HB møde Referat 2013 10

Referat
Hovedbestyrelsesmøde
Torsdag 24. oktober 2013

Tilstede: Peter Windum, Tania Wennicke Madsen, Merete Klem Andersen, Nicolaj Lyng Madsen, Tina folkmann, Heidi Lijedahl
Afbud: Gitte Siezing, Birgitte Hansen, Elisa Schjønnemann

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde 17/9-2013
Godkendt - Dog med undtagelse af at Birgitte Hansen meldte afbud hvilket ikke er skrevet til referatet

Pkt. 2 Meddelelser fra, formand, næstformand, kasserer, sekretær
Næstformand: Heidi Lijedahl opstarter som suppleant fra d.d. Peter fortæller endvidere at han er blevet kontaktet af Sebastian der ønsker sammen med 12 kammerater at spille floorball, tanken er at træningen skal være åben for alle, der har lyst til at spille floorball, Peter har oplyst Sebastian at der er haltider tirsdag aften, hvis tiden passer floorball spillerne sætter Peter en annonce i Lokalnyt om at holdet er åben for alle. Kontingent størrelsen fastsættes senere.


Sekretær: Der er ingen af AGSI delinger der kan overskue at holde fastelavn, Simon snakker med FDF om de vil overtage arrangementet


Pkt. 3 Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Gymnastik: Der er lukket 2 børnehold og det har holdt hårdt med at få kontingenterne ind fra andre hold. Til Januar vil der starte et nyt motionshold der vil tag udgangspunkt i kroppen som redskab.

Kasseren er meget presse da der skal indberettes løn til Skat.


Håndbold: Ønsker at benytte halen onsdag kl 19, det skrives på hal fordelingsplan. Tinja har sendt e-mail til kulsviergården med forsalg om procedure der sikker at målene er intakte ved kampstart, da det i værste fald kan betyde at kampen tabes hvis målende ikke er intakt.
Der har i denne sidste periode ikke været grund til klage over fjer efter badminton, hvilket har været rigtig rat til genglæd må der gerne bruges lidt flere kræfter på harpiks på gulvet.
Tania og kulsviergården har lavet en gensidig aftale om at de fortæller hindanden hvis der kommer nye arrangementer eller der er arrangementer der flyttes.


Tennis: Udendørsbannerne er lukket ned for i år, skumtennis starter op når haltider er bekendt hvorefter det annonceres i Lokalnyt. Generalforsamlingen er fastsat til 31/10-2013.


Rulleskøjter: Det går godt, men der kan altid bruges flere hjælpere. Det overvejes at lave en fredag som rulleskøjte aften, der skal dog findes 5-6 hjælper enden arrangement kan fastlægges.


Badminton: Træner Nanna og Kasper er start op og det går godt der er ca. 12 spiller.


Klubhus: Fastsættelse om retningsliner for udlån af klub hus tags op på næste møde.


cafeteria: Der er afholdt møde i cafeteriaudvalgt hvilket gik godt.


Idrætslejer: Heidi Lijedahl vil fremover være toveholder på idrætslejeren 2014 for HB vedkommen


Byfestudvalg: Intet nyt


Kulsviergården: Ved det næste evalueringsmøde med kulsviergården stiller ASGI med repræsentanterne Peter og Tania
IT/hjemmeside: Peter vil på næste møde tag pc med, hvor tip og trix til redigering af hjemmeside vil live fremvist


Banko: Torsdags banko har skifte koncept hvilket gør det muligt for spiller at spille for mindre uden det påvirker overskuddet i negativretning.


LokaltNyt: Næste deadline er 12/11-2013. På næste lokaltnyts møde vil der planlægningen af udgivelsesdatoer fastlægges, SÅ DET ER VIGTIGT at hvis der er afdelinger der har udgivelses datoer de gerne vil have til gode set at de kontakter Simon inden 12/11-2013. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Pkt. 4. ASGI input til vælgermøde. Lokalrådet gennemfører vælgermøde - har vi fra ASGI punkter vi ønsker skal med?
HB ønsker at få flytte fodboldbanerne ned til kulsviergården da det vil skabe mere liv et sted hvis det ASGI aktiviteterne samles et sted. Heidi informerer Hans Henrik Mortensen

 

Pkt. 5. Brug af koldhal.
Der er forslag om crossfit og ramper til skattebord, rulleskøjter og løbehjul


Pkt. 6. Eventuelt

Regnskab
Da kasseren fra HB og kasserene fra de enkelte afdelinger, bruger meget tid uden at vide om det laves ens og om det laves inden for god regnskabskik.er det aftalt at Simon indkalder HB og Tina til et møde med regnskab i centrum, til dette møde vil vores revisorer også blive inviteret i håb om at de kan hjælpe med at fortælle hvordan vi smartes inden for lovens rammer kan lave et godt regnskab, der er let læseligt.

Efter følgende er det tanken at Tina og Elisa i fællesskab får lavet retningsliner/gode arbejdsgange for kasseren i HB og kasserene i afdelingerne.

 

Julefrokost: 27/11-2013
Alle skal meddele Merete om de kommer til julefrokost inden 15/11-2013. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Udlån af hal:
Peter danner sig et overblik over hvilket haltider der er tilbage og forespørger herefter Ålholm fodbold afdelingen om de kunne være interesseret i at leje halen.