Søg på ASGI.DK

HB Generalforsamling 2016-2017 17-0517

Referat

 

Hovedbestyrelsens generalforsamling

onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.30

i klubhuset

 

 

1.   Valg af dirigent

Hans Rasmussen blev valgt og han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da den har været annonceret i de to sidste numre af Lokalt Nyt.

 

Referent: Tina

 

2.   Aflæggelse af beretning af Peter

Velkommen til generalforsamling i ASGI.

 

Foreningen kunne fejre sin 132. fødselsdag den 29. marts i år. 132 år! – Et flot tal.

 

I det sidste års tid, har vi i bestyrelsen arbejdet med flere forskellige områder, jeg vil prøve at komme ind på de fleste i denne beretning.

 

Noget vi igen i år har prøvet at have fokus på – er økonomien i Idrætsforeningen!!

- Vi arbejder stadigvæk på en større kontrol vedr. brug af timer på Kulsviergården samt hvorledes vi kan udnytte de timer vi betaler for – maksimalt.
Vi prøver at spare hvor det er muligt – minus haltid i vinterferie, minus det store ostebord ved generalforsamlinger med mere – og så prøver vi at skabe mere fokus på, at de enkelte afdelinger skal have fokus på ”selv at skaffe de penge de behøver ved f.eks. sponsorater eller søgning af fonde

Igen i år har vi i HB haft en god dialog med de enkelte afdelinger om, hvad de bruger deres penge på!! Selvom dette ikke er nemt!

Jeg vil ikke tale mere om økonomi – Det vil Hans Asmussen (assistent for Elisa) fortælle meget mere om, når vi gennemgår det revidere regnskab.

 

Der er ingen tvivl om, at Skolen og vores daginstitutioner er fundamentet for Idrætsforeningen – så det er vigtigt vi bakker op om skolen og gør hvad vi kan for at bevare den. Selvfølgelig kan vi mærke i ASGI, at der bliver færre elever på skolen og derfor færre aktive i idrætsforeningen.

Jeg taler med inspektøren, ASGI taler med skolen og vi laver enkelte aktiviteter i fællesskab – dog håber jeg, at vi i fremtiden kan samarbejde meget mere!

 

Traditionen tro, drog omkring ca. 40 børn af sted til sommerens idrætslejr i Tarm i juli måned 2016. Stor tak til de frivillige ledere, som giver en uge af deres sommerferie til glæde for idrætsforeningens yngste medlemmer.

I år kører bussen ikke af sted. Det har været meget svært at skaffe frivillige voksne til at tage med og da samtidig vores lejrleder meldte fra – valgte vi at aflyse Idrætslejren. Der var på daværende tidspunkt 10 tilmeldinger, men vi syntes selv, at det har været vigtigt at melde aflysningen ud i god tid, således at aflysningen ikke ville komme i konflikt med de berørte familiers ferieplanlægning.

Vi forventer dog, at årets aflysning er sidste gang det sker og vi har da også allerede booket Tarm idrætscenter til næste år.


Det var også i år – op til vores sæsonstart, at vi havde stoppet samarbejdet med Wissam (købmand og pizzaejer) om at drive cafeteriet på Kulsviergården.

Vi har så i denne sæson, primært i Rulleskøjteafdelingen, arbejdet på at få cafeteriedriften op på samme niveau som tidligere.


Vores klubhus. Vi har i mange år arbejdet på, at kommunen skulle vedligeholde vores klubhus. Vi har holdt møde dem, hvor vi har gennemgået alle de fejl og mangler vi ønsker udbedret. Men det går generelt meget langsomt. Vi er dog stadigvæk meget glade for, at kommunen sidste år renoverede vores badeforhold, så de blev meget flotte.

Når vi taler om vores klubhus – så var vi jo sidste år i dialog med Hillerød Cykelklub.
Vores plan var – at begge parter kunne anvende hele klubhuset og tennis afd. så også kunne bruge ”Cykelklubben”’s lokaler. Jeg havde haft indledende samtaler med deres formand, som var meget positiv, men pludselig ændrede de holdning og vil ikke deltage i noget samarbejde.
Vi vil stadigvæk prøve at skabe en dialog – både så de kan fjerne resterne i deres grønne skur, der nu står åbent og ulåst – men også så vi kan finde en bedre løsning.

