Generalforsamling 01-11-2017 PDF Udskriv Email
Skrevet af Tina Folkmann   
Referat af generalforsamling i tennis afdelingen i ASGI den 1.11.2017
 
Generalforsamlingen blev afholdt i Klubhuset.
 
Tilstede den samlede bestyrelse og medlemmer
bestyrelsen er Margit Enevoldsen (formand), Lis Asmussen (kasserer), Merete Klem Andersen og Charlotte Sommerfeldt
 
 
Pkt 1 Tina F blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovlig og rettidig indkaldt.
 
Pkt 2 Charlotte S som referent
 
Pkt 3 Margit gennemgik årsberetningen.
 
Velkommen til alle
Tidligere år har vi fortalt, at vi kunne mærke et dalende medlemstal. I år er der igen en god nyhed. Sidste år steg vi 4 medlemmer, i år er vi gået op med 10 nye medlemmer. Lige nu er vi 60. Dette skyldes i høj grad, at der er kommet flere familier med. I bestyrelsen syntes vi det er rigtig dejligt med nye friske medlemmer.
I sommerens løb har vi afholdt forskellige arrangementer. Vi startede med standerhejsning 23. april. Der var 23 tilmeldt. Dagen oprandt i regn og rusk. Vi valgte at blive inde og hygge med rundstykker og spillede bordtennis og airhokey.
 
Sidste vinter var der rigtig mange som spillede skumtennis på Kulsviregården. Ca. 20 var tilmeldt ofte var banerne fyldt op. Derfor arrangerede vi spil og leg hver søndag formiddag på udendørs- banerne i forventning om, at spillet ville fortsætte her. Det skete dog ikke, vi har haft en rigtig dårlig spille sommer grundet regn og blæst. Ud over der har nogle forældre har sagt, at der er mere travlt i familierne om sommeren. Det er nemmere om vinteren, at samle familien. Så derfor har vi igen i år arrangeret skumtennis.
Tidspunktet er som sidste år fra kl. 10 til 12. Ulige uger med start 12. november.
Følgende datoer vil der være skumtennis:
Søndag den 12. november 2017
Søndag den 26. november 2017
INGEN SKUMTENNIS I DECEMBER !
Søndag den 7. januar 2018
Søndag den 21. januar 2018
Søndag den 4. februar 2018
Søndag den 18. februar 2018
Søndag den  4. marts 2018
Søndag den 18. marts 2018.
Tennissportens dag som vi havde tilmeldt os 29. april måtte vi også aflyse grundet dårligt vejr.
Søndag den 21. maj havde vi opvisningskamp med Frederikke Svarre og hendes spille makker Frederikke Støchkel. Her var vi heldige vejret var godt. Dejligt at se de to piger spille flot.
Også træningen er gået rigtig godt. Vi har været så heldig at få kendskab til Lauritz. Lauritz har DGI`s træneruddannelse. Lauritz har trænet 8 juniorers sommeren over. Jeg tror kun det har været 2 gange de har været nødt til at gå ind. Her har de så spillet bordtennis og airhokey. Lautitz har givet tilsagn om, at han gerne vil træne igen næste år. Sæsonen sluttede med, vi inviterede juniorerne med forældre til spil og fællesspisning. Rigtig hyggeligt. Efterfølgende hørte jeg fra en af juniorerne, at han godt kunne tænke sig, at de som kom til træning fortsatte med at mødes i klubhuset for at spille bordtennis.  Dette blev der givet grønt lys for, to forældre ville gerne være "tilsynsførende". Men så hørte jeg ikke mere.
 
Vi har forsøgt at holde "åbent spil" tirsdag fra kl. 18 - 20. Ikke mange er kommet. Jeg tænker det er vigtigt at fortsætte. Der skal være er sted, hvor man kan mødes med nye spillere. Jeg har også et håb om at "de gamle" kan føle et medansvar for at nye spillere kommer i gang.
Tirsdag den 13. juni havde vi arrangeret fællesspisning efter åbent spil. Dette blev aflyst grundet manglende tilslutning.
Vandings anlægget fungerer ikke perfekt. Jeg har kæmpet en kamp for at komme i kontakt med kommunen. Det er lykkedes et par gange, men så skete der ikke mere. Nu i går lykkedes det at få fat i den hovedansvarlige for kommunens ejendomme. Skuret vil blive lavet. Vandingsanlægget vil blive undersøgt hvordan muligheden er for at få det repareret.
Her på mandag starter vi et lille pensionisthold op med bordtennis i klubhuset.
Året har budt på både godt og mindre godt. Vejret kan vi ikke gøre noget ved. Aktiviteterne prøver vi at ændre til noget som motivere til at møde op. Gode ideer modtages med kyshånd. Vi har nogle skønne tennis baner som gerne skulle bevares i mange år fremover. Det at have et aktiv sportsforening er med til at holde de små byer i gang og få mennesker dels til at blive boende og flytte hertil.
 
 
Pkt 4
Regnskab
Et flot regnskab men som dækker over, at vi ikke har gennemført så mange arrangementer.
Træning for juniorer har kostet 5.600
Vi har primært haft udgifter til standerhejsning og børnearrangementer.
Overskud d.d er ca 13.000, men regnskabet er ikke endeligt.
 
Pkt 5 indkomne forslag
Ingen
 
Pkt 6 valg af bestyrelse
To ønsker at udtræde, Merete Klem og Charlotte Sommerfeldt.
Lis er på valg for et år ad gangen.
 
Merete vil gerne tilbyde sig som udvalgsmedlem
Rikke Jensbøl tilbyder at stille op
Lis genopstiller for et år.
Rikke blev valgt.
Den nye bestyrelse består således af Margit Enevoldsen, Lis Asmussen og Rikke Jensbøl. Merete blev valgt som udvalgsmedlem for bestyrelsen.
 
Pkt 7 eventuelt
Ingen yderligere kommentarer.
Charlotte takkede for godt samarbejde igennem årene og fortsat god arbejdslyst og iderigdom til den nye bestyrelse.