har sagt ja til at overtage hovedkasserer jobbet.

 

HB har yderligere diskuteret om der er behov for en kasserer i alle afdelinger. Skal vi kun have én indgang til økonomien?? Da en del kasserer stopper i afdelingerne eller slet ikke findes, og det er meget svært at få disse områder besat, så burde vi måske overveje det.

 

Badminton: Ingen kasserer

Tennis: Lis stopper

Rulleskøjteafd.- Floorball: Tina stopper

Fodbold: Nikolaj – (Der var et tidspunkt, hvor han overvejede at skifte klub) og fodbold har ikke rigtig nogen bestyrelse

Gymnastik: Linda

Teater: Lotte stopper

Skytterne: Niels (har svært ved at bruge conventus)

 

Tennis kunne så med glæde fortælle, at Lis fortsætter 1 år mere. Tennis vil gerne beholde deres kasserer.

 

Tina synes, at dem, som har lyst til at varetage dette job, er velkommen til at fortsætte. Men det er meget vigtigt for hende, at dem som skal varetage dette job, er interesseret i dette og vil gøre en indsats for, at vi får styr på økonomien.

 

De afdelinger, som har svært ved at få en kasserer, vil Tina overtage opgaverne, der ligger deri. Afdelingen skal stadigvæk komme med et budget. Der vil blive afholdt statusmøde vedr. økonomi med afdelingerne løbende.

 

Vi skal i gang med at søge fonde, og her skal afdelingerne komme med inputs til, hvad de godt kunne tænke sig, at der blev søgt penge til.

 

Ny aktivitet

Peter orienterede om, at han vil prøve at lave et nyt, spændende og anderledes aktivitet op "NERF Krig".

"NERF krig" handler i bund og grund om, at børn i alle aldre leger politi og røvere. De skyder med NERF våben, som skyder med ufarlige "skumgummikugler". Hallen på Kulsviergården skal bruges til dette. Der skal laves en "bane" (kamp område) af redskaber fra Gymnastikafdelingen.
Alle børn fra 6 år og opefter vil være velkomne. Vi laver arrangementet 2-3 timer hver anden søndag. Betalingen er på 40 kr. for 3 timers leg.

De har lavet noget lignende i bl.a. i Struer, hvor det har stor succes.

Peter har fået lov til at låne hallen gratis, de første 3-4 gange for at se om konceptet holder. "NERF Krig" vil være fra kl. 12.30 til 15.00.

 

Alle synes, at det var en rigtig god ide.

 

Vi vil drøfte videre om ASGI´s fremtid på næste møde.

 

3.   Idrætslejr

Der er desværre sket det kedelige, at Heidi, som er holdleder på Idrætslejren, har måttet sige fra til denne Idrætslejr, da hun har fået et nyt job.

 

Da det også har været meget svært at få voksne til at tage med på turen, så ser det desværre ud på nuværende tidspunkt, at vi må aflyse turen.

 

HB vil sende en besked ud via conventus, at vi efterlyser hjælpere til Idrætslejren, og hvis der ikke er nogen som melder sig, så må vi aflyse.

 

Det er selvfølgelig rigtigt kedeligt, men vi kan ikke trylle.

 

5.   Banko

På grund af manglende hjælp til Banko om mandagen og udmeldelse fra Finn og Birgit at de stopper 1. juni 2017, så har Tina og Heidi afholdt mange møder med Kulsviergårdens bestyrelse for at finde en løsning på problemet.

Der er muligvis en løsning på vej, men Tina og Heidi kan ikke fortælle om den endnu, da Bankoudvalget ikke har fået den præsenteret endnu.

 

6.   Dialogmøde

Lokalrådet har haft afholdt et dialogmøde, hvor mange fra de forskellige foreninger m.v. var mødt op for at diskutere, hvordan vi kan samarbejde på tværs.

 

Der kommer et nyt møde den 5. april. 2017, hvor alle er velkommen til at deltage i.

 

7.   Orientering af afdelingerne

Gymnastik

Gymnastikken er i fuld gang med forberedelserne til opvisning den 23/4. Det bliver en god dag, så I må komme og se det.

 

Endvidere er gymnastikken ved at se på næste sæson. Mange af hjælpetrænerne melder desværre fra til næste sæson, da de synes, at de får for lidt i løn.

 

Fodbold

Der er 3 ungdomshold, som går rigtigt fint. 2 af holdene har været til turneringer. Det mindste hold skal i gang.

 

En forælder har sagt ja til at finde sponsorer til fodboldafdelingen.

 

Seniorerne har haft svært ved at stille hold. Nu vil de prøve at spille 8 mands fodbold.

 

Tennis

Afdelingen er begyndt at blomstre op igen.

Tennis kan være et egoistisk spil, så derfor vil man åbne op, så alle kan møde op og spille med hinanden.

 

Skumtennis har været en succes, og alle har været gode til, at alle kommer ud på banen og spille. Der har været ca. 20 spillere.