 

 

Det er også i år, at ASGI i samarbejde med Kulsviergården har nedsat en arbejdsgruppe der skal kigge på, hvordan og hvorledes Mandagsbanko kan fortsætte. Fra ASGI var det Tina og Heidi der deltog. Der er behov for tilførelse af nye frivillige hjælpere og da Birgit og Finn samtidig har meldt ud, at de til sommer stopper som primus motorer hver mandag – er der behov for, at ASGI og Kulsviergården i samarbejde finder ud af, hvordan det fantastiske arbejde kan videreføres.

Der har været afholdt mange møder, for at drøfte, hvordan vi kommer videre, og arbejdsgruppen har desværre ikke kunnet finde nogen frivillige, som vil tage et ansvar for Mandagsbanko!  Der er nogle, som ønsker at hjælpe til en gang i mellem, men i længden er dette ikke holdbart.
Vi er alle enige om, at det er en trist udvikling, men vi må acceptere, at sådan er udviklingen !

 

Vi havde håbet i sidste sæson, måske at etablere et samarbejde med Dansk Handicap Idrætsforbund – med henblik på udnyttelse af alle vores muligheder, det er desværre ikke blevet til noget – men det er et område, vi fortsat vil prøve at komme i kontakt med.

 

Til gengæld har vi startet et NERF KAMP projekt op.
"NERF KAMP" handler i bund og grund om, at børn i alle aldre leger politi og røvere. De skyder med NERF våben, som skyder med ufarlige "skumgummipile". Planen er, at anvende ca.

halvdelen af hallen på Kulsviergården og lave en "bane" (kamp område) af redskaber fra Gymnastikafdelingen.
Alle børn fra 6 år og opefter vil være velkomne.

De har lavet noget lignende i bl.a. Brønderslev og Struer, hvor det i Struer er en stor succes med over 100 besøgende børn ved hver åbning.

Al reklame er lavet på Facebook og vi har allerede haft tre åbninger, som har været en stior succes med over 80 børn tilmeldt hver gang. Vi forventer at fortsætte med at gennemføre arrangementer hele året – 1-2 gange pr. måned.

 

I lighed med tidligere år, vil repræsentanter for de enkelte udvalg nu selv fremlægge årsberetning.


Badminton – Peter på vegne af Jacob og Nanna.

Badminton har været ok i år med de store børn og voksne om torsdagen.

 

Til næste år gør vi en ekstra indsats for 3/4 klasserne. Vi har tilbudt skolen at stå for 2 x idræt hvor de kan se hvad Badminton er.

De store melder vi til holdturnering for første gang og hvis ellers der kommer nok kan det blive til 2 hold u13 +u17

 

I november har vi reserveret til natminton hvor man spiller i mørke med oplyste baner og net. Det koster ca. 1500 for en hel weekend.

Vi tænker også måske at der kan laves et event så andre også kan prøve.

 

Som ekstra bonus kan jeg (Peter) tilføje, at jeg længe har haft ønske om at starte en Bordtennis afdeling op – men at jeg ikke kan finde nogen træner.

Med tennisafdelingen som drivende faktor, har vi nu hentet vores bordtennisborde op fra skolen til klubhuset – så de kan bruges – når det ikke er muligt at spille tennis og det er så planen, at når tennis afdelingen holder på grund af vejret, flytter vi dem ned på Kulsviergården, således at der både kan spilles Badminton og Bordtennis – ved vores Badminton åbninger.

 

Floorball – Peter på vegne af Finn

Vores Floorball afd. der består af voksne og som spiller Floorball hver tirsdag fra 20.00 til 22.00. Der er i gennemsnit 10 spillere hver gang, som er meget engagerede og entusiastiske.

 

De fortsætter helt sikkert i den kommende sæson og vi vil arbejde på mere synlighed, for at få flere med.

 

Fodbold - Nikolaj

Oldboys klarede sidste år en flot 8 plads i Oldboys 1. Vi har kæmpet lidt med at stille hold og er i år skiftet til 8-mands, hvor vi pt. fører rækken med en kamp tilbage. Samtidig har der været tilgang af et par spillere.

 

Seniorerne i serie 4 trak holdet sidste forår, hvor vi havde kæmpet meget med kontingent inddrivelsen. Samlet har dette desværre givet en del omkostninger, dog var de også gode til at skaffe sponsorer.

 

Årgang 02 trænet af Peter Windum og Kasper Veje blev i efteråret igen tilmeldt 8-mands turneringen, efter i foråret at have valgt bare at træne to gange om ugen. De blev desværre også nødt til at trække holdet midt i sæsonen og inden der var betalt kontingent.

 

Årgang 07/08 deltager stadig i DGI’s 5 mands turnering nu med 2 hold, et i C- og et i D-rækken, hvoraf det er C-rækken er kommet i bedste halvdel her i foråret. Sidste år blev D-rækken vundet suverænt. Til gengæld tabte man det meste i indendørs, hvor man var rykket en række op. Holdet er nu oppe på 17 spillere.

Trænerteamet gennemfører jævnligt aktiviteter med overnatning, fodboldskole samt pizza arrangementer for at fastholde sammenholdet og dermed spillerne. Der meldes om rigtig god opbakning fra forældrene til både dette og i dagligdagen med træning og kampe.

Holdet har fået sponsoreret et helt nyt sæt overtrækstøj, så holdet ser godt ud.

 

Årgang 09/10 består af 14 friske drenge og piger, der er tilmeldt i DGI’s 5-mands turneringen. I år er der ikke tilmeldt 3-mandshold, men 5-mands er rykket op i C-rækken. Sidste år blev det til en 3. plads, hvilket også er placeringen pt.

Holdet deltog også i DGI’s vinter turnering, hvor det blev til en flot 2. plads.

Holdet har i løbet af året lavet fælles træning med Ølsted, hvilket var en stor succes, så dette forventes gentaget i år.

 

Årgang 11/12 var et nyt hold, der startede op midt i maj sidste år med 7-8 nye spiller og der er kommet et par stykker mere til. Nynne har træneransvaret for holdet og er ved at have fundet en anden frivillig omkring holdet, efter sidste sæsons hjælpetræner ikke havde mulighed længere. Holdet er været med i to stævner indendørs, hvoraf det ene var en stor succes. Holdet forventer også snart at begynde at spille kampe udenfor.

 

Alle tre ungdomshold har nu besluttet at træne onsdag, for at få lidt sammenhold på tværs af holdene også.

 

Klubbens omklædningsrum blev i det forgangne år malet og her i foråret har der været en stor oprydning af boldrummet.

 

Endelig en stor tak til alle de frivillige trænere og hjælper, der gør det muligt for børnene at komme ud og spille.

 

Rulleskøjter – Rikke

Rulleskøjteafdelingen slutter igen med et økonomisk overskud, men sæsonen kan ikke betegnes at være en succes, som tidligere år.
I denne sæson har besøgende og salg af sæsonkort været færre end sidste år.

Vi har indenfor kontingenter tjent 7.000 kr. mindre end sidste sæson, men ender dog med et samlet overskud på ca. 18.000 kr.

I denne sæson har vi fortsat nogle tiltag, vi startede sidste sæson, blandt andet:

Denne sæson har været den første efter tiden med Wissam som ansvarlig for cafeteriet.

Ansvarlig for at drive cafeteria har igen været Pia, vagtbesætning har været på 4 personer, som i højere grad end tidligere skulle cirkulere rundt mellem opgaver. Der er også blevet anvendt et mindre varesortiment end tidligere.


Grænsen for, hvornår man må hjælpe til bag ved ”kassen” forblev uændret – folkeskole elever må ikke, ældre må gerne.

 

I denne sæson har vi også ændret konceptet ved fødselsdage. Indgang skal selvfølgelig betales for alle, men der har ikke været regler for hvad der må medbringes, og heller ingen mulighed for at reservere borde.


I denne sæson har vi fortsat givet medarbejder gaver (biografbilletter) til alle der hjalp med at tage vagter. Vi har fastholdt reglen vi indførte sidste år, med at man skulle have mindst tre vagter for at få medhjælpergave. Alle medhjælpere fik dog stadig gratis medlemskort til deres børn.

 

Der er ingen tvivl om, at årsagen til vores ”succes” udelukkende skyldes de frivillige hjælpere, som lørdag efter lørdag hjælper til på Kulsviergården. I forbindelse med denne beretning, vil jeg gerne videresende en meget stor tak til disse hjælpere – som ene og alene er medvirkende til, at Rulleskøjteafdelingen holder åbent hver lørdag og er blevet til den succes, som er tilfældet.

 

Vi har været forskånet for skader og der kommer stadig besøgende langt vejs fra – så alt i alt har det været en OK sæson; -)

 

Husk – At vi altid har brug for flere frivillige hjælpere om lørdagen i tidsrummet 11.00 til 15.00 – unge som gamle.