 

Tennis vil starter ”Spil og Leg” op om søndagen. Formålet er, at man kan komme og spille og hygge med hinanden.

 

Der vil også være åbent spil om tirsdagen. Her kan man også møde op og spille med hinanden. På den måde lære man nye spiller at kende.

 

Der bliver afholdt Tennissportens dag. Her har man mulighed for at afprøve sporten.

 

Tennis starter udendørssæsonen ved standerhejsning den 23. april.

 

Margit spørger til Cykelklubbens lokaler. Er der kommet en afklaring på dette?

 

Peter orienterede om, at Cykelklubben har meldt tilbage at de ikke er interesseret i at dele faciliteterne med os. De er måske bange for at de ikke har mulighed for at bruge lokalet. Peter synes, at Cykelklubben skal kontaktes igen. Margit vil kontakte dem.


Tennis afdelingen spurgte, om der var mulighed for at have et bordtennisbord i klubhuset til vores medlemmer, både til fodbold og tennis, når vejret ikke var til udespil. Der blev besluttet, at Margit skulle kontakte skolen for at høre om der stod bordtennisborde hos dem. Ideen var, at bordtennis bordene stod i klubhuset om sommeren, og blev brugt til badminton om vinteren.  


 

Teater

Susanne kunne fortælle, at teater er snart færdig med den sidste forestilling.

 

Teater har ikke så mange medlemmer tilbage, ca. 30 stk.

 

De håber, at de snart kan komme i gang med børneteateret, men de mangler stadig en instruktør. Det er meget svært at finde en.

 

Heidi fortalte, at Carsten Lynge har givet udtryk for, at man kan prøve at kontakte hans kone, da hun har et stort netværk.

 

Rulleskøjteafdelingen

De har ca. 80 medlemmer.

 

Rulleskøjteafdelingen har haft en trist start på sæsonen, men fra januar måned har der været mange. Rikke har tænkt på, om man skal fortsætte i april måned. Tina tror ikke, at det er en god ide, fordi når vejret begynder at blive godt, så har vi svært at få hjælpere til at tage vagterne.

 

Badminton

Der har ikke været så mange børn i denne her sæson. Jacob og Nanna skal til møde i DGI, for at få noget inspiration til at man kan lave noget sammen.

 

Badminton for voksne om torsdagen går godt.

 

Jacob forslog, at man til næste sæson kunne sætte bordtennisborde op ved siden af badminton om torsdagen, så kunne man møde op og spille både bordtennis og badminton.

 

Alle synes, at dette var en god ide. HB og Jacob vil arbejde videre med dette.

 

Skydning

Ingen deltagelse fra skytterne.

 

Kulsviergården

Palle Madsen stopper til næste generalforsamling. Carsten Lynge overtager posten.

 

Hjemmeside/Facebook

Alle er velkommen til at skrive på hjemmesiden og Facebook.

 

Lokalt Nyt

Alle kan komme med indlæg til Lokalt Nyt. Peter orienterede om, at Lokalt Nyt vil til januar 2018 udkomme med et nyt layout og udkomme i farver.

 

8.   Eventuelt

Hallen

Fodboldafdelingen er utilfreds med, at man ikke kan bruge hallen i ferierne, for de vil gerne spille.

Det kan Peter godt forstå, men HB har været nødt til at kigge på økonomien, og har desværre været nødt til at tage denne beslutning.

 

Pokaler

Tina vil lige orientere om, at vi har nedenstående pokaler, som vi skal uddele ved HB´s generalforsamling. Afdelingerne kan komme med en indstilling til disse pokaler og der er deadline den 3. april 2017 og indstillingen skal sendes til Tina Folkmann: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

 

Foreningslederpokalen

Pokalen uddeles til den leder, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et

uegennyttigt stykke arbejde i foreningen til gavn og glæde for foreningen og dens

medlemmer.

•En leder er et hovedbestyrelses- eller udvalgsmedlem.

 

Idrætslederpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsleder/træner/instruktør, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke trænerarbejde.

•En idrætsleder kan også være en hjælpeinstruktør eller holdleder.

•Udvalgsmedlemmer, der virker som idrætsleder kan også indstilles.

•Pokalen kan endvidere tildeles en gruppe

 

 

 

 

Aktivpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsudøver, der af hovedbestyrelsen skønnes at have medvirket til at fremme foreningens formål og kammeratskab i foreningen gennem sin idrætsudøvelse og optræden.

•Pokalen kan også tildeles en gruppe eller et hold.

 

Banko

Peter overtager Jacobs vagt den 10. marts.

 

 

Rikke tager mad med på næste møde, som er den 19. april 2017 kl. 18.00 i klubhuset.

 

Tak til alle deltagere for et godt møde.

 

 

 

21.03.2017

Tina Folkmann

Senest opdateret: Onsdag, 22. marts 2017 18:16