Skydning

Vi har ikke modtaget nogen beretning fra afdelingen, og de er ikke mødt op.

 

Teater – Susanne

Voksenteater:
Årets forestilling blev komedien Nedre Skensved og oplands Husmoderforenings opførelse af Macbeth. Et noget specielt stykke hvor vi først fandt ud af hvor krævende det var, da vi var godt i gang.

Skuespillerne skulle spille godt, når de var personerne i husmoderforeningen og samtidig spille usandsynlig dårligt, når de var i deres Macbeth-rolle. Jeg tror, det sidste kræver langt mere af skuespillerne end det første.

Også de andre afdelinger kom på hårdt arbejde med lys der skulle komme på forkerte tidspunkter, og kulisser der nærmest skulle falde ned i hovedet på skuespillerne.

De fleste af vores forestillinger gik rigtig godt med god respons fra publikum i salen.

 

Men når vi snakker om publikum, så har vi desværre set et frafald, bl.a. fra nogle af de store klubber og foreninger, som før har været faste gæster.

Det kan skyldes flere ting. Dels havde vi i år valgt at flytte forestillingerne til marts måned, hvilket nok ikke var den bedste idé, da vi opdagede at mange af de andre amatørteatre i området også har deres forestillinger på denne tid af året. Samtidig tror vi at udbuddet til ældreklubberne bliver flere og flere, så det fremover bliver en nødvendighed at sende informationer ud tidligere til dem, så de har os på radaren allerede lige omkring sommerferien.

Vi havde i alt haft 334 publikummer til forestillingen hvilket er en del under det vi plejer og vi måtte da også aflyse 2 forestillinger.

Vi må nok også se i øjnene at Macbeth var et eksperiment, og at vi altid vil tiltrække flere publikummer, hvis vi spiller et velkendt stykke.

Vi skulle i år selv stå for bespisningen dvs. alt lige fra valg af cateringfirma til indkøb og derefter servering og oprydning. Vi var rigtig heldige at mange havde lyst og tid til at hjælpe os med at få bespist de mange mennesker, det er vi meget taknemmelige for.

Vi har desværre det tilbagevendende problem at mange stykker, der egner sig til amatørteater, er stykker med mange mænd og det er ikke dem, vi har flest af i foreningen.

 

Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvad næste års forestilling skal være, men er enige om, at det vil være bedst med et velkendt stykke.

 

Børne/ungdomsteater:
Det er desværre ikke lykkes os at få hyret en børneteaterinstruktør endnu. Vi har været langt omkring i vores forsøg på at finde en, men desværre uden held. Vi ved, at mange afdelinger i Idrætsforeningen kæmper med samme problem – det er ikke kun os.

Det er rigtigt, rigtigt ærgerligt, fordi det er mange børn, der gerne vil gå til børneteater – vi har i de år vi har haft teater haft venteliste med børn, der ønsker at gå til teater. Men det er også ærgerligt for Kulsvierscenen. Børneteater er en slags rugekasse – som kan sikre fremtidige medlemmer i vores voksenteater.

Nu har vi opgivet for denne gang at finde en børneteaterinstruktør har valgt, at vi vil til den kommende sæson vil vælge et stykke med både børn og voksne på scenen.

 

Revy:
Som noget nyt prøvede vi at have en Kulsvier Revy sidste år. Det er jo ikke nyt at have revy det har vi haft mange gange, men det er nyt at vi har forsøgt at sælge den til andre end Alsønderup Fester. Billetsalget gik lidt trægt, da vi kun solgte 77 billetter plus det løse i døren. Hvilket var rigtig ærgerligt, da jeg synes vi fik stykket en rigtig god revy sammen over temaet ”tid”.

 

Tak:
Endnu engang tak til alle de teatermedlemmer der har brugt timer på den forgangne sæson. Det kræver meget at sætte et teaterstykker op og vi er rigtig glade for at så mange gider bruge tid i Kulsvierscenen år efter år. Derfor en kæmpe tak til alle. Suffli, lyd, lys, regi, instruktion, sminke, kostume, scenografi, smårekvisitter, videoproduktion, tæppetrækkere, skuespil, billetsalg og dørmænd. Vi glæder os til endnu en sæson næste år Tak til hele bestyrelsen for jeres utrættelige indsats.

 

Bestyrelsen:
Birgitte og Lotte holder op, men der er kommet nye medlemmer ind og Susanne er blevet ny formand.


Banko – Birgit

Banko har haft en god sæson.

 

Vi regner med, at vi kan give støtteforeningen mellem 180.000,00 kr. og 190.000,00 kr. De har allerede fået 160.000,00 kr.

Vi har en konto, som skal bruges til indkøb af batterier og vedligeholdelse af systemet. Alle tre bankospil har i tidens beløb indbetalt 50,00 kr. hver uge. Da de to bankospil holdt op, var alle pengene vores.
Der står ca.25.000,00 kr. på den. Udvalget har vedtaget, at vi ophæver kontoen, og overfører dem til støtteforeningen. Om de så vil bruge dem til nye plader og andre spil, når Ulla overtage, det bestemmer de.

 

Birgit er meget skuffet over, at der ikke er nogen, som vil bruge en mandag som frivillig på bankoafdelingen.

 

Ulla fra fredagsbanko har sagt ja til at overtage mandagsbanko. Men det vil komme til at koste. Hun vil gerne bruge samme system, som til fredagsbanko, det vil sige, at man bruger scanner.

Indførsel af dette vil koste nogle penge. Alle i det nuværende udvalg udtagen Inger følger med. Man er på nuværende tidspunkt i gang med forhandlinger med Ulla.

 

Tennis – Margit

I lighed med andre tennisklubber har vi også oplevet dalende medlemstal.

Derfor besluttede vi i bestyrelsen at prøve at ændre kurs og afprøve nye muligheder.

Tennis har i mange år været en egoistsport, hvilket gør det kan være svært som ny at komme ind.

Vi ville åbne op for et mere socialt samvær og have fokus på familier. Mange forældre vil rigtig gerne have deres børn væk fra Ipad.

Ved at følge børnene til træning var der flere som selv fik lyst til at spille tennis.

Dette resulterede i at der var ca. 20 børn og voksne gamle og nye spillere på Kulsviergården til skumtennis hver søndag formiddag. Rigtig hyggeligt. Alle havde fokus på at fik spillet på kryds og tværs.

 

Her i foråret havde vi igen indbrud i skuret gennem taget. Jeg har skrevet til lokalrådet om de vil arbejde for der kommer et eller andet til de unge som ikke har behov for at være i en etableret sammenhæng.

 

Tennissportens dag blev aflyst grundet dårligt vej, banerne var ikke klargjorte.

 

Tennis afdelingen har foranlediget at 2 bordtennis kom tilbage til klubhuset fra Skolen, og indkøbt et airhockey. Bordtennis deler vi med fodbolden. Begge dele har allerede været brugt flere gange dels til standerhejsning og dels til børnene i forbindelse med træning.

 

Vi har fået en ny junior træner i år fra Gadevang tennisklub. Laurits har DGI`s træneruddannnelse og foreløbig tegner det godt. Lige nu er der 6 børn og der må gerne komme flere. Træning hver torsdag fra kl. 16.30 til 18.30. Gå ind ved dårligt vejr.

 

På søndag den 21. maj kl. 10. kommer Frederikke Svarre med en anden elite spiller og spiller opvisningskamp. Frederikke er Danmarksmester. Alle er velkomne.

 

For at følge op på skumtennis og socialt samvær har vi SPIL OG LEG søndage formiddage alle medlemmer er velkomne både familier og andre spillere. Der er bare en forventning om at alle tager ansvar for at alle får spillet tennis eller hygger med anden fysisk aktivitet.

 

Et andet tiltag som vi har haft nogle år er ÅBENT SPIL tirsdag fra kl. 18 -20. Igen for at åbne op for nye spillere - socialt samvær. Ikke nødvendigt at komme med fast makker.

 

Der er oprettet en facebook gruppe Tennis Alsønderup. Gruppen er lukket, her kan medlemmerne skrive til hinanden om løst og fast.

 

Vi forsøger hele tiden at være åbne for nye muligheder og har et håb og en formodning om at medlemstallet vil vokse i år, specielt flere familier.

Gymnastik – Tina

Gymnastikafdelingen har haft en god sæson igen i år. Vi har haft 271 medlemmer.

 

Vi har haft rigtig mange børn på vores hold:

På ”Mor og barn” holdet har vi haft 12 børn, Tumlespring 41 børn, Spring 1 36 børn, Spring 2 31 børn. På vores D-Girls (dansehold) har der været 10 danseglæde piger. I alt 130 børn.

 

Det har gået godt på vores voksenhold. M/K holdet ligger stabilt på 22 medlemmer.  Vores hold ”Motion for seniorer” vokser fra hvert år. De er nu oppe på 42 medlemmer. Meget flot.

Zumba startede op i gymnastiksalen, men måtte hurtigt flytte ovre i hallen, da der var så mange. Der har i alt været 38 tilmeldte på dette hold.

GYMFIT har der i alt være 14 tilmeldte.

Der har været 11 hjælpetrænere, 9 instruktører og 5 bestyrelsesmedlemmer.

 

Da vi fik 5 nye bestyrelsesmedlemmer ind sidste år, har jeg brugt sæsonen på at sætte de nye ind de opgaver, som skal håndteres i gymnastikken. Opgaverne er blevet fordelt mellem medlemmerne.

Nu er det op til den nye bestyrelse, hvordan de vil kører gymnastikken videre.

 

Vi har desværre en del, som stopper i denne her sæson. 8 hjælpetrænere/instruktør på børneholdene; Caroline, Lærke, Sofie, Ester, Naja, Mette M, Emilie, Tina J. Der er lidt trist, at vi ikke rigtigt kan holde på dem.

 

Gymnastikafdelingens forårsopvisning blev afholdt den 23. april. Det var en god dag. Vi havde besøg af 213 betalende gæster og med alle børnene og gymnaster har der været mellem 300-400 mennesker. Der var mange forældre, som havde sponseret kage til vores opvisning, som blev solgt sammen med kaffe og sodavand. Tusind tak for det.

Der blev givet 8 5 års medalje og 1 10 års medaljer og Fighterpokalen blev givet til Kateryna Bandrivska fra spring 2. Et kæmpe tillykke til dem alle.

Vi havde et flot program med 2 gæstehold.

En stor tak skal der lyde til alle instruktører, hjælpetræner og gymnaster, som gjorde denne opvisning til en dejlig oplevelse.

 

Jeg stopper som formand. Jeg synes, at tiden nu er at give roret videre til en anden. Det har været nogle gode men også udfordringer år. Men jeg synes, at det har været fantastisk at være med i, og vil anbefale det til andre - det giver så meget glæde. Jeg vil sige tusind for et godt samarbejde med instruktører og hjælpetrænere, bestyrelse og medlemmer. Jeg føler mig tryg ved at give det videre til den nye bestyrelse. Jeg ønsker jer held og lykke fremover.

 

-

 

 

Peter afslutter sin beretning med at takke -hovedbestyrelsens medlemmer for indsatsen det sidste år, jeg ser frem et godt samarbejde i det kommende år.

 

Arbejdet er ikke altid let. Der er ikke mange penge, der skal spares flere steder og de frivillige kræfter der findes er allerede i gang et andet sted, samtidig skal vi sidde i HB og uddelegere opgaver.

I fremtiden vil vi arbejde hen i mod en mere optimeret og effektiv måde at afholde vores møder på i Hovedbestyrelsen.

Vi har drøftet dette en del og vores plan sættes i værk i den kommende sæson. Jeg vil informere mere om dette senere – i Lokalt Nyt samt på vores hjemmeside. Jeg er meget positiv for fremtiden – og jeg glæder mig til at komme i gang med næste sæson.

 

Jeg vil også gerne takke

 

-     Trænere, ledere, udvalgsmedlemmer for den store frivillige indsats I lægger i arbejdet til gavn for medlemmerne.

-     Stor tak til udvalget bag Mandagsbanko – det er imponerende. Er enig i jeres frustration.

 

-     Tak til udvalget bag Lokalt Nyt.
(Hvor jeg som redaktør kan fortælle, at vi forventer der kommer helt nyt farvelayout i det nye år - 2018)

 

-     Stor tak til byfestudvalget og alle de frivillige medhjælpere

 

-     Birgit og Finn for driften af klubhuset.

 

-     Kulsviergården for godt samarbejde.
Det har været en fornøjelse at samarbejde om flere arrangementer (både Skt. Hans og vedrørende: Kulsviergården (og ASGI) der har søgt om midler til en klatrevæg og en tarzanbane. Vi har fået 50.000 kr. fra Grethe Christiansens Legatstiftelse - og jeg har oplevet meget stor positiv feedback på de forskellige initiativer jeg har prøvet af. I forbindelse med mit nye NERF KAMP projekt, har jeg fra både bestyrelse, vicevært og andre hjælpere på Kulsviergården oplevet en helt fantastisk støtte og opbakning.

 

-     Tak til Hans Asmussen for at hjælpe Elisa.

 

-     Tak til vores sponsorer.

 

-     Tak til foreningens medlemmer fordi I vælger at dyrke jeres idræt i ASGI.

 

Hans spurgte om der var spørgsmål til beretningen.

 

Finn: Husk at tørre fødderne godt af, inden I går ind i klubhuset. Når der er fugtigt, får man græs og det røde grus med ind.

 

Tennis: Deres medlemmer bliver bedt om at tage skoene af.

 

 

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev gennemgået af Hans Asmussen på vegne af Elisa Schjønnemann. Elisa har været selvkørende og gjort det godt.

 

Regnskabet blev godkendt efter gennemgangen.

 

4.   Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive medlemmer

Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingentet forbliver uændret på 10 kr. til passive medlemmer. (passive medlemmer er primært Banko folk)

 

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

Peter og Tina er på valg og genopstiller. De blev valgt.

Elisa Schjønnemann ønsker at træde ud af bestyrelsen.

I stedet for ønsker Pia Rugh Andersen at træde ind i bestyrelsen for et år. Hun blev valgt.

 

valg af bestyrelsessuppleant

Jacob Bertelsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Vi har ingen andre emner. HB ønsker bemyndigelse til at finde en ny.

 

valg af revisor

Poul Erik Sandholdt er villig til genvalg og bliver valgt.

 

valg af revisorsuppleant

Linda Lyng Madsen er villig til genvalg og bliver valgt.

 

valg af fanebærer

Der findes ingen på nuværende tidspunkt.

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 1 ny. 

 

valg af fanebærersuppleant

Der findes ingen på nuværende tidspunkt.

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 1 ny. 

 

 

6.   Eventuelt

Peter vil endnu en gang sige tak til Hans Asmussen for hans hjælp med regnskabet.

 

Peter informerede om, at der har været indstillinger til følgende pokaler i år:

 

Aktiv pokalen

Pokalen uddeles til den idrætsudøver, der af hovedbestyrelsen skønnes at have medvirket til at fremme foreningens formål og kammeratskab i foreningen gennem sin idrætsudøvelse og optræden. Pokalen kan også tildeles en gruppe eller et hold.

 

Kulsvierscenen indstiller regissør Colin Curtis til at modtage Aktivpokalen. Colin har været regissør på Kulsvierscenen i mange år og er efterhånden blevet helt uundværlig.

Colin er myreflittig, meget pligtopfyldende og han knokler altid, så sveden springer af ham. Og det uanset om ryggen vil eller ej. Selv meget store rygsmerter får ham ikke til at blive væk. Colin svigter ikke.

Colin har været i lære hos Lillian og Per Thomsen, og han er helt uundværlig, når der skal fremstilles kulisser og rekvisitter, og han bruger sammen med Lillian og Per gerne både weekender og aftener på det.

Colin er en meget venlig og stille mand, og vi hører ham aldrig skælde ud eller bande bare en lille smule, selv om skuespillerne går i vejen, eller instruktøren forlanger det nærmest umulige af ham.

Colin er også en super god holdspiller, og han er meget opmærksom på andre menneskers ve og vel og vil gøre rigtig meget for at gøre alle glade og trygge.

I forbindelse med opsætning af enhver forestilling på Kulsvierscenen er der rigtig mange ”pseudo-instruktører”, som ikke holder sig tilbage, når det gælder om at komme med gode råd til instruktør eller andre medvirkende. Men ikke Colin. Han passer sit arbejde og lader de andre om at blande sig.

Colin gør ikke selv det store væsen af sig, han er nok lidt genert, så det passer ham rigtig godt at arbejde bag scenen og i kulisserne. Men – når det en sjælden gang lykkes at få ham frem på scenen fx i et revynummer, så klarer han også det til UG.

Colin har virkelig fortjent at blive anerkendt for sit store arbejde og sit store engagement, så han er den helt rigtige modtager af årets aktivpokal.

 

 

 


Idrætslederpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsleder/træner/instruktør, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke trænerarbejde. En idrætsleder kan også være en hjælpeinstruktør eller holdleder. Udvalgsmedlemmer, der virker som idrætsleder kan også indstilles. Pokalen kan endvidere tildeles en gruppe.

 

Vores fodboldhold har de seneste år nydt godt af vores træner, Martin Sandau. Inden han kom til gik vi under betegnelsen "kaffeholdet", da vi udelukkende startede holdet med henblik på at få børnene til at røre sig og få lidt sammenhold.

Det er først efter hans ankomst at holdet virkeligt har rykket på det tekniske og strategiske aspekt af fodbold. Under hans kyndige træning er holdet endt med en guldmedalje i mange turneringer og stævner, hvilket har resulteret i nogle ekstremt stolte spillere.

Men det kan man nok forvente af en dygtig træner.

Hr. Sandau brænder for børnefodbolden.!
I al den tid han har været træner for os, har han ikke haft én sygedag og har kun været forhindret et par gange grundet arbejde eller ferie.

Han finder stor glæde i at træne børnene og han gør det på en humoristisk måde og ved leg, men er alligevel tilstrækkelig alvorlig på de rigtige tidspunkter og kan sætte sig i respekt.

Børnene ser op til ham - og det gør vi andre for så vidt også - og de lærer rigtigt meget af ham. Det seneste års tid er han begyndt at få børnene til at lære af hinanden også, hvilket giver meget mere end man kan som voksen.

På den sociale side er det ham, der tager teten med overnatning, hygge og alternative lege og spil med fodbolden og han er altid med.

Da vores træner på mange måder giver både børnene, deres forældre og resten af holdet meget mere end bare fodbold, har jeg derfor fornøjelsen og æren af at indstille Martin Sandau til Idrætslederpokalen.

Martin Rieva

 

Foreningslederpokalen

Pokalen uddeles til den leder, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke arbejde i foreningen til gavn og glæde for foreningen og dens medlemmer. En leder er et hovedbestyrelses- eller udvalgsmedlem.

 

Foreningslederpokalen er indstillet til en afdeling, som har bevist, at man ikke skal opgive, selvom man har dalende medlemstal. Man har hele tiden fundet på nye ting, for at få gang i afdelingen.  Man har haft et samarbejde med skolen for at få børnene til at spille tennis.  Man har fået gang i skumtennis, som har været meget populært i år. Man har sørget for at der kom bordtennis og airhochey i klubhuset i tilfælde af dårligt vejr.

Tennisafdelingen giver ikke op, de bliver ved.  Og det er lykkedes dem at få afdelingen til at blomstre op igen.

Jeg beundrer deres energi og kreativitet og indstiller hermed Tennisafdelingen til Foreningslederpokalen.

Tina Folkmann

 

-

Spørgsmål fra de fremmødte:

 

Finn: Vedr. medlemskort til banko. Så vil Ulla gerne have at Mandagsbanko og Fredagsbanko bruger det samme medlemskort.

Det synes han er en dårlig ide. Det skal køres adskilt.

 

HB vil tage dette op til næste bestyrelsesmøde og drøfte det.

 

Birgit har tidligere spurgt, om man kan blive støttemedlem i ASGI. Er det fundet en løsning på dette??

 

Der står i vedtægterne, at der kan optages støttemedlemmer og passive medlemmer.

 

HB skal på næste bestyrelsesmøde fastsætte prisen, hvad det skal koste for at være støttemedlem.

 

Birgit spurgte hvordan det går i Støtteforeningen. Får pengene lov til at yngle??

Peter var ikke forberedt på dette, og kunne ikke informere om dette. Men han lovede at sende det til Birgit.

 

Finn: Der er nogle ting, som skal laves på klubhuset og i den forbindelse ville Finn spørge, hvem der skal fjerne ukrudt udenfor. Heidi har spurgt kommunen, men har ikke fået svar. Rykker for svar.

 

Endvidere skal alle huske at sætte stole og borde på plads efter man har brugt det i klubhuset.

 

Der mangler en kaffemaskine ude i køkkenet. Hvem har taget den?

Afdelingerne bedes gå tilbage til deres bagland og undersøge dette.

 

Der mangler stadigvæk den nøgle, som hænger ude i fyrrummet, som passer til køkkenet. Hvem har taget denne?

Afdelingerne bedes gå tilbage til deres bagland og undersøge dette.

 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

21 personer deltog i generalforsamlingen.

 

 

21. maj 2017

Tina Folkmann

Please publish modules in offcanvas position.